Klejnoty Bożych obietnic - 24 czerwiec Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
niedziela, 24 czerwca 2012 00:00

„Tedy rzekł Amazyjasz mężowi Bożemu: A cóż mam czynić z tem stem talentów, którem dał wojsku Izraelskiemu? Odpowiedział mąż Boży: Ma Pan skądci może dać daleko więcej nad to” (2 Kron. 25, 9)

Jeżeliś uczynił błąd, ponieś związaną z tym stratę, a nie działaj na przekór woli Pana. Pan może ci dać o wiele więcej, niż to, co decydujesz się stracić. Król Judzki wynajął wojsko od Izraela, żyjącego w bałwochwalstwie. Wojownicy ci, według rozkazu Bożego, powinni być odesłani do domu, gdyż Pan nie był z nimi. Król godził się już odesłać wojsko z powrotem, przykro mu jednak było, że na próżno wypłacił im sto talentów. Skoro Sam Pan chciał dać zwycięstwo, bez pomocy ze strony najemnego wojska, nie ulega żadnej wątpliwości, że sprawa była korzystna i należało pozbyć się ich, wypłaciwszy im przyrzeczony żołd.

Bądźcież chętni utracić pieniądze na rzecz sumienia, na rzecz pokoju, na rzecz Chrystusa. Wierzajcie, że straty poniesione dla Pana, nie są wcale stratami. Nawet w tym życiu niejednokrotnie są one więcej, niż korzystne, gdyż w wielu wypadkach, Pan nagradza poniesioną stratę. Co się zaś tyczy wiecznego życia z Panem, to już to, co poświęcamy dla Pana Jezusa, ulokowane jest w niebie. Nie dbaj więc o pozorne szkody, ale usłysz cichy głos, który szepce: „Ma Pan, skąd ci może dać daleko więcej nad to”.