Kimże jestem, o Panie? Drukuj Email
Autor: Zand   
piątek, 14 listopada 2008 00:00

„Choć jestem jak szybko więdnący kwiat, fala miotana przez ocean, mgła na wietrze, słuchasz, gdy wołam, chwytasz, gdy upadam, mówisz, kim tak naprawdę jestem”

Piosenka Casting Crowns to krótka refleksja na temat Bożej miłości. Pan całej Ziemi, Światłość Wszechświata wybrał nas abyśmy stali się Jego dziećmi. Pragnie już zawsze oświetlać i wskazywać drogę naszemu zbłąkanemu sercu... Dlatego warto Mu zaufać, modląc się słowami psalmu Dawidowego:

„Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje - Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi - Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.” (Psalm 27:1-3)