...jako i my odpuszczamy Drukuj Email
niedziela, 01 grudnia 2019 00:00

 "Bądźcie dla drugich dobrzy i miłosierni. Wybaczajcie sobie nawzajem, jak i wam przebaczył Bóg w Chrystusie." (Ef 4:32)

 "A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia." (Mk 11:25)

"I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia." (Łk 6:37)

Czy ja bym dał drugą szansę?