Klejnoty obietnic Bożych - 6 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 06 października 2015 16:44

Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. (J 16,13a)

Prawda jest jak rozległa jaskinia, do której chcemy wejść, ale nie jesteśmy w stanie przemierzyć jej sami. Przy jej wejściu jest jasno, ale gdybyśmy chcieli iść dalej, by zbadać jej najtajniejsze zakamarki, musielibyśmy mieć przewodnika, bo inaczej się zgubimy. Duch Święty, który doskonale zna całą prawdę, jest wyznaczony na Przewodnika wszystkich prawdziwie wierzących i prowadzi ich, kiedy są na to gotowi, z jednej wewnętrznej komory do drugiej, żeby mogli zobaczyć głębokości Boże (1 Kor 2,10), i żeby Jego tajemnice zostały przed nimi odkryte.

Co za wspaniała obietnica dla pokornie wnikliwego umysłu! Pragniemy poznać prawdę i wniknąć w nią. Jesteśmy świadomi naszej skłonność do błądzenia i czujemy pilną potrzebę posiadania Przewodnika. Cieszymy się, że Duch Święty zstąpił i pozostaje między nami. On zniżył się, by pełnić funkcję naszego Przewodnika, a my chętnie przyjmujemy Jego prowadzenie. Chcielibyśmy posiąść wszelką prawdę, żeby nie znać tylko jednej jej strony i nie stracić równowagi. Nie chcielibyśmy być ignorantami w kwestii jakiejkolwiek części objawienia i przez to pozbawić się błogosławieństwa lub popaść w grzech.

Duch Boga przyszedł, żeby „wprowadzić nas we wszelką prawdę”. W posłuszeństwie serca słuchajmy Jego słów i idźmy za Nim.