Klejnoty obietnic Bożych - 15 grudzień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 15 grudnia 2015 09:15

I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. (Izaj. 2,4)

Gdyby te szczęśliwe czasy już nastąpiły! Obecnie narody są ciężko uzbrojone i wymyślają coraz straszliwszą broń, jak gdyby głównym celem ludzkości było wymordowanie miliardów bliźnich. A jednak kiedyś dzień pokoju dla świata nastąpi, a tak wszechwładnie zapanuje, że narzędzia zniszczenia, przekute zostaną w inne kształty i użyte do szlachetnych celów.

Ale jak się to stanie? Pokój może być zbudowany przez zapanowanie Księcia Pokoju. Musi On ludzi Duchem Swoim przeniknąć, serca ich łaską odnowić i objąć panowanie nad nimi, wtedy dopiero przestaną zadawać sobie nawzajem rany i śmierć. Człowiek staje się potworem, kiedy krew pocznie w nim wrzeć; tylko Jezus zdoła lwa przeistoczyć w baranka. Z przeobrażonego serca ustąpią okrutne namiętności. Niechaj każdy czytelnik zaniesie dziś do Pana i Dawcy pokoju specjalną modlitwę o to, aby położył rychło kres wojnom i zaprowadził pokój na całym świecie.