Nie wiem, co dzień przyniesie Drukuj Email
sobota, 10 sierpnia 2013 00:00

Philip Bliss urodził się 9 lipca 1838 r. w Pensylwanii w rodzinie purytańskiej. Jego rodzice byli ubodzy. Już jako dziecko objawiał wielki talent muzyczny - pięknie śpiewał, sam wykonywał dla siebie proste instrumenty muzyczne.
W wieku jedenastu lat opuścił rodzinny dom i zaczął zarabiać na własne utrzymanie pracą na farmie i w tartaku. Kiedy miał dwanaście lat powierzył swoje życie Chrystusowi.Zaczął też uczyć się muzyki. W wieku 21 lat ożenił się, rok później rozpoczął pracę jako wędrowny nauczyciel muzyki. Podróżował, wożąc ze sobą składane organy, latem kształcił się na Akademii Muzycznej.

Pod wpływem D. L. Moody’ego postanowił poświęcić swój talent służbie Bogu. Zrezygnował ze studiów, aby towarzyszyć Moody’emu w pracy ewangelizacyjnej. Zachęcił również swego przyjaciela Jamesa Mc Granahama, aby i on przyłączył się do tego dzieła.

Pieśń „Nie wiem, co dzień przyniesie mi" wyraża bezgraniczne zaufanie do Boga, powierzenie się Jego opiece niezależnie od okoliczności. Słowa tej pieśni znalazły głębokie potwierdzenie w życiu jej autora.

Ta bardzo znana i chętnie śpiewana pieśń jest ostatnim dziedzictwem po Filipie Bliss. Historia powstania tej pieśni nie jest znana. Kompozycja ta została odnaleziona w pakunku 20 grudnia 1876 roku we wraku spalonego wagonu. Autor tego utworu 38-letni Filip Bliss razem z żoną jechał pociągiem do Chicago na zaproszenie D. L. Moody'go. Niedaleko Ashtabula (Ohio) załamał się most i pociąg runął do zamarzniętej rzeki. Mówiono, że Bliss przeżył i wydostał się przez okno wagonu, lecz wrócił, by zobaczyć, co się dzieje z żoną. Oboje zginęli w płonącym wraku.

To wydarzenie przerwało dobrze zapowiadające się życie Blissa. Na ostatnim zgromadzeniu w Chicago powiedział: "Nie wiem, czy jeszcze będę śpiewać i dlatego chcę zaśpiewać następującą pieśń":

Nie wiem, co dzień przyniesie mi, lecz to nie trwoży mię,
Gdyż moja dusza ufa Ci, na Ciebie spuszcza się.
Nie wiem, co dzień przyniesie mi - czy w nim nie zjawisz się?
Abym naprzeciw wyjść mógł Ci, Ty sam przygotuj mię! (Ś. P. 403)

Poeta i śpiewak Filip Bliss wiedział, że znajdzie się kiedyś w chwale Jezusa. Całą swoją wiarę założył w zbawieniu, które dokonało się dla wszystkich ludzi na krzyżu Golgoty. Od młodości znał Słowo Boże i dlatego jego pieśni były przepełnione głęboką wiarą.

Filip Bliss lubił szczerość w wierze. Jeden z jego przyjaciół na pewnej ewangelizacji tak to określił: "Kto prawie jest przekonany - jest prawie zbawiony. Ale być prawie zbawionym oznacza być zupełnie zginionym". Bliss był tym zdaniem bardzo przejęty i krótko po tym ułożył pieśń, o której jego kolega Sankey twierdził, że przez nią o wiele więcej pozyskanych zostało dusz niż przez jakąkolwiek inną. Pieśń nosi tytuł "Prawie-że nawrócony"

Tak blisko celu, niewiele brak, a grzechu wszelki zniknąłby znak,
Lecz serce waha się i mówi: jeszcze nie;
Dziś odejdź, później chcę zawołać cię!
Tak blisko celu, Twój czas jest tuż! Jezus cię woła, serce Mu złóż!
Anieli mówią: Pójdź! Chcą cię za ręce wziąć,
I bracia proszą: Pójdź! O duszo pójdź! (Ś. P. 174)

Inna pieśń powstała na podstawie wydarzenia z 1864 roku w czasie wojny domowej w Ameryce Północnej. Armia walczyła zdobywając twierdzę. Broniło jej ok. 1500 żołnierzy, którzy zostali wezwani do kapitulacji. Dowódca wahał się, czy się poddać, czy nie, kiedy nagle nastąpił atak. Ludzie ginęli, inni ustępowali i w tym krytycznym momencie usłyszano sygnał zbliżającej się pomocy: "Trzymajcie twierdzę, ja przychodzę!" Była to wiadomość od generała dowodzącego jednostką, która szła im na odsiecz. Wojska oblegające twierdzę musiały ustąpić. Major Whittle opowiadał tą historię ze szczegółami na pewnej konferencji, gdzie Bliss był obecny. W jego sercu zrodziła się pieśń "Bracia, sztandar Chrystusowy". Wieczorem napisał słowa do ludowej melodii.

Bracia, sztandar Chrystusowy w nowy zwie nas bój!
Za broń każdy, a w tej zbroi w pogotowiu stój!
"Pan Bóg z nami!' - hasłem naszym; naprzód, bo już czas!
Alleluja! Tam zwycięstw wieniec wita nas.
Nieprzyjaciel silnym hufcem nas otoczył w krąg,
A tu tylu naszym wypadł oręż Ducha z rąk.
Spójrz na święte godło krzyża, hasło Zbawcy znasz;
W imię Boga przedwiecznego ty zwyciężyć masz. (Ś.P. 507)

W Śpiewniku Pielgrzyma znajdują się jeszcze inne pieśni P.Blissa:

Niech pragnący bierze ten życia dar (Ś.P. 154)
Duchowi Świętemu, gdy karać cię chce (Ś.P. 258)
Już bez zakonu, o błogie życie (Ś.P. 268)
O, ugnij mnie jak zboża łan (Ś.P. 351)
U nóg Zbawiciela pragnąc jego słów (Ś.P. 361)
Jako Daniel wiernym bądź (Ś.P. 510)
Zważonyś przed Panem - za lekkoś tu żył (Ś.P. 721)


Więcej o hymnach ze "Śpiewnika Pielgrzyma" przeczytasz tutaj