Bóg Ojciec Drukuj Email
Autor: Szymon Matusiak   
środa, 03 września 2014 20:59

Kim jest Bóg Ojciec?

Bóg Ojciec to Pierwsza Osoba Trójcy Świętej; to On jest Ojcem Pana Jezusa (Hebr. 1:5).

Ewangelia Jana 20:17 dowodzi, że Chrystus jest naturalnym Synem Bożym, my natomiast jesteśmy dziećmi Bożymi w inny sposób. Wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi, lecz nie są z urodzenia dziećmi Bożymi. Z natury jesteśmy dziećmi gniewu – jako grzesznicy zasługujemy na gniew Boży (Efez. 2:3). Tylko z łaski Bożej zostajemy adoptowani do Bożej rodziny (Rzym. 8:14-17; Gal. 4:6, 7). Osoby nawrócone i ochrzczone mają prawo nazywać Boga Ojcem lub Abba (jest to aramejskie słowo, którym dzieci czule zwracały się do ojca).

Boga Ojca nie można poznać bezpośrednio, lecz tylko za pośrednictwem Syna Bożego (Mat. 11:27). Jeśli ktoś chce poznać Boga Ojca, to nie wolno mu pominąć jedynej drogi do Niego, którą jest Jezus (Jana 14:6-11). Bóg Ojciec najpełniej objawił się przez swego Syna, dlatego pomniejszanie roli Jezusa lub kwestionowanie Jego Bóstwa oddala od Ojca (1 Jana 2:23).

Bóg Ojciec a stworzenie

Bóg Ojciec jest źródłem stworzenia, Pan Jezus jest wyłącznym Pośrednikiem w stworzeniu (1 Kor. 8:6). Bóg Ojciec stwarzał wszystko przez Syna (Hebr. 1:1, 2).

Bóg Ojciec a zbawienie

Bóg Ojciec zaplanował zbawienie już przed założeniem świata, wybrał wierzących i przeznaczył ich do synostwa przez Jezusa Chrystusa (Efez. 1:3-7).

Bóg Ojciec umiłował ludzi, gdyż jest Uosobieniem miłości, i dlatego ofiarował swego Syna za nasze grzechy (1 Jana 4:7-11). Od Boga Ojca uczymy się bezinteresownej miłości.

On nas zrodził przez Ewangelię do życia wiecznego (Jak. 1:18). Bóg Ojciec przygotował dla nas Królestwo i do Jego domu zmierzamy (Mat. 25:34; Jana 14:2).

Dlaczego należy znać Boga Ojca?

Powinniśmy mieć wspólnotę z Bogiem Ojcem i Jego Synem (1 Jana 1:3). Bliska relacja z Ojcem i Synem to życie wieczne (Jana 17:3). Słowo Boże nakazuje nam modlić się do Boga Ojca, wielbić Go i za wszystko Mu dziękować (Jana 16:23; Mat. 6:9-13; Rzym. 15:6; Efez. 5:20). Dostęp do Ojca mamy przez Jezusa, dlatego modlimy się w Jego imieniu (Efez. 2:18).

Bóg Ojciec ma cudowny i wspaniały charakter.

Jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy (2 Kor. 1:3-5). Kiedy przyjdą na was ciężkie chwile, przypomnijcie sobie o Bogu Ojcu i zwróćcie się do Niego, a doznacie pocieszenia. Poznanie Boga jako troskliwego Ojca pomaga pokonać uczucie samotności. Ojciec troszczy się o wszelkie nasze potrzeby i dobrze je zna (Mat. 6:31-34). Od Niego jako od Ojca światłości pochodzą wszelkie dobre dary i On jest niezmienny (Jak. 1:17). Skoro interesuje się nawet wróbelkami, to tym bardziej nami, dlatego nie musimy się niczego bać (Mat. 10:29-31).

Interesuje się nawet najbardziej niepozornymi ludźmi i nie chce ich zguby (Mat. 18:12-14).

Chętnie przebacza pokutującym grzesznikom (Łuk. 15:20-24).

Jest dobrotliwy nawet dla niewdzięcznych i złych oraz miłosierny (Łuk. 6:35, 36), lecz jako sprawiedliwy i bezstronny Bóg odda każdemu według jego uczynków (Rzym. 2:4-11). Jeśli np. nie przebaczamy naszym bliźnim, to i Bóg Ojciec nam nie przebaczy (Mat. 6:14, 15).

Jednocześnie poznanie Boga Ojca zobowiązuje do prowadzenia prawego życia i skłania do pokładania w Nim wiary i nadziei (1 Piotra 1:17-21).