Klejnoty Bożych obietnic - 18 czerwiec Drukuj Email
Autor: Charles Haddon Spurgeon   
piątek, 18 czerwca 2021 00:00

Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę (Izaj. 33, 10)

Kiedy nieprzyjaciele pustoszyli kraj jak szarańcza, a wojownicy, broniący go zwątpili w swoje zwycięstwo, płacząc jak niewiasty, wtedy przyszedł Sam Pan na pomoc. Gdy droga do Syonu została zamknięta dla pielgrzymów Pańskich, a Basan i Karmel były, jako winne pagórki spustoszone, nie przynoszące owocu - wtedy Pan powstał, aby ratować. Bóg będzie wywyższony pośród zasmuconego ludu Swego, szukającego Jego oblicza i ufającego Mu. Wywyższony jest Pan w sercach ludu Swego, gdy na wołanie ich powstaje, aby wyzwolić ich od nieprzyjaciół.

Jeśli dzisiejszy dzień przyniósł nam cierpienie, oczekujmy, a chwała Pańska okaże się w wybawieniu naszym. Jeśli odczuwamy pragnienie żarliwej modlitwy, wołajmy do Niego w dzień i w nocy, wtedy łaska Jego przybliży się do nas. Bóg spieszy wyratować w porę, a stanie się to ku chwale Jego Świętego Imienia. Bardziej pragniemy czci Jego, niż naszego własnego wybawienia. Gorącym naszym pragnieniem jest, aby Pan był wywyższony.

Panie, daj nam ujrzeć, że Ty Sam sprawujesz dzieło Swoje, abyśmy odczuli Ciebie w naszej własnej duszy. Pozwól wszystkim dokoła oglądać wielmożność i dobroć Twoją.