Całodobowy Dom Opieki dla osób starszych w Sobinie, k. Polkowic Drukuj Email
Autor: Stowarzyszenie Jordan   
piątek, 19 sierpnia 2016 00:00

Drogi Czytelniku,

dzięki uprzejmości portalu Radio Pielgrzym, mam zaszczyt zaprosić Cię do uczestnictwa w misji Stowarzyszenia Jordan, powołanego w celu budowy całodobowego domu opieki dla osób starszych w Sobinie, k. Polkowic.

U podstaw przedmiotowej inwestycji legła smutna obserwacja sytuacji wielu starszych osób, pozbawionych możliwości spędzenia ostatnich lat życia w sposób godny i umożliwiający spokojne przejście na drugi brzeg wieczności. Jako pastor, wielokrotnie zderzałem się z osobistymi tragediami kobiet i mężczyzn, którzy w wyniku niesprzyjającego splotu okoliczności, musieli witać starość w zupełnie obojętnym, niesprzyjającym, a często wrogim otoczeniu, nie mogąc liczyć na opiekę i wsparcie, ani też zrozumienie specyfiki istniejących w tym czasie potrzeb.


W związku z powyższym, wraz z liczną grupą współpracowników, postanowiliśmy powołać do życia inicjatywę, której celem jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca umożliwiające godną egzystencję osób starszych i wymagających całodobowej opieki. Wierzymy, że struktura społeczeństwa, a także istniejące realia kulturowo-gospodarcze, wymagają od środowisk zborowych podjęcia działań zmierzających do zatroszczenia się o los tych, którzy z powodu sędziwego wieku, nie są już w stanie zatroszczyć się o samych siebie. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której starsze osoby będą traktowane z należnym im szacunkiem i uwagą, zapewniającą godne warunki bytowe, opiekę zdrowotną i duchową. Projekt ten postrzegamy w kategoriach bezinteresownej, chrześcijańskiej misji niesienia pomocy dla osób potrzebujących. Ośrodek prowadzony będzie na zasadach chrześcijańskich, a istotną części jego działalności stanowić będzie stała opieka duszpasterska.

Stowarzyszenie posiada korzystnie zlokalizowaną działkę pod inwestycję, przygotowaną do rozpoczęcia I etapu prac budowlanych. Nadto, przygotowano już kompleksową dokumentację projektową inwestycji, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz praktycznymi wymogami profilu planowanej działalności, a także na mocy decyzji Starosty Polkowickiego z dnia 16.02.2016 r. pozyskano pozwolenie na budowę. Kolejnym, naturalnym etapem inwestycyjnym jest rozpoczęcie prac mających na celu postawienie budynku w stan surowy zamknięty, w ramach których wykonane zostaną roboty ziemne, fundamenty, stropy i ściany (poziomy 0-2), schody żelbetonowe, szyb windowy, konstrukcja oraz pokrycie dachu, a także stolarka okienna. Wstępny koszt realizacji I etapu (stan surowy zamknięty) oscyluje w granicach 3 324 599,07 PLN.

Mając na względzie zaistniały stan rzeczy, efektywne kontynuowanie niniejszego przedsięwzięcia uzależnione jest od dalszego wsparcia ze strony Darczyńców, zarówno instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Wsparcie to wyrazić można poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Jordan – będącego organizacją pożytku publicznego – lub poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i przychylnością czytelników Radia Pielgrzym.

Za wszelką udzielną pomoc serdecznie dziękuję, wierząc, że z Bożą pomocą możliwym będzie ukończenie przedmiotowej inwestycji. Zapewniam przy tym, że Stowarzyszenie Jordan prowadzi przejrzystą politykę finansową, a każdemu darczyńcy przysługuje prawo wglądu w sposób wydatkowania powierzonych środków oraz żądanie ich należytego udokumentowania.

Numery rachunków bankowych właściwych dla darowizn:

BZWBK 1 O. w Polkowicach

  • wpłaty krajowe: 20 1090 2109 0000 0001 1694 8312
  • wpłaty z zagranicy: PL20 1090 2109 0000 0001 1694 8312 SWIFT WBKPPLPP

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.jordanpolkowice.pl lub pod numerem telefonu 604593157.

Ściągnij folder informacyjny kliknij tutaj

Z życzeniami Bożego błogosławieństwa,

Pastor Bogusław Sokół                

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Jordan