Drukuj Email

Radio Pielgrzym zrodziło się z pragnienia, marzenia i modlitwy dwóch młodych braci ze zboru nowosolskiego i zielonogórskiego. Ich celem było stworzenie kanału radiowego, w którym 24 h emitowany byłby systematyczny wykład Słowa Bożego.

Marzenia te wsparte ogromną życzliwością słuchaczy pozwoliły również na zgromadzenie materiałów pozwalających na emisję pieśni polskich. Starannie wybranych, spokojnych, nastrojowych pieśni będących dziedzictwem dwóch pokoleń ewangelicznych chrześcijan.

Proponujemy również kanał anglojęzyczny, który inspirowany był prośbami młodszych słuchaczy radia. To kanał o wyraźnie zróżnicowanej stylistyce i dynamice.

Ogromny wkład w funkcjonowanie radia wnosi Anita Pilch ze zboru w Cieszynie wykonując żmudną pracę związaną z przygotowaniem plików oraz ich dokumentacją.

Rekomendacje

Internet to miejsce gdzie można znaleźć prawie wszystko, zarówno rzeczy dobre i pożyteczne jak i złe, brudne i destruktywne. Wśród milionów stron znajduje się też strona Radia Pielgrzym.

Radia, gdzie przede wszystkim liczy się treść. I jak mówi jedna z chrześcijańskich pieśni: „Ty jesteś treścią mej pieśni”, istotą tej treści jest sam Bóg. Polecam i błogosławię. Pastor Paweł Sochacki

Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany ( Flp. 1,18) – to pragnienie ap. Pawła jak wierzę, jest i dzisiaj pragnieniem każdego dziecka Bożego. To niebywałe i ekscytujące widzieć i słyszeć jak wypełniają się słowa Chrystusa  Ewangelia będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim, narodom ( Mt. 24,14) . W służbę tę zaprzęgnięte są również nie tak dawne wynalazki jak: radio, telewizja, Internet. By all means ! – jak powiadają Anglicy.(Wszelkimi sposobami)

Jesteśmy Bogu wdzięczni, że cząstką tej wielkiej ewangelizacji jest Radio Pielgrzym. A chce się powiedzieć: Radio Pielgrzym to coś więcej niż radio! Radio, które przynosi nie tyle, co zatrważające i wstrząsające informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie, ale niesie Dobrą Nowinę dla wszystkich zalęknionych i pragnących poznać Boga i Jego pokój, który przewyższa wszelkie poznanie ( Flp. 4,7).

Życzę siły, mądrości i przychylnej łaski Bożej dla całego Zespołu Radia Pielgrzym. Prezbiter Piotr Karel

Gratuluję i dziękuję! Podziwiam i błogosławię! To pożyteczne dzieło zrodzone z wizji i pasji, dzięki zaangażowaniu redaktorów staje się kapitalnym narzędziem w budowaniu chrześcijańskiej tożsamości tysięcy polaków. Radio Pielgrzym jest bezsprzecznie wielkim błogosławieństwem dla naszego społeczeństwa, więc zakończę krótko: Tak trzymać!

Niech Bóg błogosławi redaktorom, wszystkim współpracownikom i sponsorom. I niech słowo ewangelii dotrze pod każdą strzechę. Prezbiter Ryszard Wołkiewicz


Kiedy otrzymałem zaproszenie do współpracy z „Radio Pielgrzym” pomyślałem, że to jeszcze jedna z wielu powstających stron internetowych. Szybko jednak nabrałem respektu.

To nie jest tuzinkowa strona i radio, to miejsce dla poszukujących, wygłodzonych i przyjaznych innym. Szerokie spektrum kaznodziejskie, pisarskie. Miejsce dla chwały Bogu przez pieśń. To nie jest radio dla wybrańców, ale dla wszystkich.

Nade wszystko to radio z kręgosłupem!

Gorąco polecam z życzeniem błogosławieństwa Bożego. Zdzisław Józefowicz


Przed laty na jednej z konferencji odbywającej się w Europie Zachodniej usłyszałem wypowiedź jednego z prelegentów, który zapowiadał, ze nadejdzie taki czas, że Ewangelia docierać będzie do każdego domu. I jeśli nawet gdzieniegdzie nie wpuszczą ją przez drzwi to wejdzie przez okna, a jeśli i te przed nią zamkną to wejdzie przez radio i telewizję.

Dziś możemy dodać, że i przez internet.

A ewidentnym przykładem tego jest między innymi Radio Pielgrzym. Od samego niemal początku jego powstania, jestem jego wiernym słuchaczem i czytelnikiem. A to tym bardziej, że wygłaszane tu kazania i pisane przemyślenia, to w większości kazania i artykuły naszych rodzimych, krajowych kaznodziejów, moich przyjaciół, braci, z którymi znam się od lat i których za pośrednictwem Radia Pielgrzym z przyjemnością słucham.

Pracując w biurze zborowym, często robię to przy dźwiękach muzyki i pieśni płynącej z Radia Pielgrzym.

Wdzięczny jestem Bogu za osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie jego programu. Niech Wam się szczęści!  Prezbiter Michał Hydzik


Muzyka różnych pokoleń

Kompozytorzy muzyki i autorzy słów pieśni wyrażają w nich stan i potrzeby swojego serca. Odnoszą się do własnych doświadczeń i radości spotykających ich w codziennym życiu.

My często przechodząc podobne sytuacje utożsamiamy się z zawartym w tekście przekazem.

Cieszę się, że powstało Radio Pielgrzym, które mądrze sięga do kanonu pieśni duchowych bliskich wszystkim pokoleniom. Jednocześnie popularyzuje starannie wybrane pieśni młodego pokolenia. Pozwala to zaspakajać potrzeby szerokiego kręgu odbiorów chcących słuchać muzyki, która oddaje część Bogu.

Niech Pan błogosławi pracowników radia! Halina Kudzin


Godne polecenia!

Biblia stwierdza, że Bóg przemawia do nas wieloma sposobami (Hebr 1:1). Myślę jest tak przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, Bóg jest niezwykle twórczy i pragnie się upewnić, że Jego poselstwo będzie dla nas zrozumiałe. Po drugie, my ludzie choć stworzeni na obraz i podobieństwo tego samego Boga, jesteśmy czasem tak różni. Przemawia do nas inna muzyka, inny styl, czy forma kazania. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak to co najcenniejsze – Bóg, Dawca prawdziwego życia i Jego Słowo.

Z tej przyczyny niezmiernie się cieszę z powstania Radia Pielgrzym. Jest to miejsce odzwierciedlające Bożą różnorodność i bogactwo Jego chwały. Nie mam żadnych wątpliwości, że poprzez zgromadzoną tu bogatą ofertę kazań i muzyki chrześcijańskiej, Bóg może przemawiać do wszystkich, którzy mają w swoim sercu pragnienie, aby Jego głos usłyszeć.

Oby więcej takich pasjonatów jak założyciele tego radia! Prezbiter Tomasz Ropiejko


Polecam Radio Pielgrzym!

Przed około trzydziestu laty w krakowskiej kaplicy „Betlejem”, ktoś powiedział do mnie po nabożeństwie:

„Jaka szkoda, że takie budujące słowa rozbrzmiewają tylko w tych murach”.

Do głowy nam nie przychodziło, że nagrywane wówczas kazania będą kiedyś dostępne na całym świecie.

„Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach” – powiedział Jezus do swoich uczniów (Mt 10,27).

Jestem przekonany, że coś z tego ma miejsce tutaj dzięki współczesnej technice oraz takim pasjonatom, jakimi są twórcy Radia Pielgrzym. Prezbiter Kazimierz Sosulski


Chrześcijańska muzyka to nie tylko dźwięki!


Chrześcijańska muzyka, to nie tylko dźwięki; zróżnicowane wysokością i dynamiką, harmonia urzekająca bogactwem współbrzmień, ale także Duch, który wszystko spaja i pozwala słuchaczowi nie tylko nacieszyć ucho, ale także uspokoić swoje wnętrze, naładować pozytywną energią i z optymizmem patrzeć w jutro.

Cieszę się, że takiej muzyki możemy słuchać właśnie tutaj, w Radiu Pielgrzym.

Gorąco zachęcam do skorzystania z zasobów tego radia w chwilach radości i smutku, w trakcie domowych zajęć i w czasie wolnym od pracy. Muzyka chrześcijańska, a także słowa pieśni i kazań mogą pocieszyć, rozradować, a także pomóc wyjść z matni życiowych problemów. Miriam Matyja


Tak trzymać!

Zarówno w posłudze Słowa jak i w muzyce, chrześcijaństwo stało się dziś polem do uprawiania wolnej amerykanki, co wprowadziło spore zamieszanie. Prawdziwy sługa Słowa Bożego traktowany jest na równi z domorosłym kaznodzieją i   cudakiem. Duchowe pieśni zagłuszane są przez hałaśliwe i płytkie przyśpiewki. Dla miłej zgody i powierzchownej jedności, wszystko prawie dla wszystkich jest dobre...

W obliczu tego stanu rzeczy dumny jestem z redaktorów, że mają na tyle odwagi, aby „Radio Pielgrzym” nie grało zgodnie z tym duchem czasu.

Zdrowa nauka i budujące pieśni godne są oddzielenia. "Cóż plewie do ziarna? - mówi Pan" [Jr 23,28]. Tak trzymać - Bracia! Prezbiter Marian Biernacki


Wsparcie od Janusza Bigdy!


Szczerze zachęcamy do słuchania i polecamy nowo powstałe „Radio Pielgrzym” będące skarbnicą , z której z pewnością każdy z Was będzie mógł czerpać wiele zbudowania czy to poprzez słuchanie muzyki czy też ciekawych rozważań Słowa Bożego.

Z przyjemnością przekazuję moim przyjaciołom z „Radia Pielgrzym” płyty z piosenkami. Niech służą wszystkim wierzącym.” Janusz i Małgorzata Bigda


Gorąco zachęcam!

"Szanowni słuchacze "Radia Pielgrzym",

Gorąco zachęcam do słuchania "Radia Pielgrzym" i korzystania z bogatych zasobów nauczania oraz dobrej muzyki dostępnych dla jego słuchaczy!

Z pozdrowieniami i życzeniami Bożych błogosławieństw" Robert Kasprowicz