Błoga pewność Drukuj Email
Autor: Zand   
czwartek, 28 marca 2019 00:00

Kompozytorka hymnów, Fanny Crosby, dała nam ponad 8000 pieśni gospel i hymnów. Chociaż jako sześciotygodniowe niemowlę na skutek choroby straciła wzrok, nigdy nie stała się zgorzkniała .

Pewnego razu kaznodzieja współczująco zauważył:

- Myślę, że to wielka szkoda, że Mistrz nie dał Ci wzroku, a obsypał Cię tyloma innymi darami.

Fanny odpowiedziała szybko: - Czy wiesz, że gdybym przy urodzeniu mogła poprosić o jedno życzenie, to brzmiałoby ono: Chciałabym urodzić się niewidoma!

- Dlaczego? - spytał zaskoczony duchowny.

- Ponieważ kiedy pójdę do nieba, pierwszą twarzą, która uraduje moje oczy, będzie twarz mojego Zbawiciela!

Jeden z hymnów panny Crosby był tak osobisty, że przez lata zachowywała go dla siebie. Pewnego dnia podczas konferencji biblijnej w Northfield w stanie Massachusetts Moody poprosił pannę Crosby o danie osobistego świadectwa. W pierwszej chwili zawahała się, następnie spokojnie wstała i powiedziała: - Jest jeden hymn, który napisałam i który nigdy nie został ujawniony. Nazywam go poematem mojej duszy . Czasami, kiedy jestem zmartwiona, powtarzam go sobie, gdyż przynosi pociechę mojemu sercu. Kiedy go wyrecytowała, wiele osób płakało: "Pewnego dnia srebrny sznur zostanie przerwany i nie będę więcej śpiewać tak jak dzisiaj; lecz jakże będę się cieszyć, gdy zbudzę się w pałacu Króla! Stanę przed Nim twarzą w twarz i powiem Mu: uratowana przez łaskę!"

W wieku dziewięćdziesięciu pięciu lat Fanny Crosby przeszła do chwały i zobaczyła twarz Jezusa.

Dziś proponujemy  piękny hymn autorki „Błoga Pewność” - niech towarzyszy nam przez cały tydzień:


1. O, błoga pewność, Jezus jest mój!

Życia wiecznego i szczęścia w Nim zdrój!

Wieczne dziedzictwo, zbawienia dział

I odrodzenie z Ducha nam dał.


Refren: Na chwałę Zbawcy chcę śpiewać w głos,

On zmienił życia mojego los!

We dnie i w nocy pieśń moja brzmi

Zbawicielowi ku wiecznej czci.


2. Jemu ku chwale ja pragnę żyć,

Jego własnością na zawsze chcę być.

Śpiewy aniołów brzmią z niebios bram,

Że Bóg Swą miłość objawił nam.


3. Gdy On jest ze mną, nie lękam się:

Pan w Swej miłości ochrania już mnie!

Trwoga też żadna niestraszna mi:

Jezus prowadzi przez wszystkie dni!