Powrót prawdziwego mężczyzny Drukuj Email
Autor: Nasze Inspiracje   
czwartek, 22 czerwca 2017 00:00

Żyjemy w epoce kryzysu męskości i przywództwa. Wiele współczesnych publikacji dopatruje się przyczyn tego stanu rzeczy w uwarunkowaniach cywilizacyjnych i środowiskowych. Czy są to jednak jedyne i rzeczywiste przyczyny tego kryzysu? Przyjrzyjmy się innym, równie znaczącym, tak powszechnym w dzisiejszych czasach.

INNE PRZYCZYNY KRYZYSU MĘSKOŚCI

Męskość została dziś „rozmiękczona" i „wygładzona" na skutek złego wyobrażenia o Bogu i niewłaściwego spojrzenia na przykład przywództwa, jaki nam pozostawił w Słowie Bożym. My, mężczyźni, często lubimy cytować fragment Pisma Świętego mówiący o tym, że to wpierw mężczyzna został stworzony, a dopiero potem kobieta i że to kobieta miała być pomocą, a mężczyzna przywódcą. Szermujemy hasłami o uległości kobiet, a odrzucamy model miłości Chrystusa poświęcającego samego siebie.

Więcej… [Powrót prawdziwego mężczyzny]
 
Strumienie na pustyni - 21 czerwca Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
środa, 21 czerwca 2017 00:00

... i usłyszano, że jest w domu. Mk. 2,1

Polipy wznoszące rafy koralowe, pracują pod wodą nie wiedząc, że kładą podstawę dla nowej wyspy, na której z biegiem czasu zamieszkają rośliny i zwierzęta. Podobnie jest ze sługami Bożymi. Często pracują w ciemnych, trudnych miejscach, tworząc warunki dla dzieci Bożych, które tam będą przygotowywać się do wiecznej chwały, jako współdziedzice Chrystusa.

Jeśli w Bożych szeregach twoje miejsce jest nieznaczne i odosobnione, nie narzekaj i nie uskarżaj się; nie uchylaj się od woli Bożej, jeśli On ci to miejsce przeznaczył. Bez polipów, nigdy nie powstałyby rafy koralowe, a w dziedzinie duchowej Bogu również są potrzebne swego rodzaju polipy, pracujące z dala od ludzkich spojrzeń, lecz podtrzymywane mocą Ducha Świętego i znajdujące się na oczach całego Nieba.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 21 czerwca]
 
Jesteśmy myśli Chrystusowej Drukuj Email
Autor: Hukisz Henryk   
wtorek, 20 czerwca 2017 00:00

Zapraszamy do wysłuchania kazania pt."Jesteśmy myśli Chrystusowej" wygłoszonego w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul. Wyspiańskiego 13 podczas porannego nabożeństwa w dniu 11.06.2017 r.

 
Kiedy zaczęto chrzcić niemowlęta i dlaczego? Drukuj Email
Autor: Konstanty Wiazowski   
poniedziałek, 19 czerwca 2017 20:30

Coraz bardziej zaniedbywano rolę łaski Bożej w zbawieniu, przebaczenie grzechów zaczęto łączyć z chrztem, po którym stawało się ono niemożliwe. Wierzący rodzice pragnęli zapewnić zbawienie swoim dzieciom, dlatego łączono ten obrzęd ze starotestamentowym obrzezaniem, ze zmazaniem piętna grzechu pierworodnego.

W Nowym Testamencie chrztu zawsze udzielano tym, którzy pokutowali i wyznawali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jednogłośnie przyznają, że nie ma w Piśmie Świętym przykładu ani nakazu, czy choćby wzmianki, chrztu niemowląt czy dzieci. Teologia chrztu bierze pod uwagę wyłącznie ludzi dojrzałych, będących w stanie podejmować odpowiedzialne decyzje. Dlatego zwolennicy chrztu niemowląt starają się uzasadniać tę praktykę różnymi tekstami biblijnymi, które - jak już o tym mówiliśmy - nie odnoszą się bezpośrednio do chrztu. A więc widzą oni chrzest w błogosławieństwie Jezusa nad dziećmi, w chrzcie wszystkich domowników, w porównywaniu chrztu do starotestamentowej obrzezki czy niektórych tekstach mówiących o oczyszczeniu, wodzie, zanurzeniu itp.

Więcej… [Kiedy zaczęto chrzcić niemowlęta i dlaczego?]
 
Świadectwa osób przystępujących do Chrztu Wodnego Drukuj Email
poniedziałek, 19 czerwca 2017 18:22

Zapraszamy do wysłuchania świadectw wygłoszonych podczas porannego nabożeństwa w dniu 18.06.2017 r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego  w Nowej Soli przez osoby  przystępujące do Chrztu Wodnego:


1.Jankowska Sara

Słuchaj  

2.Roman Iza

Słuchaj  

3.Błaszkow Anastazja

Słuchaj 

4.Szodrowski Krystian

Słuchaj 

 
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Chrztu Wodnego Drukuj Email
Autor: Marek Wółkiewicz   
niedziela, 18 czerwca 2017 00:30

W Nowym Testamencie – fundamencie chrześcijańskiej wiary – znajdujemy ponad 40 miejsc, które mówią o chrzcie. Nauka na ten temat zajmowała więc sporo miejsca u pierwszych chrześcijan, natomiast w naszym tak „oświeconym” wieku jest sporo niewiedzy w zakresie tej niezmiernie ważnej dla chrześcijanina kwestii.
Odpowiedzi na poniższe pytania, które często padają podczas rozmów duszpasterskich, mają być próbą udzielenia pomocy tym, którzy w poszukiwaniu prawdy pragną dociec, co na temat chrztu mówi Biblia.
We wszystkim pragniemy opierać się na nauce Jezusa, ponieważ On mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli” (J 8,31-32).

1. CZY CHRZEST JEST NAKAZEM BOŻYM, CZY ZOSTAŁ WPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA?

Podobne pytanie postawił Jezus również swoim przeciwnikom i krytykom w Ew. Marka 11,30: „Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi!” Wówczas przeciwnicy Jezusa starali się wykręcić od udzielenia jasnej odpowiedzi. Ale dzisiaj stańmy po stronie Biblii i wyznajmy, że chrzest wierzącego człowieka został ustanowiony przez Boga. Jezus Chrystus często i bezkompromisowo podkreślał: „Jest napisane!” Tym samym wskazuje jednoznacznie na autorytet Pisma Świętego, również wtedy, gdy pewnego razu zapytał uczonego w Piśmie „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” (Łk 10,26).
Również dzisiaj każdy, kto poważnie traktuje Słowo Boże, uzna że chrzest jest Bożą świętą wolą w stosunku do człowieka.

Więcej… [Najczęściej zadawane pytania dotyczące Chrztu Wodnego]
 
Stanowiska NRK w sprawie Chrztu Wodnego Drukuj Email
Autor: NRK   
niedziela, 18 czerwca 2017 00:00

Greckie słowo baptidzo oznacza myć, zanurzać i przeszło do terminologii chrześcijańskiej jako terminus technicus czynności związanej z aktem inicjacji chrześcijańskiej. Występuje w Nowym Testamencie ok. stu razy, wliczając w to również obmycia rytualne żydów, chrzest Jana Chrzciciela, chrzest w Duchu Świętym.

Chrzest jest przykazaniem Pańskim, a jego konieczność nie podlega dyskusji.

  1. W nauczaniu Jezusa Chrystusa i apostołów Chrzest ma wiele odniesień i obrazów, które pozwalają stwierdzić, że mamy do czynienia z rzeczywistością złożoną i wieloznaczeniową. Obrazy najczęstsze to:
Więcej… [Stanowiska NRK w sprawie Chrztu Wodnego]
 
Powołanie Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
sobota, 17 czerwca 2017 00:00

Człowiek - korona Bożego stworzenia, objawienie Jego mocy i chwały, otrzymał od swego Stworzyciela niebywały prezent - przepiękny ogród Eden. Dominowała w nim wspaniała harmonia. Cała przyroda, świat roślin i zwierząt, były podporządkowane człowiekowi. Utrzymywaniu wspaniałej społeczności człowieka ze Stwórcą miały także służyć codzienne z Nim rozmowy. Udoskonalały one to sielankowe życie i jeszcze głębiej wprowadzały w praktyczne odbieranie błogosławieństw. Można sobie zadać pytanie: Czy czegoś jeszcze brakowało człowiekowi? Odpowiedź jest krótka i bardzo jednoznaczna: Niczego!

Pomimo to, jednak przeciwnik Bożego pokoju zasiał w sercu człowieka myśl: możesz dorównać Bogu, otrzymać wiedzę na temat dobra i zła.Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło /por. Rdz 3,5/. To właśnie ta myśl, która zakorzeniła się w człowieku, dzisiaj jest tak naprawdę źródłem ludzkiej tragedii. Przejawia się ona m.in. w dążeniu do bycia „kimś wielkim”, ciągłego podbudowywania swojej próżności i rozwijania swojego poznania bez Boga.

Więcej… [Powołanie]
 
Modlitwa zanoszona do Boga Drukuj Email
Autor: Jeffrey V. Fears   
piątek, 16 czerwca 2017 20:18

„Zwrócił swoją twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele" (Dan.9,3)

Wiele napisano na temat modlitwy, tak więc próba wyczerpującego studium o modlitwie w tak krótkim ar­tykule byłaby, delikatnie mówiąc, nieporozumieniem. Idea modlitwy przenika każdą stronę Biblii; ludzie zwracają się w modlitwie do Boga, a On im odpowiada. Ważne jest, abyśmy się modlili, gdyż w ten sposób poznajemy naszego Boga i dowiadujemy się jaka jest Jego wola odnośnie naszego życia.

Więcej… [Modlitwa zanoszona do Boga]
 
Radość czy rozpacz - co wybierasz w swoim życiu? Drukuj Email
Autor: Kamila Podsiadły   
piątek, 16 czerwca 2017 00:00

Czy zamkniemy się w samotności i cierpieniu, karmiąc się ciągle naszym bólem, nie chcąc, by Bóg uleczył nasze rany? (...) Czy zgodzimy się na to, aby Jego miłość nas podniosła, postawiła znów na skale nogi nasze, wydobyła z ciemności do światłości i natchnęła nadzieją?

Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, że radość i rozpacz są naszymi wyborami? Jak powiedział Johann Gottfried Seume: „Ból i radość leżą razem w jednej łupinie - ich mieszanina jest ludzkim losem”. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, nie unikniemy sytuacji tragicznych, łamiących serce, niebezpiecznych, bolesnych. Jednak to, jaką przyjmiemy wobec nich postawę, często jest naszym wyborem. Możemy się poddać przyjmując nieszczęście jak fatum, na które nie mamy wpływu i pozostać w dolinie cienia do końca życia. Jest też druga możliwość - nie tracąc nadziei i odwagi z ufnością wierzyć, że Bóg może ingerować w każdą sytuację i z mądrością przeciwstawiać się depresji i obojętności.

Więcej… [Radość czy rozpacz - co wybierasz w swoim życiu?]
 
Czy naprawdę Boże Ciało? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 15 czerwca 2017 12:00

 
Nie świętujemy! (Boże Ciało) Drukuj Email
Autor: Edward Czajko   
czwartek, 15 czerwca 2017 00:00

Przez okres prawie trzynastu wieków chrześcijaństwa nie było w Kościele zachodnim ani tabernakulum, ani monstrancji, ani procesji eucharystycznej, nie było żadnej innej formy czci oddawanej hostii, nie było święta Bożego Ciała. Skąd więc to święto – nie mające wyraźnego biblijnego uzasadnienia – się wzięło?

Więcej… [Nie świętujemy! (Boże Ciało)]
 
Boże Ciało Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
czwartek, 15 czerwca 2017 00:00

W czerwcu Kościół Katolicki obchodzi święto ku czci Najświętszego Sakramentu zwane potocznie Bożym Ciałem. W Polsce jest ono świętem ruchomym, obchodzonym w ostatni czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.

Podłożem święta Bożego Ciała jest niebiblijny, rzymskokatolicki dogmat o transsubstancjacji (od łac. transsubstantiatio = przeistoczenie). Jest to przekonanie, że w trakcie sprawowania Eucharystii przez kapłana katolickiego, następuje rzeczywista przemiana substancji chleba (hostii) w ciało, a wina w krew Jezusa Chrystusa. Termin ten został przyjęty podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku.

Więcej… [Boże Ciało]
 
Biblia a doktryny Rzymsko - Katolickie - Kult eucharystyczny. Msza. Drukuj Email
Autor: Suszek Dariusz   
środa, 14 czerwca 2017 00:00

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 94