Rosa albo praca Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
poniedziałek, 07 października 2013 00:00

Będę dla Izraela jak rosa, tak, że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały, jak drzewo oliwne. Ozeasz 14:5,6

...Niebiosa udzielą swej rosy. Zachariasz 8:12

Kiedy sąd Boży spadał na Izrael w dawnych czasach, rozpoczynał się od utraty małych rzeczy. Jak prawdziwe jest to aż dotąd. Na długo przedtem, zanim odstępca wystąpi otwarcie i odrzuci wiarę i służbę, następuje przerażająca rzecz - „zatrzymuje się rosa”. Pozostaje wiedza, nadal używa tych samych zwrotów, jest nadal zaangażowany w służbę, ale jest to wszystko puste, jak miedź brzęcząca i bez mocy. Na próżno szukamy u niego tych szlachetniejszych duchowych wartości, które dodają siły duchowej, która dotyka najgłębiej ukrytych sprężyn ludzkiego serca.

Rosa spada w spokojną noc, kiedy cała przyroda jest uspokojona i uciszona. Ta prawda odnosi się również do rzeczy duchowych. W tym mamy klucz do zrozumienia, dlaczego tyle dzieci Bożych żyje bez tej rosy. Są niespokojni, podenerwowani, niecierpliwi, małostkowi, zabiegani i nie mają czasu, aby się uciszyć przed Panem. Te szlachetne rzeczy są poświęcane dla nieszlachetnych, wartościowe dla bezwartościowych, to co ma znaczenie, dla rzeczy bez wartości. On daje te najszlachetniejsze rzeczy w ciszy. Staraj się o życie napełnione rosą, które jest zawsze świeże i pachnące.

Ludzie chciwie i gorączkowo zabiegają o swoje. Modlitwa jest zapomnianą sztuką; społeczność z Bogiem i rozmyślanie o nim, które przemieniały życie ludzi wierzących w przeszłości jest teraz określane jako mistyczne i niepraktyczne. Strzeż się, aby nie zamienić rosy swojego duchowego życia na bogactwo, przyjemności i popularność przemijającego wieku. Zatrzymuj, nawet kosztem ofiary te szlachetniejsze wartości duchowe, które powodują, że twoja służba będzie w mocy.

W IV Mojż. 11:9 dowiadujemy się, że manna spadała na rosę. Chleb anielski (Psalm 78:25), zboże z niebios (Psalm 78:24) było posyłane w ciszy. Jest to tajemnica duchowego zdrowia. Oczekuj na Pana, a w tym oczekiwaniu on będzie cię karmił tym, co daje ci siły. Szukaj pożywienia nasyconego rosą. „Niech ścieka jak rosa mowa moja” (V Mojż. 32:2). Słowa, które wpadają w ucho w ciszy, są wylewane dalej jako rosa na spragnione życie ludzi wokół nas. „Potem będzie resztka Jakuba wśród wielu ludów jak rosa... (Micheasz 5:6). Nie tylko my sami mamy być nasyceni rosą, ale mamy być tak jak rosa od Pana dla innych. Nasze życie może przekazywać ten cichy, ukryty wpływ, który ożywia i wzmacnia zmęczone serca wokół nas.

Ozeasz 15:5 prowadzi nas do tego życia nasyconego rosą: „Będę jak rosa...” Od niego pochodzi ten bezcenny dar. Ci, którzy spędzają dużo czasu z Mistrzem, wychodzą z rosą błogosławieństwa na swoim życiu.

W księdze Joba 38:28 jest takie pytanie: „Kto zrodził krople rosy?” Jest to jedna z Bożych tajemnic. Przychodzi cicho, bez hałasu, ale działa tak potężnie. My nie możemy jej stworzyć, ale możemy ją otrzymać i żyć cały czas w atmosferze, w której Duch Święty będzie nas ustawicznie napełniał jego obecnością. Czym rosa jest dla ziemi, tym Duch Święty pragnie być dla nas - codziennym orzeźwianiem do nowego życia, nowej siły, rzadko spotykanego piękna i zapachu. W. Mallis

Duch Boży spływa na mnie, jak rosa na różę,

Jeżeli ja, tak jak róża otwieram swoje serce dla niego.

Johannes Scheffler

Widzę, że jeżeli nie utrzymuję krótkich modlitw codziennie przez cały dzień, z przerwami, tracę ducha modlitwy. Zbyt dużo pracy bez odpowiadającej temu modlitwy. Dzisiaj nastawiam się na modlitwę. Przez to Pan posyła rosę na moją duszę. Spędziłem dzisiaj sześć godzin na modlitwie i czytaniu Słowa Bożego, wyznawaniu grzechu i poszukiwaniu błogosławieństwa dla siebie i zboru. Andrew Bonar