Butne oczy Drukuj Email
Autor: Karel Piotr   
piątek, 22 września 2017 00:00

Serce czyste stwórz we mnie , o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! (Ps. 51,13)

Tymi słowami modlił się król Dawid do Boga, gdy zgrzeszył podwójnym grzechem. Pamiętamy tę historię. Serce Dawida zostało zanieczyszczone i w konsekwencji został zerwany kontakt z Bogiem. Zawsze następstwem grzechu jest zerwanie społeczności z Bogiem, kiedy Duch Święty zostaje zasmucony, a świątynia naszych serc staje się siedliskiem przeciwnika Bożego.

Izraelici corocznie obchodzili święto Poświęcenia Świątyni na znak odnowienia przymierza z Bogiem i odnowienia poprzez oczyszczenie świątyni.

Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko raz do roku powinniśmy robić porządki w naszych sercach, ale raczej przeciwnie każdego dnia pilnować serc naszych jako tej Bożej świątyni Ducha Świętego w nas.

Nie mniej jednak jest dobrą okazją, by skontrolować nasze serca przed Bogiem i pozbyć się wszelkiego grzechu i brudu.

Taki porządek zrobił Jezus gdy wjechał do swego umiłowanego miasta Jerozolimy. Jego pierwsze kroki zostały skierowane właśnie do świątyni, skąd przegonił handlujących wołami, owcami, gołębiami a stoły wekslarzy poprzewracał.

Jezus powiada Dom Jego Ojca ma być Domem Modlitwy, a nie jaskinią zbójców.

Jak wspomnieliśmy Biblia poucza że serca nasze są świątynią Boga Najwyższego i nic co może ją zanieczyszczać nie może się tam znajdować. Ap. Paweł pisze:

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynie Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. ( 1 Kor. 3, 15-16)

Kiedy patrzymy na ludzi, choćby na siebie samego, możemy zauważyć jak dziwną istota jest człowiek. Zazwyczaj bardzo starannie dba o swój zewnętrzny wizerunek i swój zewnętrzny wygląd, natomiast niewiele sił i pracy wkłada, by dbać o czystość swego wnętrza.

Pan Jezus powiedział o sercu człowieka, że właśnie z niego , z wnętrza serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. ( Mk. 7, 21-23)

A więc nie chodzi o owce, bydło, gołębie czy inne przedmioty zanieczyszczające świątynię. Ale chodzi o to, co kryje nasze wnętrze. Jak wygląda serce przed Bożym obliczem. Chodzi o to, by było wolne od tego, co je zanieczyszcza.

Tegoroczny Tydzień Modlitwy jest poświęcony czystości naszych serc.

Obok przewodniego wersetu z Psalmu 51 – go będziemy w kolejnych wieczorach rozważać siedem rzeczy, których nienawidzi Pan i które są dla Niego obrzydliwością!

 Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. (Przyp. Sal. 6, 16-19)

Nie jestem, pewien, czy my gdybyśmy układali ranking grzechów poukładalibyśmy je w ten sposób. Czy nasze propozycje zgadzałyby się z tymi Bożymi? Czy wreszcie w takiej kolejności wymienialibyśmy owe rzeczy znienawidzone przez Pana.

Bądźmy szczerzy! Czy to aż tak niewybaczalny grzech kiedy czasem skłamię, albo złożę fałszywe świadectwo, albo poknuję sobie tylko jakieś złe myśli, albo zasieję jakąś niezgodę pomiędzy mymi braćmi i siostrami?

Bóg ma jednak swoją ocenę grzechu i powinniśmy się z nią liczyć. Tym bardziej, że nienawidzi tych rzeczy i są dla Niego obrzydliwością. Na czele tej listy, co może być dla nas zaskoczeniem, Pan Bóg postawił grzech:

Butnych oczu. ( Butne oczy)

W ten właśnie poniedziałkowy pierwszy wieczór chcemy się przyjrzeć tej właśnie obrzydliwości. Cóż to takiego „butne oczy”? Oczy mogą być niebieskie, piwne, zielone, ewentualnie: zaspane, czarujące, zwodnicze, lisie, zawistne… ale co oznaczają oczy butne ?

Butne oczy to nic innego jak PYCHA człowieka! Bóg nienawidzi pychy!

Pycha jest pierwszym grzechem, który pojawił się we wszechświecie. Pycha najwyższego anioła (Lucyfera, gwiazdy jasnej) pociągnęła za sobą bunt części aniołów , którzy zostali strąceni do przepaści. Izaj. 14, 12-15.

Na czym polega grzech pychy?

Pycha jest fałszywą oceną samego siebie. Jest to wygórowane pojęcie o sobie, przesadna ambicja, miłość własna, zarozumiałość, próżność, sobkowstwo, wyniosłość...

Co jest przeciwstawieństwem pychy ? - pokora ! ( Im więcej pokory , tym mniej pychy i odwrotnie)

RODZAJE PYCHY.

Pycha przybiera rozmaite formy:

  1. Pycha duszy ludzkiej. ( pycha życia. 1 J, 2, 16).

Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.

Człowiek może się pysznić z różnych powodów np. z wykształcenia, pozycji społecznej, z bogactwa, z osiągnięć, własnego wyglądu, ze swoich znajomości, pracy, nawet człowiek potrafi się pysznić dobrego tego, ile zrobił dobrego lub złego...

2. Pycha wypływająca z pozycji społecznej. Chodzi np. o miejsce zamieszkania ( ty ze wsi , ja z miasta), rasy ( ty czarnuchu), domniemanej wyższości nad innymi ( nie jestem tak zły jak inni ludzie), należenia do tzw. wyższych sfer.. ( politycy, biznesmeni, śmietanka towarzyska)

3.Pycha religijna. ( Najgorsza!) Pycha, która osądza drugiego człowieka, segreguje ludzi wokoło siebie, szczyci się bezpodstawnie swoją „ świętością”, ( bigoteria, dewocja), swoim wyznaniem ( kościołem)


Co Biblia mówi o pysze człowieka?

1. Pycha przychodzi często z osiągnięć domniemanych lub rzeczywistych, bogactwa i władzy. Np. królowie judzcy Amasjasz ( 2 król 14,10 ), Uzjasz ( 2 Kron. 26,16), Hiskijasz (2 Kron 32,25-26), król Belsazer ( Dan. 5,20) itd..

Lecz gdy jego serce wynosiło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu chwałę. (Dan. 5,20) Równie szybki awans w kościele może wbić w pychę dopiero co nawróconego (1 Tym. 3,6 )

2. Pycha prowadzi do upadku. Przyp. 16,18 Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. ( Przyp. 29,23), Przyp. 11,2.

3. Bóg sprzeciwia się pysznym. Jak 4,6. ; (1 P. 5,5). Słowo Boże raczej zachęca do postawy pokory i uniżenia. Przykład samego Jezusa (Filp. 2, 5-8). Jezus zachęca: ( Mat 11,29). Mamy skłaniać się doi niskich (Rzym 12,16; Filp. 2,3; 1 P. 5,5)

4.Bóg nienawidzi pychy. ( Przyp. 6,16-17 – „butne oczy”; 8, 13.; 16,5 )

5.Pycha często prowadzi do faryzejstwa . Łk. 18, 9-14. ( Boże dziękuję Ci, ze nie jestem jak inni...). Pan przestrzega przed wzbijaniem się w pychę (Rzym 11,20)

6.Pycha ma być unicestwiana w nas. (2 Kor 10,4-5) .

7.Bóg ostrzega i odwodzi człowieka od pychy na różne sposoby. ( Nawet i przez sen, Jiob 33,14-17)

Właściwa ocena siebie samego w świetle Słowa Bożego pozwala nam zachować właściwy dystans do Boga i bliźniego i chronić nas przed grzechem pychy.