Kim są Gedeonici? Drukuj Email
środa, 24 lipca 2013 00:00

Gedeonici są organizacją, która jest misyjnym, przedłużonym ramieniem lokalnego ewangelicznego/ewangelickiego kościoła. To ramię nosi nazwę „Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów”.

Podstawowe obszary dystrybucji Pisma Świętego to: hotele, motele, szpitale, gabinety lekarskie, sanatoria, hospicja, służby mundurowe tj. wojsko, policja, straże, zakłady karne i poprawcze, szkoły i uczelnie oraz domy pogrzebowe.

Jako Stowarzyszenie aktywnie pracujemy w 194 krajach. W misję zaangażowanych jest ponad 300 tys. kobiet i mężczyzn. W Polsce w pracy Stowarzyszenia uczestniczy około – 450 Gedeonitów i Pomocników, zrzeszonych w 80-ciu oddziałach.

Na świecie rozdaliśmy już 1800 milionów Biblii.

Na terenie Polski, przez 20 lat naszej działalności, rozdaliśmy ponad 6 milionów darmowych egzemplarzy Nowego Testamentu. Jako Stowarzyszenie finansujemy tłumaczenie Słowa Bożego na 90 języków.

Dzięki wsparciu modlitewnemu i finansowemu wielu chrześcijan na świecie i w ostatnich latach także i w Polsce, służba ta funkcjonuje nieprzerwanie już 113 lat.

Oto fragment Bożego Słowa, który wciąż jest duchowym mottem dla Służby Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów:

„Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.” (Izaj. 55:10-11)