Czy chrześcijaństwo straciło termin ważności? Drukuj Email
Autor: Mariusz Muszczyński   
piątek, 25 listopada 2016 00:00

Przeciwnicy chrześcijaństwa stawiają chrześcijaństwu trzy główne zarzuty – że jest nudne, nieprawdziwe i nieaktualne. Mówią :

Chrześcijaństwo to nuda !
Pewien człowiek napisał w swoim pamiętniku – dzisiaj byłem w kościele , a mimo to nie jestem przygnębiony ! Amerykański satyryk powiedział, zapewne podjąłbym się służby kościelnej gdyby duchowni nie wyglądali jak pracownicy zakładu pogrzebowego !

Chrześcijaństwo jest nieprawdziwe !
W Europie coraz mniej ludzi wierzy w Boga i chodzi do kościoła. Wysokie katedry zamieniane są na profesjonalne ściany wspinaczkowe, ludzie coraz częściej wolą iść do wróżki niż do kościoła.

Chrześcijaństwo jest nieaktualne !
Przykładem może być jedna z pieśni „ czeladka twa wieczorem, kurczątek słabych wzorem, ucieka się do Ciebie, o miły Ojcze w niebie !” Albo, „drużyno Syjonu, Syjonu, stań rzędem na górze mej świętej !” Jakie odniesienie ma drużyna Syjonu do mojego bezrobocia, przemocy, niespłaconych kredytów ??

Nowy Testament, a szczególnie księga Dziejów Apostolskich pokazuje nam, że Chrześcijaństwo zostało zorganizowane przez Ducha Świętego i w swojej naturze jest dynamiczne, ponad naturalne i przemieniające człowieka .

Duch Święty na początku spowodował duchową eksplozję
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy na jednym miejscu. Nagle Pojawił się z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dzieje Apostolskie 2:1-4

Uczniowie Chrystusa spokojnie siedzieli, nic się nie działo, było cicho, nagle w ich życiu pojawił się Duch Święty, w rezultacie :

•  Zakłócił ciszę – szum
•  Zwrócił ich uwagę – wiatr
•  Zapalił serca – ogień
•  Zaangażował – zaczęli mówić innymi językami

Przykładem jest zapłon silnika - jak iskra w samochodzie, po której wszystko zostaje wprowadzone w ruch, tak Duch Święty ożywia życie człowieka.

Duch Święty przyniósł ponad naturalne przeżycia
W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy mieć będą widzenia, a starcy sny. Dzieje Apostolskie 2:17

Prawdziwe Chrześcijaństwo obfituje w duchowe przeżycia. Jeśli nie masz przeżyć z Bogiem, twoja wiara jest teoretyczna. Młodzi ludzie potrzebują przeżyć, często szukając ich w niewłaściwych miejscach i formach, gdyż jeśli nie masz przeżyć z Bogiem, diabeł będzie oferować Ci swoje

Duch Święty prowadzi do transformacji życia człowieka
Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Dzieje Apostolskie 2:21

Każde pokolenie potrzebuje usłyszeć o Jezusie w sposób dla nich zrozumiały. Reformatorzy kościoła jak M. Luter i J. Kalwin dokonali rewolucji publikując Pismo Święte w ojczystym, zrozumiałym języku.

Dziś musimy dotrzeć do pokolenia hip hopu, czatów i blogów internetowych. Jezus nie jest postacią starożytną – On jest ponad historyczny, ponad czasowy, jak np. układ metryczny lub słoneczny, który się nie przedawnia.

Dla każdego pokolenia Bóg ma ten sam cel – jeśli powierzysz się Chrystusowi, otrzymasz zbawienie, życie wieczne, duchową transformację. Pamiętaj, istniejesz dla Bożej przyjemności, dla Bożych celów, istniejesz dla Bożych wartości, istniejesz by wielbić Boga.

Jeśli nie żyjesz zgodnie z odwiecznym przeznaczeniem jesteś jak żółw, którego Jasiu z balkonu uczył fruwać – to nie jest jego przeznaczenie !!

Jesteś stworzony do chodzenia i życia z Bogiem, nie do męczenia się z diabłem w piekle ! Jeśli powierzysz się Jezusowi Chrystusowi, w modlitwie poprosisz Go o przebaczenie grzechów i zbawienie twej duszy, wtedy Duch Święty przyjdzie do twojego życia i poprowadzi cię śladami Chrystusa.

Prawdziwi Chrześcijanie to nie muzealne eksponaty, ale ludzie żyjący ze świadomością celu, czyniący dobro, niosący wiarę, nadzieję i miłość.

Chrześcijaństwo to nie forma religijna nie mająca nic wspólnego z życiem współczesnego człowieka, to raczej aktywna relacja z bliską osobą – kochającym Bogiem, obecnym na ziemi w osobie Ducha Świętego.

Jakie chrześcijaństwo dzisiaj reprezentujesz ?

Jeśli twoje życie chrześcijańskie jest nudne, płytkie, puste, jeśli brak Ci przeżyć z Bogiem, jeśli jesteś dzisiaj gotowy poświęcić resztę swego życia by poznawać i naśladować Chrystusa, jeśli jesteś zagubiony, zdezorientowany, rozczarowany życiem, jeśli nie potrafisz wierzyć Bogu, jeśli chcesz by Duch Święty Cię wypełnił, módl się teraz tą modlitwą : Drogi Boże, powierzam Ci swoje życie, oczyść mnie, wypełnij moje życie swoją obecnością, zbaw mnie od złego, daj życie wieczne. Przyjmuję Twą łaskę i zbawienie, Twego Ducha Świętego.

Weź moje życie i kieruj zgodnie z Twoim planem i Twą wolą. Amen