Bez banałów Drukuj Email
wtorek, 09 listopada 2010 00:00

Kiedy przed laty Pastora Joe'a Wright'a poproszono aby otworzył  nową sesję Senatu w Kansas (USA), każdy spodziewał się zwykłych sloganów i "banałów" – lecz oto co usłyszeli...:

Ojcze Niebieski, Stoimy przed Tobą tutaj dziś, aby prosić o Twoje przebaczenie, szukać kierunku i Twojego prowadzenia...

Wiemy, że Twoje Słowo mówi: "Biada tym, którzy zło nazywają dobrem... lecz jest to właśnie to co zrobiliśmy. Zatraciliśmy naszą duchową równowagę i odwróciliśmy nasze wartości.

Wykorzystujemy biednych i nazywamy to loterią.

Wynagradzamy lenistwo i nazywamy to dobrem społecznym.

Zabijamy nasze nienarodzone dzieci i nazywamy to wyborem.

Strzelamy do antyaborcjonistów i nazywamy to słusznym.

Zaniedbaliśmy wychowanie i dyscyplinę naszych dzieci i nazywamy to budowaniem osobistych wartości.

Nadużywamy władzy i nazywamy to polityką.

Pożądamy własności naszych bliźnich i nazywamy to ambicją.

Zanieczyszczamy powietrze bluźnierstwami i pornografią i nazywamy to wolnością słowa.

Wyśmiewamy odwieczne i szczytne wartości naszych przodków i nazywamy to oświeceniem.

Zbadaj nas, O Boże, i poznaj dzisiaj nasze serca, oczyść nas z każdego grzechu i wyzwól nas. Amen!

Izajasz 5:20-23 mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zmieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych!. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju, Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości.”

Jeden z członków senatu wyszedł w czasie modlitwy na znak protestu, kilku skomentowało negatywnie modlitwę, oskarżając pastora o nietolerancję i obrazę, żądając przeprosin. W ciągu tylko 6 tygodni Central Christian Church (Chrześcijański Centralny Kościół), którego Joe Wright jest pastorem, otrzymał ponad 5000 telefonów a w nich tylko 47 negatywnych wypowiedzi. Pastor Wright powiedział potem: "Ja na pewno nie chcę nikogo obrażać, ale nie mogę przepraszać za prawdę."