Wytrwała modlitwa zwycięża Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
środa, 22 marca 2017 00:00

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jakuba 5:16)

Zawsze mi się wydawało, że jest to jeden z najmocniejszych tekstów w Nowym Testamencie. Z całą pewnością nie znam innego stwierdzenia dotyczącego modlitwy, które by było tak mocne. To oznacza, że modlitwa, która jest śmiertelnie poważna wiele może; modlitwa zanoszona wtedy, kiedy ludzie zapominają o jedzeniu i spaniu wiele może; to oznacza, że modlitwa zanoszona z trawiącą wszystko pasją może wiele - modlitwa zanoszona, kiedy łzy zalewają nam oczy i która mówi: „Nie puszczę Cię, dotąd, aż mi pobłogosławisz.” J. Willbur Chapman

Fraser, który odnosił wielkie sukcesy w pracy misyjnej wśród szczepu Lisu przypomina nam o swojej tajemnicy: „Przeciwności nie da się pokonać poprzez rozumowanie albo tłumaczenie, ale przez (głównie) stałą, wytrwałą modlitwę. Musimy uporać się z człowiekiem (Jest to bardzo trudna praca, uporać się z Lisu - opanowanymi przez ducha strachu), ale moce ciemności muszą być pokonane. Ja teraz ustawiam swoją twarz jak krzemień: jeżeli praca nie idzie, modlę się, jeżeli służba upada, modlę się jeszcze więcej; jeżeli upływają miesiące, a ja mam niewielkie rezultaty, albo wcale, to modlę się jeszcze więcej i proszę innych o modlitwę.”

Pastor Hsi, ewangelista Chiński, którego Bóg używał w potężny sposób, zawstydza nas poprzez swoje gorliwe błagania. Zapisał taką uwagę: „W obliczu wielu gwałtownych ataków szatana moja żona i ja przez okres trzech lat rzadko zdejmowaliśmy ubrania, aby położyć się do snu, abyśmy mogli być bardziej gotowymi do czuwania i modlitwy. Czasami w odosobnieniu spędzałem całe noce na modlitwie i wtenczas zstępował Duch Święty. Często moja matka zauważała światło w naszej sypialni około północy i po tym wiedziała, że my nadal oczekujemy przed naszym Niebiańskim Ojcem.

Zawsze staraliśmy się w naszych myślach, słowach i czynach podobać Panu, ale teraz uświadomiliśmy sobie więcej niż dotychczas nasze własne słabości; że byliśmy rzeczywiście niczym i że tylko poprzez szukanie woli Bożej w czasie pracy czy odpoczynku, w czasie pokoju lub zamętu, w obfitości lub niedostatku, wszędzie i o każdej porze spolegając na Duchu Świętym możemy wykonać tę pracę, do której On nas powołał. Jeżeli odnosiliśmy wielkie sukcesy, oddawaliśmy wszelką chwałę naszemu Niebiańskiemu Ojcu; jeżeli nam się nie udawało, braliśmy na siebie całą winę. To było ustawicznym nastawieniem naszych serc.”

Nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki... (Psalm 132:4)

Ach jaka moc w wytrwałej modlitwie,

Która błaga i nie na daremno;

Przedstawia mocny argument

I często otrzymuje odmowę, ale znowu wraca,

Błogosław mi i okaż swoją łaskę!

"Błogosław, bo inaczej Cię nie puszczę!” Thomas Raffles


Wytrwałość w modlitwie (Rzymian 12:12). W języku greckim jest to metafora zaczerpnięta z gonitwy psów, które nie rezygnują dotąd, aż złapią swoją ofiarę. Thomas Brooks

Uporczywa modlitwa pokonuje lub usuwa wszystkie przeszkody, pokonuje każdą siłę oporu i osiąga cel w obliczu niezwyciężonych przeszkód. Bez modlitwy niczego nie dokonamy. Wszystko jest możliwe przez uporczywą modlitwę.

Uporczywość składa się ze zdolności do wytrzymania, do pchania naprzód i oczekiwania z mocnym uchwytem, niespokojnego pragnienia i niespokojnej cierpliwości. Uporczywa modlitwa, to nie jest incydent, ale główna rzecz; nie przedstawienie, ale pasja; nie potrzeba, lecz konieczność. E. M. Bounds