Czuwajcie, bataliony modlitwy! Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
czwartek, 22 listopada 2012 09:47

„Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej...” II Kor. 10:4

„Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów...” I Samuel. 17:45

Modlitwa jest ostateczną zbroją. Modlitwa jest strategią wojenną, obejmującą wszystko. Modlitwa jest najważniejszą bronią ludu Bożego. W modlitwie konieczna jest wytrwałość. Modlitwa musi być czujnie zaangażowana w dzień i w noc. Bataliony modlitwy mają być w ustawicznej gotowości bojowej. Mają być ciągle czynne. Boża armia ma się modlić zawsze każdym rodzajem modlitwy duchowej. Ma używać miecza Ducha i modlić się w Duchu.

Modlitwa w Duchu uzyskuje strategię Ducha, Jego kierownictwo w naszej walce duchowej. Modlitwa w Duchu ma uzbroić każdego wojownika dla Boga. Każdy chrześcijanin ma uczestniczyć w boju modlitwy. Duch może prowadzić w różnych formach walki duchowej, ale modlitwa jest stałą, obejmującą wszystko i zwyciężającą wszystko formą walki. „Zanoście o każdym czasie modły i błagania”, jest to poselstwo Boże (Efezjan 6:18).

Modlitwa jest formą duchowego bombardowania, które nasyca dany teren, zanim Boża armia świadków będzie mogła rozpocząć swój marsz naprzód. Modlitwa jest ogniem zaporowym dla odepchnięcia zastępów demonicznych, które mają na celu zatrzymanie zwycięstwa Chrystusa. Modlitwa jest niepokonaną siła do zburzenia każdego muru przeciwności, do otwierania żelaznych bram i każdych szczelnie zamkniętych drzwi. Modlitwa przenika każdą zasłonę ciemności. Modlitwa niszczy każdą fortecę piekła. Modlitwa jest niezwyciężoną i zwyciężającą wszystko bronią armii Bożej. Dlatego Jezus, nasz zwycięski dowódca żyje, aby wstawiać się za nami. Dr. Wesley Duewel

Cofnij się.

Pracownik przesuwa dźwignię i

Niszcząca kula zawieszona na linie

Uderza w stare mury.

Gruzy spadają

Na spychane kupy,

Mur jest zwalony.

Cofnij się.

Z modlitwą

Pracownik przykłada rękę

Do dźwigni, które kierują

Narzędzia mechaniczne

Na inne ruiny.

Inne mury upadają. Elva

Broń szatana została zawieszona w drwinach na krzyżu Golgoty, a sam szatan wystawiony, jak wąż miedziany dawno temu, jako pusta rzecz, bez zębów jadowitych; tak samo bezsilny, żeby zaszkodzić, jak ten metalowy symbol zawieszony na pustyni Synaj. Umiłowani, czy w taki sposób traktujecie swojego duchowego wroga w świetle Krzyża Golgoty, albo czy pozwalacie, aby to największe zwycięstwo Wodza waszego zbawienia stało się niczym?...

Bóg chce mieć dzisiaj takich ludzi, na których by mógł spolegać, że staną jako wał obronny przeciwko nawałnicy artylerii z piekła. Mężczyzn i kobiety, o których będzie mógł powiedzieć: „na tej opoce zbudowałem mój kościół i bramy piekła nie przemogą go”. Bądźmy więc, umiłowani nie tylko zwycięzcami, ale zaufanymi żołnierzami, których Bóg będzie mógł używać jako toporów wojennych i narzędzi walki, jako potężnych pancerników, którzy podejdą w walce do samych okrętów wroga i nie bojąc się ich najcięższych uderzeń, będą wysyłać przeciwko niemu pioruny Jego zwycięskiej mocy.