Klejnoty obietnic Bożych - 05 grudnia Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 05 grudnia 2019 01:00

Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką jego, chleb jego dany mu będzie; wody jego nie ustaną. Izaj. 33,16

Ten, komu Bóg udzielił łaski prowadzenia nienagannego życia, mieszka w doskonałym bezpieczeństwie, mieszka na wysokości ponad światem, poza granicą zasięgu strzał nieprzyjacielskich, w pobliżu nieba; ma wzniosłe cele i pobudki i znajduje zupełne pocieszenie. Wesele jego unosi się na wyżynach wiecznej miłości, gdzie jest przybytek wieczny.

Jest zachowany przez obronność niebotycznie wysokich skał. Najmocniejsze bowiem we wszechświecie - to obietnice i wyroki niezmiennego Boga, a te służą jako obrona pokornej wierze. Poza tym, zabezpieczony jest wielką obietnicą: „chleb jego dany mu będzie”. Podobnie, jak nie przedrze się wróg do zamku i nie przerwie wałów, tak samo nie zdoła wziąć tej warowni oblężeniem i głodem. Pan, Który na pustyni spuszczał deszcz manny, zachowa dla Swoich dzieci dostateczne zapasy pożywienia, choćby otaczający ich wrogowie uwzięli się, by ich zagłodzić.

Ale co będzie, jeżeli wody zabraknie? To się nie zdarzy, gdyż „wody jego nie ustaną”. W obrębie niedostępnej warowni jest nie wysychająca studnia. Sam Pan czuwa, aby nie było braku wody. Nikt nie dotknie nigdy obywateli prawdziwego Syjonu. Jakkolwiek okrutny jest wróg, Pan zachowa Swoich wybranych.