Strumienie na pustyni - 21 luty Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 21 lutego 2020 00:00

„Poddaj się Panu, a oczekuj Go” Ps. 37. 7 (B.G).

Być może długo i często modliłeś się o coś, z nadzieją oczekując odpowiedzi, jednak ciągle nie widzisz żadnych rezultatów.

Czy zmęczyłeś się, nic nie oglądając? A może wpadłeś w rozpacz? Może oczekiwałeś Pana na niewłaściwej drodze, albo znajdujesz się nie w tym miejscu, gdzie On mógłby ciebie spotkać. Apostoł Paweł mówi: „Oczekujemy z cierpliwością” (Rz. 8, 25).

Cierpliwość wybawia nas z wszelkiego niepokoju. Pan powiedział w swoim Słowie, że przyjdzie, a Jego obietnica równa się Jego obecności. Cierpliwość ociera łzy. Czemu poddajesz się smutkowi i upadasz na duchu? On lepiej od ciebie zna twoje potrzeby, a odwleka tylko dlatego, aby bardziej być uwielbionym we wszystkich twoich przeżyciach. Cierpliwość daje człowiekowi możliwość wyzbycia się wszelkich własnych zasług. Pan żąda od nas, abyśmy „wierzyli” (Jana 6, 29), a gdy uwierzysz to wiesz, że wszystko ułoży się pomyślnie. Cierpliwość hamuje zachcianki.

Możliwe, że twoje pragnienie otrzymania czegoś jest mocniejsze, niż życzenie wypełnienia woli Bożej, przy otrzymaniu tego, o co Go prosisz. Cierpliwość rodzi siłę. W czasie oczekiwania nie opuszczaj rąk i wiedz, że Bóg przygotowuje wylanie obfitego błogosławieństwa, i że w związku z tym, On musi przygotować ciebie do przyjęcia tych błogosławieństw. Cierpliwość daje stateczność. „Dotknął się mnie i postawił na nogi” (Daniel 8,18). Zasady utwierdzone przez Boga są trwałe, i gdy Jego cierpliwość znajdzie miejsce w naszym sercu, stajemy się bardziej wytrwałymi i cierpliwymi w naszym oczekiwaniu. Cierpliwość umożliwia naszemu duchowi oddania czci Bogu. Cierpliwość i wytrwałość, z radością (Koi. 1,11) – to jest najważniejsze. „Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego” (Jk. 1, 4) w okresie twego oczekiwania, a wtedy wielce się ubogacisz.