Małżeństwo, rodzina, miłość Drukuj Email
czwartek, 18 października 2018 00:00

Test małżeński

 Niektóre grzechy przeciw miłości:

1. Nie dokładam troski, by nasze małżeństwo coraz bardziej jednoczyło się w Bogu i Jego nauce.

2. Nie dostrzegam specjalnej sytuacji psychicznej i niedomagania fizycznego drugiej strony oraz nie wczuwam się w tę sytuację.

3. Nie znam newralgicznych punktów charakteru współmałżonka, a znając je mimo to je ranie intencjonalnie albo przez brak delikatności.

4. Pozwalam się obsługiwać z lenistwa i gruboskórności zamiast dzielić pracę i ciężary dnia po połowie.

5. Zamykam się w tajemniczym urażonym milczeniu i nadąsaniu.

6. Wdzieram się wścibsko i natrętnie w przyczyny „czarnego dnia” powodując pogłębienie depresji współmałżonka.

7. Odrzucam uparcie i opryskliwie gesty pojednania, pomocy, czułości i po konflikcie noszę długo urazę w sercu, zamiast samemu dążyć do pogodzenia.

8. W sprzeczce za wszelką cenę dążę, do wykazania swojej racji i wyższości pod względem inteligencji, wykształcenia, pochodzenia.

9. Nie interesuję się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka.

10. Nie dbam o wspólne interesy, sprawy, odwiedziny, wczasy.

11. Przypominam i wypominam grzechy z przeszłości, niedotrzymane dawno obietnice.

12. Chwalę dosadnie inne żony i mężów wobec współmałżonka.


Żony i mężowie - wzajemne poddanie

Mężom i żonom ap. Paweł daje jedną z najwspanialszych rad w całej Biblii, mówiąc, aby „ulegali jedni drugim w miłości Chrystusowej” /Ef. 5,21/. W ten sposób umieszcza on małżeństwo w najbardziej wzniosłym kontekście: szacunku i oddania Chrystusowi. Stwierdza on, że podstawą szczęśliwego małżeństwa jest wzajemne poddanie sobie męża i żony.

Chrześcijańska rodzina zaczyna się od oddawania czci Chrystusowi. Czcimy Chrystusa przez uznawanie Jego panowania i poddawanie Mu swojego życia, przez pozwalanie Mu na władanie naszymi sercami i stabilizowanie naszej rodziny swoją obecnością. Zarówno mąż jak i żona zaczynają z Nim każdy dzień, spoglądają ku Niemu, wspierają się o Niego, słuchają i uczą się od Niego, przeżywając z Nim każdy dzień. W ten sposób budują swoją rodzinę na Skale.

Mając szacunek do Chrystusa, możemy chętnie i z ufnością poddawać się sobie wzajemnie. W tym wzajemnym poddaniu się przeżywamy najwyższą radość życia. Poddanie jest tematem przewijającym się przez cały Nowy Testament. Życie prawdziwego poddania i to tylko ze względu na to, że prowadził je sam Jezus, to jedyny sposób na „znalezienie życia”. Każdy chrześcijanin powinien uważać innych za wyższych od siebie (Fil. 2,3) i być gotowym do wzajemnego poddawania się ze względu na Chrystusa. Gdy rodzina prowadzi życie poddane Chrystusowi i poddaje się sobie nawzajem, wtedy małżeństwo odnajduje podstawy do największej, znanej nam radości.


 
Kilka rad dla niedomagającego małżeństwa

Nigdy nie uważaj rozwodu za wyjście z sytuacji. Nie jest to rozwiązanie dla twego problemu. Rozwód nie jest możliwą do przyjęcia alternatywą, ponieważ Bóg nie bierze jej pod uwagę.

1. Moja żona i ja jesteśmy tylko ludźmi i nieraz mamy różne zdania. Czasem są chwile, gdy moja żona jest oburzona na mnie, ale rozwód nigdy nie przychodzi jej na myśl!

2. Nie porównuj swego małżonka lub małżeństwa z innymi. Nie ma na świecie drugiej takiej samej osoby jak ty. Stąd i twoje małżeństwo jest wyjątkowe. Niech Bóg uczyni je takim jakie ma być zgodnie z Jego intencjami. On uczyni je doskonałym.

3. Przebaczaj swemu partnerowi. Tak przebaczaj jak Chrystus przebaczył tobie. Jesteś grzesznikiem. On lub ona też jest grzesznikiem. Nie jesteś doskonały i dlatego chętnie przebaczaj innym. Czyń to natychmiast, zanim w sercu pojawi się złość i zgorzknienie.

4. Przestań krytykować. Miłość nie krytykuje i nie szuka wad. Jeżeli więc krytykujesz swego partnera, nie posiadasz serca miłości. Nie wypowiadaj żadnych krytycznych uwag. Próbuj powiedzieć coś dobrego. Pozytywne słowa posiadają magiczną moc.

5. Próbuj komunikować się ze swoim partnerem. W wielu domach i małżeństwach komunikacja zupełnie zanikła. Staraj się przysłuchiwać temu co mówi druga strona, a także czego ona nie mówi. Usuwaj dzielące was bariery przyznając się do własnych słabości. Mógłbyś powiedzieć: „Moja droga, powiedz mi jaka jest moja największa wada?” A potem poproś: „Czy zechciałabyś, z pomocą łaski Bożej, dopomóc mi przezwyciężyć tę wadę?”

6. Unikaj wszelkich uczuciowych związków poza małżeństwem. Może to być twój krewny, przyjaciel lub sąsiad. Nie szukaj w nich zaspokojenia tego, czego brakuje ci w twoim małżeństwie. To nie jest sposób na rozwiązanie twoich problemów.

7. Ufaj swojemu partnerowi. Ufaj swojemu małżonkowi lub małżonce nawet wtedy, gdy on czy ona nie ma racji - okazywanie zaufania jest twoją racją. Małżeństwo musi być oparte na wzajemnym zaufaniu. Bez tego nie jest ono w stanie przeżyć.

8. Każdego dnia czyń coś, co będzie podobało się twemu współmałżonkowi - coś, co da mu trochę radości i szczęścia. Nie jest to duże wymaganie - uczynienie czegoś jednego tylko - ale bardzo opłacalne.

9. Każdego dnia dziękuj Bogu za 25 najważniejszych zalet swojej żony lub męża. Wypisz je na kartce papieru. Koncentruj się na tych zaletach, a wkrótce pozytywne cechy twojej żony lub męża przesłonią negatywne.


 
Dlaczego małżeństwa rozpadają się?

Dzisiejsze małżeństwa są podobne do much na szybie okiennej. Te z zewnątrz pragną dostać się do środka mieszkania, a te w środku pragną być na zewnątrz. Małżeństwo nigdy dotąd nie było tak popularne, a jednocześnie tak wypaczone jak dzisiaj. Dlaczego małżeństwa tak szybko się rozpadają? Dr James Peterson, profesor Uniwersytetu Południowej Kalifornii wymienia trzy przyczyny tego stanu rzeczy:

1. Niewłaściwy wybór. Wiele młodych ludzi zbyt szybko wstępuje w związki małżeńskie, posiadając zbyt małą wiedzę na ten temat. A skutek? Zgubna postać oszukańczej ruletki.

2. Urojone oczekiwania. Większość młodych oczekuje od małżeństwa tego, co tylko Bóg może zaspokoić. Małżeństwo to nie tylko sprawa znalezienia właściwego partnera, lecz stania się samemu właściwą osobą. Należy wybrać między idealnym obrazem swego współmałżonka, a jego realną osobowością.

3. Niewłaściwe przygotowanie. To smutne, ale więcej czasu, pieniędzy i energii poświęcamy na przygotowanie się do weselnego przyjęcia niż do małżeństwa. Łatwiej dziś wstąpić w związek małżeński niż otrzymać prawo jazdy.

Ktoś powiedział: „Kłopoty naszego małżeństwa tkwią w narzeczeństwie”. Nasze społeczeństwo jest podszyte romantycznym kompleksem. Miłość opanowuje kogoś jak choroba zakaźna, posiadająca charakterystyczne dla siebie objawy. Troska o zasilanie romantycznej miłości decyduje o całym życiu. Małżeństwo może odbyć się w niebie, ale podtrzymywanie go odbywa się tu na ziemi.


12 PRAW CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MAŁŻEŃSTWA.

1. ŚLUB - jest fundamentem małżeństwa

2. MIŁOŚĆ - jest prawem małżeństwa

3. CZYSTOŚĆ - jest zdrowiem małżeństwa

4. JEDNOŚĆ - jest mocą małżeństwa

5. DZIECI - są chwałą małżeństwa

6. PROSTOTA - jest pięknem małżeństwa

7. RADOŚĆ - jest atmosferą małżeństwa

8. GOŚCINNOŚĆ - jest błogosławieństwem małżeństwa

9. SMUTEK - jest uświęceniem małżeństwa

10. OŁTARZ - jest bezpieczeństwem małżeństwa

11. CHRYSTUS - jest Zbawicielem małżeństwa

12. NIEBO - jest nadzieją małżeństwa.

Chcesz, aby twoja żona traktowała cię jak króla? Jeżeli tak, to szanuj ją jak królową!

Aby coś otrzymać, trzeba dawać to innym. Jeżeli chcesz na przykład, być kochanym, nie rozglądaj się za miłością lecz po prostu okazuj ją wobec innych.


7 GŁÓWNYCH POTRZEB:

- ŻONY

1. Twoja żona pragnie byś był jej duchowym przewodnikiem.

2. Twoja żona chce wiedzieć, że jest ci potrzebna w twoim życiu i pracy jak żadna inna kobieta.

3. Twoja żona chce być pewna twej miłości i twego zachwytu jej osobą.

4. Twoja żona chce wiedzieć, że rozumiesz jej słabości, chce widzieć twoją troskę.

5. Twoja żona chce mieć świadomość, że z radością poświęcasz cenny swój czas osobistym z nią rozmowom.

6. Twoja żona chce byś był świadom jej obecności nawet wtedy, gdy myślami jesteś przy innych sprawach.

7. Twoja żona chce wiedzieć, że tak kierujesz jej życiem, by dobrą treścią wypełnić jej świat.


- MĘŻA

1. Mąż potrzebuje żony szanującej go jako mężczyznę.

2. Mąż potrzebuje żony, która widziałaby w nim swego duchowego przewodnika.

3. Mąż potrzebuje żony, która swe wewnętrzne i zewnętrzne piękno kształtuje na jego wyobrażenie.

4. Mąż potrzebuje żony, która w miłości ostrzegałaby go gdy podejmuje zadania przekraczające jego możliwości i która mądrze odpowiadałaby tym, którzy poddają w wątpliwość jego plany, cele, motywy.

5. Mężowi potrzebny jest czas samotności ze sobą i z Bogiem.

6. Mąż potrzebuje żony, która byłaby mu wdzięczna za wszystko co dla niej zrobił i robi.

7. Mąż chce, aby inni ludzie chwalili jego żonę.