Post w celu szukania oblicza Bożego Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
środa, 28 kwietnia 2021 00:00

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty... Dz. Ap. 13:2

Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez post i modlitwę. Marek 9:29

Wszyscy, którzy mają moc duchową, aby walczyć z Bogiem i ludźmi, byli tymi ludźmi, którzy nauczyli się stanowczo wyrzekać swoich praw i trzymać swoje ciała pod kontrolą. Kiedy to czynili, Bóg zapalał w ich duszy ogień i wzmacniał ich bardzo na wewnętrznym człowieku, aby odnosili zwycięstwo, kiedy wszystko sprzysięgało się przeciwko nim i w ten sposób używał ich, aby błogosławić ludzi i narody.

Człowiek nie powinien odmawiać sobie pożywienia i napoju tak, aby zaszkodziło to jego zdrowiu. Ale duchowy post prowadzony w Biblijny sposób będzie błogosławił duszę i ciało jeżeli nie będzie skrajny. Każdy chrześcijanin, który jest gotowy, aby zapominać o swoim ciele i systematycznie pościć i modlić się o własną duszę i dusze innych, będzie zbierał żniwo błogosławieństwa, które będzie zdumiewające dla niego i wszystkich, którzy go znają. S. L. Brengle

J. G. Morrison powiedział: „Każdy wielki lider, który poruszył swoje pokolenie dla Boga, pościł.”

Marcin Luter pościł w każdym tygodniu i Bóg go użył, aby podnieść kurtynę nocy, jaka zawisła nad światem w okresie „ciemnego wieku”. Luter był krytykowany za to, że zbyt rygorystycznie pościł, prawdopodobnie do tego stopnia, że było to szkodliwe dla zdrowia, ale ten rodzaj modlitwy skierował świat w stronę Boga.

John Knox pościł regularnie i historia przekazuje, że „Krwawa Maria”, królowa Szkocji bała się jego modlitw bardziej, niż Angielskiej armii. Knox walczył z Bogiem poprzez gwałtowność swojej zdecydowanej modlitwy i zachował Szkocję przed Katolicyzmem.

Charles Spurgeon, który doznał wiele Bożych błogosławieństw był świadkiem zbawiennych wpływów postu w Świątyni: „nasze okresy postu i modlitwy w Świątyni były naprawdę błogosławione; nigdy bramy nieba nie były szerzej otwarte; nigdy nasze serca nie były bliżej centrum chwały. Oczekuję na nasz miesiąc specjalnych modlitw tak, jak marynarze oczekują na dotarcie do lądu. Nawet gdyby miała być odłożona praca publiczna, aby mieć czas na szczególną modlitwę, to może to być wielki zysk dla zborów.”

John Wesley wspomina, jak post był przestrzegany przez pierwszych Metodystów i jak wspaniałe były tego rezultaty: „Warto zwrócić uwagę, jak Bóg ożywiał swoje dzieło w tych częściach. Kilka miesięcy temu większość ludzi była bez życia. Samuel Meggot zwrócił na to uwagę i doradził społeczeństwu w Barnard Castle, aby przestrzegali postu i modlitwy w każdy piątek. W pierwszy piątek, kiedy spotkali się w ten sposób, Bóg podziałał wśród nich w cudowny sposób i od tego czasu Jego dzieło pomnaża się wśród nich cały czas. Sąsiednie społeczeństwa dowiedziały się o tym i postanowili pójść w ich ślady i wkrótce przeżywali takie same błogosławieństwa. Czyż zaniedbanie tego prostego obowiązku (mam na myśli post zalecony przez Pana i połączony z udzielaniem pomocy i modlitwą) nie jest jednym z głównych powodów martwoty wśród chrześcijan? Czy ktoś może świadomie to lekceważyć i być bez winy?”

Charles Finney, wykładowca, pisarz i ewangelista wyjawia tajemnicę swojej stałej mocy: „Czasem stwierdzałem, że jestem pozbawiony tej mocy, odwiedzałem innych i stwierdzałem, że nie wywarło to zbawczego wrażenia. Napominałem i modliłem się, ale rezultat był taki sam. Wtedy wyznaczałem sobie dzień na prywatny post i modlitwę, bojąc się, aby czasem ta moc ode mnie nie odeszła i dowiadywałem się gorliwie o powód tej widocznej pustki. Po upokorzeniu się i wołaniu o pomoc, moc powracała do mnie z cała świeżością. To było moje częste doświadczenie.”

Modlitwa jest to sięganie po to, co niewidzialne; post jest to puszczenie wszystkiego, co jest widzialne i doczesne. Post pomaga wyrazić, zgłębić i potwierdzić nasze postanowienie - że jesteśmy gotowi ofiarować wszystko, nawet samych siebie, aby osiągnąć to, czego pragniemy dla królestwa Bożego. Andrew Murray