Panie mój... Drukuj Email
sobota, 21 sierpnia 2010 00:00


Panie, jak liczni są wrogowie moi,

Jak wielu powstaje przeciwko mnie!

Wielu mówi o mnie: Nie ma dla niego ratunku u Boga. Sela.

Ale ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją,

I Ty podnosisz głowę moją.

Głosem moim wołam do Pana,

A On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela.

Położyłem się i zasnąłem;

Obudziłem się, bo Pan mię wspiera.

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu,

Które zewsząd na mnie nastają. Ps. 3:2-7 (BW)