Właściwe myśli Drukuj Email
Autor: Mirosław Kulec   
wtorek, 15 stycznia 2019 00:00

Zapis tekstowy kazania, które zostało wygłoszone dnia 9 sierpnia 2002 w zborze gródeckim (Czechy)

Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Wierzę, że jest coś, co jest dla nas ważne, aby to usłyszeć. Dziękuję Bogu za to, że mogę być pośród was tutaj, że mogę przyjechać do Gródka. Chciałbym się dzisiaj z wami dzielić słowem, które będzie Słowem Bożym. Cały dzisiejszy dzień spędziłem z Biblią na kolanach. Kiedyś byłem bardzo dotknięty tym, że są dwa rodzaje kaznodziejów. Jedni mówią o Bogu, inni natomiast od Boga. Zawsze marzyłem, by być tym, który mówi od Boga, żebym mógł być tym, który zwiastuje poselstwo od Pana, tym, który ma Słowo.

Więcej… [Właściwe myśli]
 
Czy On wie? Drukuj Email
wtorek, 15 stycznia 2019 00:00

 
Trzeba nam wzmóc czujność! Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
poniedziałek, 14 stycznia 2019 15:21

Gdy zdarza się coś tragicznego, zaczynamy szukać winnych. Czym prędzej chcielibyśmy ustalić i ukarać sprawcę nieszczęścia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W świetle prawa nie można, na przykład, karać kogoś za jego czyn, jeżeli popełnił go w stanie niepoczytalności. Pozbawionego władz umysłowych człowieka nie można sądzić tak, jak kogoś normalnego, zdolnego ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.


Jestem wstrząśnięty wczorajszym atakiem nożownika na Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza. Zamach miał charakter fizyczny, rzeczywisty, a do tego spektakularny. Dlatego tak poruszył nas wszystkich. Zaczęliśmy się modlić o Prezydenta. Zły, szalony człowiek targnął się na jego życie. Chciał mu je odebrać i - jak się dzisiaj okazało - niestety tego dokonał. Obawiam się, że nawet trudno go będzie za to ukarać, bo podobno jest chory psychicznie.

Jest w Biblii opowieść o Gedaliaszu, ustanowionym na okoliczność niewoli babilońskiej zarządcą Judei. Miał działać dla dobra pozostałej w miastach biednej ludności i z wielkim optymizmem do tego zadania przystąpił. Niestety, pojawił się człowiek z obsesyjnym zamiarem pozbawienia go życia. Przedostał się do najbliższego otoczenia Gedaliasza i w trakcie uczty, gdy siedzieli przy wspólnym stole, Ismael, syn Netaniasza, i dziesięciu ludzi, którzy mu towarzyszyli, zerwali się i zamordowali Gedaliasza, syna Achikama, wnuka Szafana! Zadali śmierć temu, którego król Babilonu ustanowił namiestnikiem w kraju! [Jr 41,2]. Gedaliasz był wcześniej ostrzegany, że takie niebezpieczeństwo mu grozi, lecz nie dawał temu wiary. Nie dopuszczał do siebie myśli, że ktoś mógłby targnąć się na jego życie.

Więcej… [Trzeba nam wzmóc czujność!]
 
Czy nasza miłość do Jezusa jest "pierwszą miłością"? Drukuj Email
Autor: B. Schlink   
niedziela, 13 stycznia 2019 00:00

Ujrzeliśmy już coś z JEZUSOWEJ miłości - lśnienie i piękno, dostojeństwo i majestat, głębię i delikatność, płomień i pełnię mocy. A co z naszą miłością do Niego? Czy grzeszna istota może nawet zareagować na taką miłość? Jesteśmy kuszeni aby myśleć, że jest to niemożliwe - a jednak jest możliwe. Bóg bowiem stworzył nas na swe wyobrażenie. On obrał nas za swych przyjaciół. Przez moment pomyśl jak nazwał Abrahama i Mojżesza: "mój przyjaciel" (Iz. 41,8; II M. 33,11). Bóg powołał nas do najbardziej poufałej społeczności miłości z Nim.

Więcej… [Czy nasza miłość do Jezusa jest "pierwszą miłością"?]
 
Klejnoty obietnic Bożych - 13 styczeń Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
niedziela, 13 stycznia 2019 00:00

Tego, który do Mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. (Jan 6, 37)

Czy istnieje przykład, żeby Pan odrzucił przychodzącego Doń? Nie ma takiego i nie będzie. Wśród potępionych w piekle dusz nie ma żadnej, która by rzec mogła: „Szłam do Jezusa i odepchnął mnie”. Niemożliwe jest, abym ja lub ty stał się pierwszym, któremu Jezus nie dotrzyma słowa. Nie dopuśćmy, by powstało takie podejrzenie.

Przypuśćmy, że idziemy do Jezusa teraz w sprawie zła dzisiejszego. Bądźmy pewni - nie odmówi nam posłuchania - nie odepchnie nas. Ci z nas, którzy byli tam często oraz ci, którzy nigdy tam nie byli, pójdźmy Doń razem, a przekonamy się, że przed żadnym z nas nie zamknie drzwi Swojej łaski.

„Ten przyjmuje grzeszników”, ale nie odtrąca żadnego. Przychodzimy Doń w słabości i grzechu, z drżącą wiarą, małą wiedzą i słabą nadzieją; ale On nas nie odpycha. Przychodzimy z modlitwą, a modlitwa ta urywa się; z wyznaniem, ale wyznanie to jest za słabe; z chwałą, ale chwała ta jest zbyt mała w stosunku do Jego Ofiary: - On jednak przyjmuje nas. Przychodzimy chorzy, nieczyści, słabi i niegodni; ale On żadną miarą nie odrzuca nas. Pójdźmy więc dzisiaj ponownie do Niego, Który nigdy nie odrzuca precz.

 
Tajemnica małżeństwa Drukuj Email
Autor: Henryk Hukisz   
sobota, 12 stycznia 2019 13:36

Któż nie pamięta z dzieciństwa, jeśli wychowywał się w chrześcijańskim domu, kolorowej książeczki, zatytułowanej “Biblia w obrazkach”, kiedy litery stanowiły jeszcze nieznany świat, obrazki przemawiały do małych serduszek z całą mocą zawartego w nich przekazu.

Zanim ludzie zaczęli posługiwać się alfabetami, istniały już pisma obrazkowe, za pomocą piktogramów komunikowano się w starożytnym świecie. Język hebrajski posługuje się literami, które są rozwiniętymi obrazkami. Wierzę, że zanim Mojżesz spisał Księgi zawierające opis stworzenia, upadku człowieka, potopu, historię Abrahama czy wreszcie wędrówkę i zamieszkanie w Ziemi Obiecanej narodu wybranego, wśród narodów krążyły jakieś ryciny zawierające informacje o Bogu i Jego dziełach. Już w pradawnych czasach byli ludzie, którzy “zaczęli wzywać imienia Pana” (1 Moj. 4:24).

Biblia, a szczególnie Stary Testament posługuje się obrazami, nie malowanymi wprawdzie pędzlem, lecz słowami, wyrazami. Paweł zarzucał Galacjanom, że dali się omamić, pomimo, że przed ich “oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego” (Gal. 3:1).

Pierwsze wydarzenia zapisane na początku naszej Biblii mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia tej Bożej Księgi w całości, a szczególnie dzieło, jakie przyszedł wykonać Boży Syn, Jezus Chrystus. Prawidłowe zrozumienie opisu dzieł Bożych z pierwszych rozdziałów Księgi Genesis gwarantuje poprawne pojmowania wszystkich pozostałych prawd zapisanych w Biblii.

Więcej… [Tajemnica małżeństwa]
 
Orzeł,czy indyk? Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
czwartek, 10 stycznia 2019 15:55

 
Klejnoty obietnic Bożych - 10 styczeń Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 10 stycznia 2019 00:00

Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy. Przyp. Sal. 11, 25

Jeśli troskliwie myślę o innych, to i Pan pomyśli o mnie, a w ten, lub inny sposób mnie wynagrodzi. Jeśli dbam o spragnionego, to i Pan dbać o mnie będzie. Jeśli zważam na małe dzieci, to i Pan traktować mnie będzie jako Swoje dziecko. Jeśli pasę Jego stado, On też paść mnie będzie. Jeśli zraszam Jego ogród, to i On z duszy mej dobrze zroszony ogród uczyni. To jest własna Jego obietnica; moją jest rzeczą, spełniać warunki, a czekać potem, iż On Swoją obietnicę spełni.

Mogę sam troszczyć się o siebie, aż do ostatka, mogę zważać na uczucia moje, póki żyć będę i mogę oskarżać przy tym własną słabość i z miłości dla mojego Pana troszczyć się o duszę tych, którzy mnie otaczają. Źródło moje opróżnia się; nie spada świeży deszcz, aby je napełnić; cóż powinienem uczynić? Odkręcę kran i dam wyciec wodzie, aby napoiła więdnące rośliny. A cóż widzę? Oto cysterna moja zdaje się napełniać podczas wyciekania wody. Działa jakieś ukryte źródło. Póki wszystko trwało w spokoju, świeży zdrój był niby zapieczętowany. Ale gdy mój zapas wypłynął, aby innych napoić, wtedy mój Pan pomyślał o mnie. Alleluja!

 
Tak, ja wiem Drukuj Email
środa, 09 stycznia 2019 00:00

 
Strumienie na pustyni - 08 styczeń Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
wtorek, 08 stycznia 2019 00:00

„I spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństw” (Ezech. 34, 26)

Którą z czterech pór roku przeżywasz w chwili obecnej? Czy cierpisz z powodu suszy? W takim wypadku konieczne są deszcze. A może jesteś w ciężkich uciskach i ciemne chmury zawisły nad twoją głową? Wtedy też konieczne są deszcze. „I póki będą trwać dni twoje – słynąć będzie moc twoja”. „Deszcze”, to będą błogosławieństwa. Bóg ześle wszelkie błogosławieństwo. Błogosławieństwa Boże podobne są do ogniw złotego łańcuszka. Jeśli Pan daje błogosławieństwo zbawienia, to da też i błogosławieństwo pociechy. On ześle wam „obfity deszcz”.

Podnieś się na duchu, uschnięta roślino, podnieś swoją głowę, rozszerz liście, abyś mogła przyjąć rosę niebiańską.

Oby twoje serce było jak strumyk w dolinie,

Bóg da deszcz łaski swojej – jak rzeka popłynie!

Tylko Bóg ciernie w naszym życiu może przekształcić w przecudny kwiat. Po deszczu, nad Hiobem zajaśniało słońce. Hiob chciał wiedzieć, i ja również pragnę wiedzieć, czy światło słońca było następstwem deszczu? Pan Jezus może mi to wyjaśnić. Jego krzyż mi to objawi. Tak, będzie to moją koroną, o Panie! Mogę triumfować tylko w Tobie, poznawszy cudowne działanie Twych „deszczy”.

Życie owocne w równej mierze szuka deszczu jak i promieni słońca. Tak samo jest zależne od wody, jak i od światła.

 
O mocy języka Drukuj Email
Autor: Witold Dynak   
środa, 02 stycznia 2019 20:09

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  archiwalnego kazania  pt. "Moc języka" wygłoszonego  przez br. Witolda Dynaka.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Dziwny dzień Drukuj Email
Autor: Krzysztof Pyszko   
środa, 02 stycznia 2019 19:36

 
Boża wola do naszego języka Drukuj Email
Autor: Maciej Wilkosz   
wtorek, 01 stycznia 2019 10:00

Zapraszamy do wysłuchania czterech dopełniających cykl kazań    pt. "Boża wola do naszego języka"  wygłoszonych  przez br. Macieja Wilkosza pastora zboru w Skoczowie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.


Słuchaj  cz.1

Słuchaj  cz.2

Słuchaj cz.3

Słuchaj  cz.4

 
Panowanie nad naszymi emocjami i zachowaniem czystości naszego języka Drukuj Email
Autor: Andrzejewski Piotr   
wtorek, 01 stycznia 2019 09:00

Bracia i siostry mówiąc dzisiaj o panowaniu nad naszymi emocjami i naszym językiem, chodzi mi wyłącznie o panowanie nad tymi negatywnymi odczuciami emocjonalnymi, które biorą górę nad zaszczepionymi chrześcijańskimi zasadami i nad naszym zdrowym rozsądkiem. W wyniku tych negatywnych emocji często dochodzi do zachowań czy wypowiedzi, które mogą ranić, obrażać, czy powodować pomówienia, plotki.

A my dobrze wiemy i mamy przekonanie, że taka postawa jest niewłaściwa. Słowo Boże wielokrotnie ostrzega nas przed działaniem w gniewie. 

Więcej… [Panowanie nad naszymi emocjami i zachowaniem czystości naszego języka]
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 123