Niewzruszone prawo wiary Drukuj Email
Autor: Edwin i Lillian Harvey   
niedziela, 20 sierpnia 2017 00:00

„Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (Jan 11:40)

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.” (Hebr. 10:35,36)

W całym Bożym postępowaniu z człowiekiem widzimy jedno niezachwiane prawo: „przez wiarę”, „przez wiarę”, „przez wiarę”. „Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać...”, to łagodne napomnienie tych, którzy działają i chodzą według widzenia. Boży porządek i postanowienie w tym życiu wiary musi zawsze być taki: „Uwierz, żebyś mógł zobaczyć; uwierz, żebyś otrzymał.” Jeden z dawnych mężów Bożych powiedział tak: „Przeklęczmy naszą drogę przez życie, bo nasze kolana są tym, co otwiera Niebo.” Jest to jeszcze jeden sposób wyrażenia tego faktu, że „proszenie” Boga ma o wiele większą siłę, niż „wykonywanie” czegoś przez człowieka, ponieważ proszenia powoduje, że to Bóg „działa”. Northcote Deck

„Wierząc otrzymacie”. Dawni bohaterowie wiary, „przez wiarę... otrzymywali to, co było im obiecane,” i nie ma nadal innego sposobu otrzymywania tego. Czy więc jest w tym coś dziwnego, że kiedy potykamy się o jakąś obietnicę Bożą z powodu niewiary, nie otrzymujemy jej? Nie polega to na tym, że wiara zasługuje sobie na odpowiedź, albo w jakiś sposób zarabia sobie na nią, lub wypracowuje ją, ale Bóg jako warunek otrzymania postawił wiarę, a Dawca ma suwerenne prawo wyboru warunków otrzymania daru. Frances Ridley Havergal

Naucz się czekać z wiarą na to, czego potrzebujesz i czym głębsza potrzeba, tym mocniej stój w wierze! Ach, gdybym ja robiła to z większą wytrwałością w moim życiu, zamiast pozwalać, aby uczucie mojej słabości podkopywało moją wiarę, jakże inne byłyby moje przeżycia. Nie ma takiego nauczyciela, jak doświadczenie! Spróbuj nauczyć się mądrości na moim przykładzie. Bądź odważnym wierzącym i czym bardziej odczuwasz swoją potrzebę, tym bardziej przylgnij do Niego, jako tego, który jest wszystkim we wszystkim i może pomnożyć swoją łaskę tam, gdzie grzech się rozmnożył i siłę tam, gdzie nie ma żadnej siły.

Pamiętaj, że to krew oczyszcza duszę. Uczynki potwierdzające upamiętanie to jedna rzecz, a wiara, która uzdrawia to druga; obie te rzeczy są potrzebne. Małe dziecko, lub najgorszy grzesznik, który odważy się zaufać i przyjąć pełne zbawienie, otrzymuje go, podczas gdy najbardziej ostrożny, ułożony i zdecydowany uczeń, który wątpi, nie otrzymuje. Bóg nic na to nie poradzi, gdyż jest zobowiązany dać lub zatrzymać według naszej wiary. Nie jest to samowola z Jego strony. W samej naturze sprawy jest to jedyna podstawa, na której może nam dać. Wierzę, że gdyby mógł nas zbawić w jakiś łatwiejszy sposób, to by tak zrobił, ale nie było innego sposobu. Catherine Booth

Wchodząc w Nowy Rok, David Livingstone zapisał w swoim pamiętniku modlitwę, żeby to był „rok wielkiej wiary.” To powinno być nadrzędnym pragnieniem każdego z nas, kiedy przekraczamy próg następnego roku. Sel

Wiara jest to uchwycenie się wszechmogącej mocy;

Ręka człowieka położona na ramię Boga;

Wspaniała i błogosławiona godzina

W której wszystko, co wydaje się niemożliwe dla mnie

Staje się możliwe przez Ciebie Panie.

Te wielkie rzeczy, które Biblia mówi o wierze, mówi tylko dlatego, że jest ona kanałem, sposobem, warunkiem, przez który działa na nas prawdziwa moc, którą jest Jezus Chrystus.

Nie jest ona oknem, ale słońcem, które zalewa ten budynek światłem. Nie jest ona otwartą dłonią, ale darem złożonym w niej, który ubogaca żebraka. Nie jest to biedna rura ołowiana, ale woda, która przez nią przepływa i wypełnia cysternę... to nie twoja wiara, ale Chrystus, którego twoja wiara wprowadza do twojego serca i świadomości, oczyszcza ją i czyni wolną od zgorszeń w stosunku do Boga i człowieka. Alexander MacLaren