Klejnoty Bożych obietnic - 13 sierpień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 13 sierpnia 2020 00:00

„Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham” (Izaj. 65, 24)

To szybkie dzieło! Pan wysłuchuje, zanim zawołamy, i odpowiada często równie szybko. Pan, uprzedzając nasze potrzeby i modlitwy, tak składa okoliczności, iż zanim potrzeba stanie się nagląca, już jej zapobiega, zanim przyjdzie na nas próba, już daje przeciwko niej tarczę, abyśmy mogli dać jej właściwy odpór. Jest to punktualność Wszechmocy, której dowodów często doznajemy. Na cierpienie, które było w drodze, a którego nie spodziewaliśmy się, zgotowana była mocna pociecha, która nas w nim pokrzepiała. Mamy Boga, Który się skłania łaskawie ku słuchaniu próśb naszych.

Druga część zdania nasuwa nam myśl o telefonie. Chociaż Bóg jest na niebie, a my na ziemi, pozwala na to, aby nasze słowo biegło równie szybko, jak Jego Słowo. Jeżeli modlimy się prawidłowo, to mówimy niejako w ucho Pana. Nasz łaskawy pośrednik Jezus, zanosi prośby niezwłocznie, a wielki Ojciec nasz słucha ich z przyjemnością. Oto wspaniały bieg modlitwy! Kogóż nie zachęca do modlitwy to przeświadczenie, że znajduje posłuch u Króla królów?

W dniu dzisiejszym będę się modlił z wiarą, nie tylko z wiarą, iż będę wysłuchany, ale że już jestem wysłuchany; nie w przekonaniu, iż otrzymam odpowiedź, ale że już ją otrzymałem. Przez Ducha Świętego pomóż mi w tym Panie!