Tylko mnie kochaj.. Drukuj Email
Autor: Bartosz Sokół   
wtorek, 21 grudnia 2010 01:00

Spotkałem Boga na leśnej ścieżce

Przechadzał się pośród stworzenia

O jednym myślałem, gdy wziął mnie na ręce

Chciałem odgadnąć jego marzenia


„Boże! - wołałem w uniesieniu

Zdobędę świat dla ciebie!

Twe słowa będące w cieniu

Wypiszę krwią na niebie!


Boże! Zbuduję kościoły!

Największe budynki na ziemi!

Potężne spichlerze i stodoły

Magazyny twojej nadziei!


O Boże… oddam swe pieniądze…

Dom, samochód, majątek cały!

Poskromię cielesne żądze…

To wszystko - dla twej chwały!


Wybuduję domy, będące schronieniem!

Każdy bezdomny będzie przyjmowany

I…Wiem! Nazwę je twoim imieniem…

O, Boże…Będziesz znany!”


Już wiedziałem o czym marzy!

Już wiedziałem o czym śni!

Spojrzałem w piękność jego twarzy

W oczach lśniły łzy…


„Dlaczego płaczesz?!” – zawołałem

Łkał stwórca wszechmocy

Dreszcz wstrząsnął ciałem

Gdy spojrzał w moje oczy…


Wargami drżącymi cicho na wietrze

Rozpaczliwie wyszeptał słowa:

„Jedno marzenie wypełnia me serce

Tylko mnie kochaj!


…twoje pragnienia bardzo cenię…

Nie niszcz ich i nie chowaj!

Lecz jeśli chcesz spełnić me marzenie

Tylko mnie kochaj!”


Słońce chowało się za drzewami

Mijając kwiaty rosnące opodal

Cicho szeptał drżącymi wargami

„Tylko mnie kochaj….”