Strumienie na pustyni - 11 września Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
sobota, 11 września 2021 00:00

A tak, ponieważ (Abraham) czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Hbr. 6,15.

Abraham poddany był długiej próbie, lecz Bóg hojnie wynagrodził jego wierność i oddanie. Pan doświadczył go przez to, że długo odkładał wypełnienie swojej obietnicy. Szatan wypróbował go pokuszeniami; ludzie zawiścią, niedowiarstwem i sprzeciwami. Sara doświadczała go swoją swarliwością. Lecz on cierpliwie wszystko znosił. Nie wątpił o Bożej prawdzie; nie ograniczał Jego mocy; nie odnosił się z niedowiarstwem do Jego obietnicy i nie zasmucał Jego miłości. Ugiął się przed majestatem Bożym, poddał się bezgranicznej Mądrości i milcząc oczekiwał czasu wyznaczonego przez Boga. I tak, długo cierpiąc, otrzymał obietnicę. Obietnice Boże nie mogą pozostać niewypełnione. Ci, którzy cierpliwie oczekują, nie będą zawiedzeni.

To, czego z wiarą oczekujemy, będzie niezawodnie urzeczywistnione. Kochani, zachowanie Abrahama osądza ducha niecierpliwego i poskramia ducha narzekania. Ale również pobudza cierpliwość i popiera cichą ufność, nadzieję oraz poddanie się woli Bożej i przez Niego wyznaczonym drogom. Nie zapomnij, że Abraham był doświadczany; długo i cierpliwie czekał, lecz otrzymał to, co mu Bóg obiecał i był zadowolony. Naśladuj jego przykład, a jego błogosławieństwo będzie i twoim udziałem.