Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie Drukuj Email
czwartek, 02 kwietnia 2020 11:14

"Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec". (Mk 13, 24-32)

Wspominam dzisiaj (z dużym natężeniem) mocno utrwalony w mojej pamięci obraz uwielbiania Pana Boga w moim zborze w latach 80 - tych.

Podano pieśń ze Śpiewnika Pielgrzyma. Brat Baranik - dojrzały mężczyzna i chrześcijanin o szpakowatych skroniach z miłością i pokorą obraca się ze swojego miejsca (prawa strona "starej" kaplicy, drugi rząd, drugie, czasami trzecie miejsce od lewej strony ławki) by sprawdzić czy nikt inny nie zechce rozpocząć pieśni. Potem we właściwy sobie, charakterystyczny sposób "zakołysze się" i rozpocznie śpiew. A głos miał piękny!

Zaangażowanie śpiewających ze zrozumieniem pieśni, braci i sióstr, było ogromne. Siedziałem zawsze z racji wieku przy tacie, obok brata Zajdy. Ten śpiewał pięknie basem. Z taką mocą jak śpiewać mogą tylko Ci, którzy kochają Jezusa. Bardzo za tym tęsknię.

Często śpiewaliśmy pieśń (ŚP 540):


Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie,

Wkrótce przyjdzie Chrystus Pan!

W Nim nadzieje wszystkie pokładajcie,

Póki czas do modłów .


Czuwaj, módl się zawsze, stale

W rozkazaniach Pana trwaj;

Wkrótce Pan nasz przyjdzie w chwale.

Jemu teraz chwałę daj!


Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie,

Wróg nasz krąży koło was;

Jemu mocną wiarą odpór dajcie,

A pokusa zniknie wraz.


Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie,

W pracy niech wam płynie czas!

Wciąż na Pana z wiarą spoglądajcie.

Rychło On odwoła nas.


Bądźcie czujni i w modlitwie trwajcie,

Bóg usłyszy modły te!

Sercem szczerym zawsze Go wzywajcie

On zwycięży wszystko złe.