Klejnoty obietnic Bożych - 26 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 26 października 2021 00:00
Dla wybranych będą skrócone one dni (Mat. 24,22)

Dla wybranych Swoich Pan powstrzyma wiele wyroków i skróci dni sądu. Przy wielkich katastrofach ogień pochłonąłby wszystkich ludzi, gdyby Pan przez wzgląd na wybranych Swoich nie przytłumił płomieni. Ocalając dzięki Jezusowi Swoich wiernych, jednocześnie zachowuje On rodzaj ludzki, dzięki Swoim wybranym.

Jakiż to zaszczyt dla ludu Bożego! Jak gorliwie powinien on korzystać ze swoich względów u Pana! Bóg chce słyszeć jego modlitwy za grzeszników, a jego trud dla ich zbawienia pobłogosławić. Błogosławi wierzącym, aby stali się oni błogosławieństwem dla trwających w niewierze. Niejeden grzesznik żyje dzięki modlitwom matki, żony, córki, na które Pan wejrzał łaskawie.

Czy użyliśmy w pełni mocy, której Pan nam udzielił? Czy modlimy się za ojczyznę naszą, za inne kraje, za nasze czasy? Czy w czasie wojny, głodu, epidemii, stajemy z modlitwą, jako wstawiający się do Boga, aby „one dni skrócone zostały”? Czy smucimy się przed Panem z powodu niedowiarstwa, fałszywych nauk, wyuzdanej swawoli, błagając Pana Jezusa, aby skrócił dni panowania grzechu, przez przyśpieszenie Swojego, pełnego chwały, wtórego przyjścia. Padnijmy na kolana, a nie uspokójmy się, aż przyjdą lepsze dni!