Zaszczyt tabuizacji Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 11 listopada 2017 08:49
Dzisiaj parę słów o przedziwnym zachowaniu jerozolimskiej ulicy w reakcji na obecność Jezusa. Komu jak komu, ale Chrystusowi Panu, ze względu na Jego naukę i dzieła, należało się nie tylko zainteresowanie opinii publicznej ale również wydanie przez władze miasta oficjalnego o Nim stanowiska. Imię Jezusa z Nazaretu jak najbardziej godne było głośnej pochwały i pierwszego miejsca na liście najbardziej wpływowych osobistości Izraela.

Tymczasem Pan, pomimo swej kilkudniowej aktywności w stolicy, pozostawał w mieście "wielkim nieobecnym". Ponadto wśród tłumów wiele szeptano na Jego temat. Jedni mówili: Jest dobry; inni natomiast: Skądże, przecież zwodzi ludzi. Nikt jednak, z obawy przed Żydami, nie wypowiadał się o Nim otwarcie [J 7,12-13]. Skąd wzięło się tak dziwne embargo na głośne mówienie o Jezusie? Dlaczego otwarcie nie wymieniano Jego imienia, a jedynie szeptano o Nim po kątach?
Więcej… [Zaszczyt tabuizacji]
 
Prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie z perspektywy Słowa Bożego Drukuj Email
piątek, 10 listopada 2017 00:00

 
Nowotestamentowe zasady dawania Drukuj Email
Autor: Sidney Watson   
czwartek, 09 listopada 2017 12:00

Wiele razy traktowaliśmy akt dawania jako przypadkową praktykę lub wymóg, który ma pewne podobieństwo do prawa starotestamentowego. Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy. Dawanie nie jest ani przypadkowym aktem, ani regulacją prawną; zamiast tego jest to przywilej, który ma wspaniałą obietnicę. Ponieważ byliśmy chwiejni w tym, aby uczyć wierzących o radości i potędze łaski dawania, są oni teraz w niewoli ducha egoistycznego materializmu. To z kolei przeszkadza im w znalezieniu drogi do osobistych i zbiorowych błogosławieństw w dziedzinie finansów.

W ostatnich latach pewni pozbawieni skrupułów nauczyciele przekręcili i zniekształcili obietnice pomnożenia dochodów, dając nam fałszywą doktrynę dobrobytu. Ich celem nie było błogosławieństwo dla wierzących, lecz szukali tylko osobistego zysku i osobistej korzyści. Ci samolubni nauczyciele doprowadzili wewnątrz Kościoła do sprzeciwu wobec jakiegokolwiek nauczania na temat dawania i błogosławieństwa, jakie ono wnosi.

To nauczanie nie jest przeznaczone do tego, aby przynieść autorowi jakikolwiek dobrobyt, lecz zamiast tego piszę to, aby przynieść błogosławieństwo Kościołowi i tym, którzy mają wiarę, aby zaakceptować te nowotestamentowe zasady dawania. Będę bazował w tym, co mówię, nie na myślach dotyczących kultury, lecz na Słowie Bożym i Jego obietnicach.

Więcej… [Nowotestamentowe zasady dawania]
 
Powiedzmy prawdę, chrześcijan mordował w Teksasie "kaznodzieja ateizmu" Drukuj Email
Autor: Sokół Bartosz   
wtorek, 07 listopada 2017 18:29

„Były żołnierz i nauczyciel studium biblijnego” wszedł do Pierwszego Kościoła Baptystycznego w Sutherland Springs i zaczął strzelać do uczestników nabożeństwa – taką informację podały tuż pod czerwonymi nagłówkami największe polskie media internetowe (m.in. wp.pl, fakt.pl, radiozet.pl i inne). Przez te dwa określenia przez długi czas definiowano teksańskiego mordercę, ku uciesze wszelkiej maści antyklerykałów i przeciwników chrześcijaństwa.

Wszystko ułożyło się bowiem znakomicie dla piewców liberalnego relatywizmu. Tak sformułowany opis strzelca nie pozwalał przesądzić, czy jest obecnym, czy tylko byłym nauczycielem biblijnym, niemniej jednak połączenie masakry z domniemanym, gorliwym chrześcijaństwem sprawcy okazało się zbyt wielką pokusą, by jej nie wykorzystać. Wreszcie można było empirycznie wykazać, że chrześcijański ekstremizm nie różni się właściwie od ekstremizmu islamskiego – zabijać może wierny żołnierz Allaha, ale także „nauczyciel studium biblijnego”. Człowiek Koranu i człowiek Biblii. A stąd już tylko krok do uznania, że chrześcijaństwo nie posiada wpisanej w siebie żadnej moralnej wyższości nad islamem, a tym samym nie posiada prawa do jakiejkolwiek krytyki systemu wartości wyznawców Mahometa.

Więcej… [Powiedzmy prawdę, chrześcijan mordował w Teksasie "kaznodzieja ateizmu]
 
Wykorzystać dobrze czas... Drukuj Email
wtorek, 07 listopada 2017 17:08

 
Strumienie na pustyni - 06 listopad Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
poniedziałek, 06 listopada 2017 09:10

Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam Obj. 3, 19

Do wykonania szczególnych zadań, Bóg wybiera swoje najlepsze i najwybitniejsze sługi. Ci, którzy otrzymali od Boga więcej łaski, zdolni są nieść więcej zsyłanych przez Niego doświadczeń. Żadne cierpienie, czy doświadczenie nie spotyka wierzącego przypadkiem, lecz z przeznaczenia Bożego.

Bóg nie naciąga swego łuku od niechcenia. Każda Jego strzała dosięga wiadomego celu i nie tknie niczyjej piersi, prócz tego, do kogo jest skierowana. Jest to nie tylko łaską, lecz i chwałą wierzącego, gdy się ostoi i spokojnie zniesie doświadczenie.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 06 listopad]
 
Korzeń wszelkiego zła Drukuj Email
niedziela, 05 listopada 2017 00:00

 
Ocean zła - niepokój Drukuj Email
Autor: Poręba Andrzej   
piątek, 03 listopada 2017 16:04

 
Potrzeby męża Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 03 listopada 2017 14:35
Żona wg oryginalnego zamysłu Bożego miała odpowiadać potrzebom męża. Z tym zamiarem została powołana do życia i dopasowana do potrzeb męża, a nie odwrotnie. PAN, Bóg, stwierdził też: Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. […] I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu, i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas… [1Mo 2,18-23]. Dlatego na zakończenie tej serii rozważań o małżeństwie trzeba nam porozmawiać o potrzebach męża.

Pozwólcie, że zacznę od uwagi poruszonej swego czasu w moim kazaniu ślubnym, wygłoszonym w warszawie na okoliczność ślubu mojego syna. W przekładzie dosłownym Biblii Ewangelicznej czytamy: I powiedział JHWH, Bóg: Niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc jak [kogoś] naprzeciw niego. Inaczej:  "jakby naprzeciw niego"  lub  "stosowną [do stania] naprzeciw niego". Z takiego odczytania świętego tekstu wynika, że nie chodziło o pomoc li tylko wg upodobań mężczyzny. Chodziło o kogoś, kto będzie się podobał człowiekowi, a zarazem będzie mógł stanąć naprzeciw niego. Adam po prostu potrzebował kobiety, która i będzie mu uległa, i - w pewnych okolicznościach - będzie w stanie mu się sprzeciwić.
Więcej… [Potrzeby męża]
 
Biblia a „życie po życiu” Drukuj Email
Autor: Józef Kajfosz   
czwartek, 02 listopada 2017 16:45

Uwaga wstępna: Opracowanie niniejsze powstało w wyniku kontaktów i dyskusji z osobami z szeregów „Świadków Jehowy” oraz „Adwentystów Dnia Siódmego”. Odwiedzają mnie czasem w domu i oferują także literaturę poruszającą różne tematy, zwłaszcza te, w których mają zrozumienie inne od zrozumienia ludzi z głównego nurtu chrześcijaństwa. Jedni i drudzy okazali się być zgodni co do tego, że między śmiercią człowieka a jego zmartwychwstaniem nie ma żadnej formy jego świadomego istnienia. W skrócie: Że nie ma „nieśmiertelnej duszy”, zmarli więc „żyją” w tym czasie tylko w pamięci Jehowy. Ich książeczki typu: „Czego naprawdę uczy Biblia” utrzymują z całą stanowczością, że uczy wyraźnie właśnie tego.

Ponieważ moje zrozumienie nauki Biblii w tym temacie jest inne, postanowiłem w pewnym uproszczeniu przedstawić biblijne argumenty, które moim zdaniem podważają tę tezę, wskazując raczej na to, że śmierć ciała nie jest śmiercią całego człowieka i że duchy zmarłych kontynuują świadomą egzystencję w świecie duchowym. Ponieważ kwestia ta wyłania się niewątpliwie wielokrotnie w myślach i słowach na różnym poziomie, doszedłem do wniosku, że moje opracowanie może okazać się przydatne w procesie powolnego, stopniowego wyjaśniania tej kontrowersyjnej kwestii w ramach dochodzenia ludu Bożego do „pełni wymiarów Chrystusowych” przed Jego powtórnym przyjściem. 

Więcej… [Biblia a „życie po życiu”]
 
Święto Zmarłych a Biblia (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Andrzej Seweryn   
środa, 01 listopada 2017 04:00

Od prawieków człowieka fascynuje i przeraża tajemnica śmierci. Również problem życia pozagrobowego oraz kontaktów świata zmarłych ze światem żywych nurtował umysły ludzi różnych epok i kultur. Sporo lat temu - studiując etnografię - miałem okazję poznawać fascynujący świat wierzeń religijnych różnych plemion i społeczeństw niecywilizowanych. Okazuje się, że tajemnica śmierci i życia pozagrobowego zajmuje poczesne miejsce zarówno w mitologii, jak też i obrzędowości wszystkich kultur i społeczności ludzkich. A ponieważ ludzie dawnych epok i cywilizacji czuli zawsze respekt wobec wszystkiego co tajemnicze i nieznane, więc ideologię śmierci uczynili przedmiotem kultu (czci).

Więcej… [Święto Zmarłych a Biblia (przypomnienie)]
 
Jest postanowione Drukuj Email
Autor: Józefowicz Zdzisław   
środa, 01 listopada 2017 03:00

…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. (Heb 9,27) 

Taki dzień jak pierwszy listopad – wspominanie zmarłych - skłania do refleksji i zadumy zarazem. Chyba nie będzie człowieka, który myślami nie powędruje ku wspomnieniu tych, którzy już odeszli do wieczności. Kto z nas nie myślał o takiej chwili, w której można by spotkać się z tymi, którzy od nas odeszli. Może chcielibyśmy im jeszcze coś powiedzieć, podziękować, może przeprosić. Niestety jest to niemożliwe i czego nie uczyniliśmy za życia, tego po ich śmierci już nie naprawimy.

Więcej… [Jest postanowione]
 
500-lecie Reformacji. Czy warto wspominać podział? Drukuj Email
Autor: Sokół Bartosz   
środa, 01 listopada 2017 02:00

W dniu 31.10.2017 r. mija dokładnie 500 lat od momentu, w którym augustiański mnich Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze słynne 95 tez, zapoczątkowując wbrew swoim oczekiwaniom jeden z najbardziej dramatycznych podziałów w łonie chrześcijaństwa. Właśnie, podziałów.

Dlaczego miałbym świętować lub chociażby tylko wspominać bolesne pęknięcie w samym sercu Europy? Ranę zadaną historycznemu chrześcijaństwu, krwawiącą przez wieki mimo prób jej opatrywania? Iskrę, która podpaliła świat, grzebiąc w ruinach średniowieczny porządek?

Więcej… [500-lecie Reformacji. Czy warto wspominać podział?]
 
Pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej Drukuj Email
wtorek, 31 października 2017 09:23

U podstaw Reformacji Protestanckiej leżą cztery główne pytania lub doktryny, w których według reformatorów, Kościół Rzymskokatolicki był w błędzie. Te cztery pytania lub doktryny są następujące: W jaki sposób osoba jest zbawiona? Gdzie znajduje się religijny autorytet? Czym jest kościół? Jaka jest istota chrześcijańskiego życia? Aby odpowiedzieć na te pytania reformatorzy tacy jak, Marcin Luter, Ulrich Zwingli, John Kalvin i John Knox ustanowili coś, co jest znane jako „Pięć zasad Protestantyzmu” ( Pięć Sola – sola to łacińskiego słowo oznaczające „tylko”). Te pięć punktów było w samym sercu reformacji, i właśnie dla tych pięciu istotnych biblijnych doktryn, reformatorzy wystąpili przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu opierając się naciskom kościoła aby odwołali swoje nauczanie nawet pod groźba utraty życia. Te pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej to:

1 . „Sola Scriptura”, lub tylko Pismo: to mówi o biblijnej doktrynie, że tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki. Pismo i tylko Pismo jest standardem według którego wszelka nauka i doktryna kościoła, ma być ustanawiana. Jak Marcin Luter elokwentnie wyraził, kiedy poproszono go aby odwołał wszystkie swoje nauki, „ Jeśli nie będę przekonany przez Pismo i zdrowy rozsądek - to nie zaakceptuje autorytetu papieży i jego rad ponieważ one sobie zaprzeczają nawzajem – moje sumienie jest więźniem Słowa Bożego. Nie mogę i nie odwołam niczego co jest sprzeczne z moim sumieniem i co nie jest ani właściwe ani bezpieczne. Boże pomóż mi. Amen.”

Więcej… [Pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej]
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 102