Strumienie na pustyni - 01 kwiecień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 01 kwietnia 2016 10:16

Oto, choćby mnie i zabił, przecie w Nim będę ufał. (Job 13,15) (BG)

... gdyż wiem, komu zawierzyłem. (2 Tym. 1,12)
 

Nie będę wątpił, choćby me okręty

Przywlokły z trudem się do portu – zdarte;

Zaufam sercu, które jest otwarte –

Ku dobru wiedzie poprzez zła odmęty.

I choć nad nimi płakać miałbym srodze,

To jednak zawsze wołać będę w drodze:

„Ja ufam Tobie, Panie Święty!”

 
Nie będę wątpił, choćby me modlitwy

Nie wysłuchane powróciły z góry.

Miłości ufam, wyższej ponad chmury,

Która zachcianek ukróca konflikty.

A chociaż czasem smucę się i żalę,

To Jednak z głębi serca wołam stale;

„Ty mnie wspomożesz, Jezu, w czasie bitwy!”

Nie będę wątpił, nawet wtedy jeszcze,

Gdy smutków rój, jak pszczoły koło ula,

Mnie nęka – wiem, że szczytna Twoja wola

Jest osiągalna poprzez bólu dreszcze.

A choćbym wzdychał gorzko pod krzyżami,

Ta myśl górować będzie nad stratami;

„Pan da koronę wreszcie!”

 

Nie będę wątpił, wszak zakotwiczona

Ma wiara, duch mój burzy się sprzeciwi,

I śmierć go nawet więcej nie zadziwi,

Gdy przyjdzie, by mnie w swoje wziąć ramiona.

Obym zawołać mógł odchodząc z ciała;

„Ma dusza zwątpień żadnych już nie miała,

Do Ciebie idzie, Jezu, zachwycona!”

„Podczas huraganowej burzy” mówił pewien doświadczony marynarz – „należy pamiętać, że uratowanie statku zależy od jednej czynności: koniecznie trzeba ustawić go w prawidłowym kierunku i utrzymać w takim położeniu”.

Chrześcijaninie, twoje zadanie też na tym polega. Nieraz, jak to było np. w życiu Pawła, nie widzisz ani słońca, ani gwiazd, a nad twoją głową rozszalała burza. Masz tylko jedno wyjście i tylko jedna droga otwarta jest przed tobą. Rozum jest bezsilny, aby przyjść ci z pomocą. Dawne doświadczenia nie dają światła. Może i w modlitwie nie znajdziesz pociechy. Jedno ci tylko pozostaje: zająć właściwą postawę wobec Boga i w Nim pozostać. Ufaj Bogu, cokolwiek by się stało: olbrzymie fale, burze, gromy

i błyskawice, groźne skały, wichry, straszliwe zapory, zachowaj wiarę w Boga, w wierność Jego Słowa i w Jego wieczną miłość w Chrystusie Jezusie!