Termometr czy termostat? Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2014 18:18

„A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” Pierwszy List Św. Jana 5:5

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad różnicą pomiędzy termometrem a termostatem? Termometr zmienia się w zależności od warunków pogodowych reaguje. Natomiast termostat zmienia panujące warunki - reguluje.

Tak samo można powiedzieć o sposobie, w jaki ludzie reagują na zmiany zachodzące w ich życiu. Niektórzy pozwalają na to, aby kierowały nimi okoliczności, wtedy często czują się jak ofiary. Inni z kolei pomimo, iż warunki nie zawsze są sprzyjające, ciągle pokonują przeciwności losu. Radzą sobie wierząc, że niedogodne okoliczności trwają tylko chwilę i nie są w stanie ich pokonać.

Do czego porównasz swoją postawę? Czy, jak termometr, reagujesz na wahania pogody? A może swą postawą przypominasz silny i niczym niewzruszony termostat?

Jako ludzie wiary mamy mocne podstawy, by twierdzić, że możemy zmieniać świat wokół nas! Możemy być takimi „Bożymi termostatami” dla naszego najbliższego otoczenia.

Możemy przez wiarę jak powiedział autor listu do Hebrajczyków „niewzruszenie” podbijać królestwa, wszędzie gdzie jesteśmy zaprowadzać sprawiedliwość, zamykać paszcze lwom, gasić moc ognia, podźwigać się z niemocy, czy stając się mężami i kobietami Bożymi „zmuszać do ucieczki obce wojska” (Hebr.11:l-40).

Jezus powiedział: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mar. 16:15-16) Jezus nas posyła i oczekuje od nas, że będziemy mieli taki wpływ na nasze otoczenie, który doprowadzi ludzi do zbawienia.

Mając silny związek z Jezusem Chrystusem, możemy doświadczać mocy i wewnętrznego spokoju, i to niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Nie musimy być ofiarami (termometr), lecz tymi, którzy mając słowa Jezusa w sercu idą śmiało przez świat i zwyciężają!