Świadectwo świadka Chrystusa (11) Drukuj Email
Autor: Cieślar Stanisław   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 01:00

11. Świadectwo świadka Chrystusa

Z godnie z przykładem i nauczaniem Jezusa oraz apostołów i pierwszego Koś cioła Jezus Chrystus powinien być w centrum naszego zwiastowania ewangelii. Najważniejszą sprawą w kontaktach z nie zbawionymi jest zainteresowanie tych osób Chrystusem, doprowadzenie ich do takiego momentu, że same zechcą podjąć wysiłek, aby szukać i poznawać Jezusa.

Co zatem ma powiedzieć młody chrześcijanin, który nie zna jeszcze całego poselstwa ewangelii?

Prawdą jest, że młodzi chrześcijanie są najskuteczniejszymi świadkami Chrystusa. Przedstawianie ewangelii, tego co dopiero przeżyli jest dla młodej osoby w wierze spontanicznym opowiadaniem. Młody wierzący, chociaż nie potrafi ubrać jeszcze w słowa tego co przeżył, jednak jest dla niego najważniejsze, aby podzielić się tą radością, która towarzyszyła temu doświadczeniu. Często młodzi wierzący chcą, aby wszyscy wokół nich następnego dnia mogli doświadczyć tej samej radości. Dla nowo narodzonego dziecka Bożego poznanie Chrystusa i jego błogosławieństw, pierwszej miłości, jest najważniejsze.

Co powiedziała Samarytanka, która po raz pierwszy spotkała się z Jezusem? „Chodźcie i zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam” (Jan 4,29). Jezus wzbudził jej zainteresowanie.

Więcej… [Świadectwo świadka Chrystusa (11)]
 
Audycje Fundacji Głos Ewangelii Drukuj Email
Autor: Fundacja Głos Ewangelii   
niedziela, 23 kwietnia 2017 07:28

Zapraszamy  w dniu dzisiejszym  o godz. 05.00 oraz 17.00 do wysłuchania na naszym nowym kanale kazań i reportaży pierwszej części reportażu pt."Raj na ziemi" przygotowanego przez Fundację Głos Ewangelii.

(Ponowne odtworzenie piątek 11.00 i 23.00)

Proponujemy również rozważania Ewangelii Mateusza w cyklicznej audycji pt."Kwadrans Mateuszem". Czas nadania godz. 7.00 oraz 19.00.

(Ponowne odtworzenie środa 11.00 oraz 23.00)

Kolejne audycje cyklicznie w każdą niedzielę. Będziemy o nich informować na bieżąco.

 
Wszystko jest możliwe dla... Drukuj Email
niedziela, 23 kwietnia 2017 00:00

 
Wpływ bojaźni Bożej na życie wierzącego Drukuj Email
Autor: Łaska i Pokój   
sobota, 22 kwietnia 2017 00:00

Zawsze zastanawiała mnie jedna rzecz: dlaczego my, wierzący, tak lekko podchodzimy do sprawy grzechu w naszym osobistym życiu, że tak naprawę nawet nie próbujemy podejmować z nim walki, nie staramy się wyeliminować go z naszego życia. Można powiedzieć, że grzech zadomawia się w naszym życiu i przestaje nam przeszkadzać. Zgadzamy się na jego obecność ze świadomością, że nic nie możemy z nim zrobić, że jest od nas silniejszy. I zostawiamy sobie furtkę, by móc pozwalać sobie w taki czy inny sposób grzeszyć, mówiąc, że jesteśmy z natury grzesznikami i nie ma mocy, która by to w naszym życiu zmieniła. Nie mówię tu o takich bardzo spektakularnych i widzialnych grzechach, jak alkoholizm, cudzołóstwo, kradzież, morderstwo czy inne tego typu, ale o tych zwykłych codziennych, które niekoniecznie od razu rzucają się w oczy innym wierzącym. Pomyślmy o paru przykładach:

Więcej… [Wpływ bojaźni Bożej na życie wierzącego]
 
O, przyjdź, zbłąkany grzeszniku! Drukuj Email
piątek, 21 kwietnia 2017 00:00

Piękna pieśń nawołująca zbłąkanych grzeszników do  spojrzenia na Chrystusa Zbawiciela.O, przyjdź, zbłąkany grzeszniku! -
Wzywa cię Jezus!
I, jako współdziałający ku dobremu,
Wleje radość w duszę.

Podejdź do Chrystusa, Golgoty,
By zrozumieć Jego miłość.
Popatrz, w jakim On tam cierpieniu -
Dla twego zbawienia.

Czym prędzej złóż wszelki ciężar
U podnóża krzyża.
I nadejdzie błogi czas
Dla ciebie, przyjacielu - z rąk Chrystusa!

Więcej… [O, przyjdź, zbłąkany grzeszniku!]
 
Zanim zgrzeszysz, zastanów się! Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
piątek, 21 kwietnia 2017 00:00

W czasie śpiewania pieśni ze „ Śpiewnika Pielgrzyma” nr 766, na wskutek wypowiadanych słów: Ażeby już więcej nie grzeszyć, do serca złożyłem Twe Słowo zrodziła się we mnie pewna refleksja.

Jak bardzo ważną sprawą dla prawdziwie nawróconego chrześcijanina jest życie bez grzechu. To powinno być stałą zasadą człowieka narodzonego z Boga. Tak określił to ap. Jan w 1 liście 3,9 : Kto z Boga się narodził grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć gdyż z Boga się narodził”.

Grzeszna przeszłość do czasu nowo narodzenia już nie istnieje - została zmyta krwią Chrystusa. Natomiast od tej chwili wszystko jest nowe i obowiązuje zasada: ”Idź i więcej nie grzesz”. Jana 8,11.
Jakże często zdarza się jednak chrześcijanom popełniać grzechy, tak lekkomyślnie bez zastanowienia się nad ich następstwami.

Dlatego w tym artykule chcę przez Słowo Boże przypomnieć wszystkim czytelnikom jakie tragiczne konsekwencje dla człowieka pociąga za sobą popełniony grzech.

Więcej… [Zanim zgrzeszysz, zastanów się!]
 
Grzesznik ocalony łaską Drukuj Email
czwartek, 20 kwietnia 2017 00:00

Gdybyś mógł zobaczyć

Kim kiedyś byłem

Gdybyś mógł pójść ze mną

Do miejsca z którego zacząłem

To wtedy - wiem to na pewno -

Zobaczyłbyś cud Miłości, która otuliła mnie

Swym słodkim uściskiem

I uczyniła mnie tym

Kim jestem dziś

Starym grzesznikiem ocalonym łaską


Jestem jedynie grzesznikiem

Ocalonym łaską

Gdy stałem skazany na śmierć

On zajął miejsce me

I teraz żyję i oddycham wolnością

A z każdym oddechem życia dostaję

Miłość i przebaczenie wraz z odzyskanym życiem

Ja, zwykły grzesznik ocalony łaską

Więcej… [Grzesznik ocalony łaską]
 
Duchowa ślepota ludu Bożego? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 19 kwietnia 2017 12:04
Zastanawiałem się w tych dniach, dlaczego wielu chrześcijan ma tak słabe rozeznanie w sferze duchowej. Trapiłem się, zachodziłem w głowę, pytałem i w świetle Biblii badałem własne serce. Oto trzy biblijne przykłady uświadamiające mi, że moje obserwacje dotyczą zjawiska znanego od zawsze.

1. Misja proroka Ezechiela wpośród ludu Bożego Starego Przymierza, owładniętego buntem przeciwko Bogu i przekorą w stosunku do Słowa Bożego. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie, zarówno oni jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego, do synów o zuchwałej twarzy i nieczułym sercu - do nich cię posyłam, a ty mów do nich: Tak mówi Wszechmocny Pan, a oni - czy będą słuchać, czy nie - bo to dom przekory - poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów; nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory! Lecz mów do nich moje słowa - czy będą słuchać, czy nie - gdyż są przekorni [Ez 2,3-7]. Brak wglądu w duchowe sprawy najwyraźniej brało się ze złej postawy ich serc. Synu człowieczy! Mieszkasz pośród domu przekory, który ma oczy, aby widzieć, a jednak nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a jednak nie słyszy, gdyż to dom przekory [Ez 12,2]. Bunt i przekora zaślepiały Izraelitów. Prorokowanie Ezechiela tego nie zmieniło.
Więcej… [Duchowa ślepota ludu Bożego?]
 
Duchowy wzrost - czy występuje w moim życiu? Drukuj Email
Autor: Kozieł Mirosław   
środa, 19 kwietnia 2017 00:30

W I Liście apostoła Pawła do Koryntian czytamy:

"Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost." (1 Kor. 3:6-7 )

Jest tutaj mowa o procesie duchowego rozwoju gdzie kluczową rolę odgrywa nie człowiek ale Bóg. W korynckim zborze jak pewnie w każdym innym znaleźli się ludzie, o których apostoł napisał: Cieleśni jeszcze jesteście.

Byli to ludzie kierowani w głównej mierze potrzebami ciała, koncentrujący się na ludziach (Apollos, Paweł). Paweł wyjaśnia, że nie rola ludzi jest tu najważniejsza, ale rola Boga, który daje życie i wzrost. Duchowy wzrost charakteryzuje się umiejętnością patrzenia na Boga a nie na ludzi, umiejętnością ufania bardziej Bogu niż ludziom.

Więcej… [Duchowy wzrost - czy występuje w moim życiu?]
 
Chrześcijański wzrost Drukuj Email
Autor: Robert Boryczka   
środa, 19 kwietnia 2017 00:00

Zapraszamy do wysłuchania  nowego,  umieszczonego   na naszym serwerze ftp kazania, które wygłosił br. Robert Boryczka.

Nosi ono  tytuł ”Chrześcijański wzrost” .

Można je odsłuchać również bezpośrednio z naszego radia.

Słuchaj

 
Poznawanie i postępowanie według woli Bożej Drukuj Email
Autor: Michał Hydzik   
wtorek, 18 kwietnia 2017 00:00

 
Z kim mnie porównacie? Drukuj Email
Autor: Andrzej Poręba   
poniedziałek, 17 kwietnia 2017 00:00

<

 
Zmartwychwstał Pan! Drukuj Email
Autor: Zand   
niedziela, 16 kwietnia 2017 00:00

"Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób" [Ps 16,10].

W tę szczególną Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam, aby ta sama moc, która Jezusa wskrzesiła z martwych, ożywiła i Wasze dusze!

Niech ta moc zmartwychwstania już dziś objawi się w naszym życiu zwycięstwem nad grzechem i prowadzeniem nowego życia!

Niech prawda o zmartwychwstaniu Pana rozbudzi we wszystkich nas wiarę, że jak nasz Pan, tak i my nie pozostaniemy w grobie mocy grzechu i śmierci! 

Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga.

Zmartwychwstał Pan, zwyciężył śmierć.

Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę,


Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan.

Wiem, żyje Pan, w Nim pewność jutra.

Wiem, żyje Pan, pokonał strach I wiem, że On zna moją przyszłość,

Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan.

Więcej… [Zmartwychwstał Pan!]
 
Nowy kanał - kazań i reportaży Drukuj Email
sobota, 15 kwietnia 2017 20:23

Z ogromną satysfakcją informujemy, że od jutra (16.04.2017r.) pełną funkcjonalność uzyskuje nowy programowo Kanał kazań i reportaży. Zastąpi on dotychczasowy kanał pieśni anglojęzycznych .

Jego treścią będzie podobnie jak kanału kazań (który zachowa swój profil) różnorodny wykład Słowa Bożego prezentowany przez rozszerzą liczbę sprawdzonych kaznodziei , zbiór reportaży i audycji pozyskanych od Fundacji Głos Ewangelii (Reportaże, Kwadrans z Mateuszem) oraz w najbliższej przyszłości innych wydawców.

Pomiędzy kazaniami i audycjami prezentować będziemy starannie wyselekcjonowane hymny i piosenki anglojęzyczne.

Szczegółową listę godzin emisji publikujemy poniżej:

Poniedziałek:
01:00 i 13:00 - Bert Clendennen
03:00 i 15:00 - Wrzecionko Leszek
05:00 i 17:00 - Suszek Dariusz
07:00 i 19:00 - Jawdyk Roman
09:00 i 21:00 - Zwiahel Dariusz
11:00 i 23:00 - Konieczny Jerzy

Wtorek:
01:00 i 13:00 - Guresz Andrzej
03:00 i 15:00 - Dedo Henryk
05:00 i 17:00 - Krystoń Zbigniew
07:00 i 19:00 - Świątkowski Waldemar
09:00 i 21:00 - Cieślar Stanisław
11:00 i 23:00 - Kazania różnych mówców

Środa:
01:00 i 13:00 - Bert Clendennen
03:00 i 15:00 - Kazania ze zboru KZ w Nowej Soli
05:00 i 17:00 - Karel Piotr
07:00 i 19:00 - Wołkiewicz Ryszard
09:00 i 21:00 - Barkoci Aleksander
11:00 i 23:00 - Fundacja Głos Ewangelii /Kwadrans z Mateuszem - powtórka

Czwartek:
01:00 i 13:00 - Chraścina Tadeusz  Cyrikas Andrzej
03:00 i 15:00 - Wrzecionko Leszek
05:00 i 17:00 - Stanisław Cieślar
07:00 i 19:00 - Guresz Andrzej
09:00 i 21:00 - Konieczny Jerzy
11:00 i 23:00 - Zwiahel Dariusz

Piątek:
01:00 i 13:00 - Konieczny Jerzy
03:00 i 15:00 - Barkoci Aleksander
05:00 i 17:00 - Szatkowski Mirosław
07:00 i 19:00 - Kazania ze zboru KZ w Nowej Soli
09:00 i 21:00 - Wrzecionko Leszek
11:00 i 23:00 - Fundacja Głos Ewangelii/Reportaże - powtórka

Sobota:
01:00 i 13:00 - Wołkiewicz Ryszard
03:00 i 15:00 - Czyż Leszek
05:00 i 17:00 - Kazania różnych mówców
07:00 i 19:00 - Dawid i Gary Wilkerson
09:00 i 21:00 - Henryk Dedo
11:00 i 23:00 - Boryczka Robert

Niedziela:
01:00 i 13:00 - Konieczny Jerzy
03:00 i 15:00 - Suszek Dariusz
05:00 i 17:00 - Fundacja Głos Ewangelii/Reportaże
07:00 i 19:00 - Fundacja Głos Ewangelii /Kwadrans z Mateuszem
09:00 i 21:00 - Kazania różnych mówców
11:00 i 23:00 - Karel Piotr

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 90