Osiągnięcia poprzez mozół Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
niedziela, 24 listopada 2013 00:00

Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Izajasz 53:11

Pamiętacie bracia trud nasz i mozół...1 Tesal. 2:9

Musimy pamiętać, że Jezus zbawił ten świat nie poprzez swoje wstawiennictwo w chwale. On oddał samego siebie. Nasze modlitwy o zewangelizowanie świata są jedynie gorzką ironią tak długo, jak długo oddajemy tylko to, co nam zbywa, a wzdrygamy się przed ofiarowaniem samych siebie. M. Francois Colliard

Nie myślcie, że On dokonał swojego dzieła poprzez męki swojej duszy, abyśmy my nie musieli mieć nic wspólnego z cierpieniem z jego powodu.

On otworzył drogę, żebyśmy mogli go naśladować. Musimy się jeszcze nauczyć, co to znaczy męki porodowe dla zrodzenia dusz, aż Chrystus będzie wykształtowany w nas. Musimy się jeszcze nauczyć co miał na myśli Apostoł, kiedy powiedział, że dopełnia cierpień Chrystusowych dla Jego ciała, którym jest Kościół. Zewnętrznie dużo pracujemy, dużo organizujemy, dużo przemawiamy i słuchamy, dużo publikujemy i czytamy, ale obawiam się, że jest bardzo mało tego noszenia w swojej duszy dusz ludzi w miłości, łzach, modlitwie przed Bogiem. T. Monod

Największe Boże dary dla człowieka przychodzą poprzez męki. Czy to w sferze duchowej, czy tymczasowej, nie odkryjemy niczego, żadnej wielkiej reformy, żadnego korzystnego odkrycia, ani żadnego przebudzenia dusz, które nie przyszły poprzez zmaganie i łzy, modlitwy i przelewanie krwi ludzi, których cierpienie było bólami porodowymi.

Jeżeli ma być wzniesiona świątynia, Dawid musi przeżyć wielkie doświadczenia. Jeżeli ewangelia łaski ma być odłączona od tradycji żydowskiej, życie Pawła musi być jedną długą agonią. F. B. Meyer

Jest wyraźne powiązanie pomiędzy natrętnym agonizowaniem i prawdziwym sukcesem, tak samo, jak między bólami porodowymi, a urodzeniem, sianiem ze łzami i zbieraniem z radością. „Jak to jest, że twoje nasiona tak szybko wschodzą?” zapytał jeden ogrodnik drugiego. „Ponieważ ja je moczę”, odpowiedział pytany. My wszyscy musimy zraszać naszą naukę łzami. Wtedy dopiero jej wzrost będzie nas zaskakiwał i radował. Wybrane

„Modlitwa i bóle, z wiarą w Boga mogą wszystko”, powiedział John Elliot. Wśród pierwszych pielgrzymów, którzy przybyli do Nowej Anglii, on był zatroskany o sytuację Indian i przez niektórych został nazwany Ojcem Nowoczesnej Misji. Jako pierwszy tłumaczył Pismo Święte na pogański język dla celów misyjnych, ale przez modlitwę i ból znosił trudne zadanie ewangelizacji. Kiedy umierał w wieku 87 lat jego ostatnie słowa do tych, którzy pozostali były takie: „Módlcie się, módlcie się, módlcie się!”, co odkrywało tajemnicę jego życia i służby.

Leslie Lyall w swojej biografii Jahna Sung'a mówi o jego życiu modlitwy tak: „Był on niewątpliwie mężem modlitwy. Wstawał wcześnie rano, żeby się modlić. Prowadził listę osób nawróconych i jeżeli było to możliwe, to również ich zdjęcia i modlił się o nich wszystkich regularnie, często ze łzami. Wszędzie, gdzie był, kładł nacisk na potrzebę modlitwy. To, że Kościół w Chinach jest obecnie Kościołem modlitwy, można po części przypisać wpływowi i przykładowi tego człowieka, który się modlił. Nigdy nie marnował ani minuty.”

A kiedy Jahn Sung miał zakończyć swoją ziemską służbę, jego pożegnalne poselstwo do Kościoła w Chinach było takie: „Praca w przyszłości musi być pracą modlitwy!”

Howard Guiness, uświadamiając sobie, jak ważną część w jego pracy misyjnej w Chinach ma odgrywać modlitwa, powiedział: „Od dzisiaj centralną rzeczą w moim życiu będzie modlitwa”