Dlaczego cierpimy? Drukuj Email
Autor: Gerhard Brachmann   
poniedziałek, 29 października 2018 01:00

Są pytania, przed którymi zostajemy postawieni w życiu i wobec których jesteśmy całkowicie bezradni. Należy do nich pytanie o sens cierpienia, którego doznają zarówno chrześcijanie jak i niechrześcijanie. Musiałem się znowu zetknąć z tym faktem gdy przed paroma miesiącami zmarła matka dziewięciorga dzieci, którą Bóg zabrał nagle do siebie w wieku 45 lat po krótkiej chorobie. Najmłodsze dziecko, które pozostawiła, miało dopiero cztery lata. Dlaczego Bóg zabrał - jak sądzimy o wiele za wcześnie – żonę i matkę tej rodziny? Czy nie była potrzebna dla swego męża i swych dzieci? Czy Bóg nie mógł zapobiec tej nagłej śmierci? Przypomniałem sobie słowa obydwóch sióstr w Betanii, które płacząc po śmierci swego brata Łazarza stwierdziły przy spotkaniu z Panem Jezusem:

"Panie! Gdybyś tu był nie byłby umarł brat mój" (Jan 11,21.32).

Gdzie jest Bóg, gdzie jest nasz Pan, Jezus Chrystus podczas całego tego niewypowiedzianego naszego cierpienia w tym świecie. Dlaczego milczy gdy cierpienie spotyka jego dzieci i zbawionych?

Więcej… [Dlaczego cierpimy?]
 
Szczęśliwi , którzy cierpią udrękę Drukuj Email
Autor: lcwords   
poniedziałek, 29 października 2018 00:00

Przy wejściu do miasta Jezus zobaczył orszak pogrzebowy, niesiono ciało jedynego syna pewnej wdowy, a szło z nią wielu mieszkańców miasteczka. Na jej widok, przejęty głębokim współczuciem, powiedział:

Więcej… [Szczęśliwi , którzy cierpią udrękę]
 
Oddaj Bogu co Boskie Drukuj Email
Autor: Kwiecień Krzysztof   
niedziela, 28 października 2018 19:20

Zapraszamy do wysłuchania opublikowanego na naszym serwerze ftp, w folderze   Krzysztof Kwiecień wartościowego kazania wygłoszonego przez br. Krzysztofa Kwietnia, pastora Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Kłodzku, podczas nabożeństwa niedzielnego w Kościele Zielonoświątkowym w  Nowej  Soli przy ul.Wyspiańskiego 13  w dniu 28.10.2018 r.

Kazanie nosi d nosi tytuł  "Oddaj Bogu co Boskie". 

Można go również  odsłuchać  bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Będziesz miłował - cz.3 Drukuj Email
Autor: Krystoń Zbigniew   
piątek, 26 października 2018 20:13

 
Klejnoty obietnic Bożych - 26 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
piątek, 26 października 2018 00:00
Dla wybranych będą skrócone one dni (Mat. 24,22)

Dla wybranych Swoich Pan powstrzyma wiele wyroków i skróci dni sądu. Przy wielkich katastrofach ogień pochłonąłby wszystkich ludzi, gdyby Pan przez wzgląd na wybranych Swoich nie przytłumił płomieni. Ocalając dzięki Jezusowi Swoich wiernych, jednocześnie zachowuje On rodzaj ludzki, dzięki Swoim wybranym.

Jakiż to zaszczyt dla ludu Bożego! Jak gorliwie powinien on korzystać ze swoich względów u Pana! Bóg chce słyszeć jego modlitwy za grzeszników, a jego trud dla ich zbawienia pobłogosławić. Błogosławi wierzącym, aby stali się oni błogosławieństwem dla trwających w niewierze. Niejeden grzesznik żyje dzięki modlitwom matki, żony, córki, na które Pan wejrzał łaskawie.

Więcej… [Klejnoty obietnic Bożych - 26 październik]
 
Wiara wypróbowana w ogniu powodzenia Drukuj Email
Autor: Sokół Bartosz   
czwartek, 25 października 2018 01:00

Zapraszamy do wysłuchania kazania pt. "Wiara wypróbowana w ogniu powodzenia" wygłoszonego przez br. Bartosza Sokoła  w zborze Kościoła Chrystusowego w Polkowicach.

Można go wysłuchać również z naszej strony.

Słuchaj

 
Bóg tkwi w szczegółach Drukuj Email
Autor: Sokół Bartosz   
wtorek, 23 października 2018 10:00

Jeśli ktoś pyta mnie o największą pokusę kazalnicy lub ambony, odpowiadam bez wahania: słowa bez znaczenia. Słowa uwięzione przez sprytną retorykę, obdarte z godności i misji. Mogące oznaczać wszystko, a tym samym nic nie oznaczające.

Co łączy sformułowanie „Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia” z twierdzeniem „w Chrystusie możesz wszystko”? Tezę „Jezus chce uciszyć burzę w twoim życiu” z wołaniem „dzięki Chrystusowi wszystko się zmieni”?

Bez konkretyzacji są niczym – ani prawdą, ani kłamstwem. Niczym. Przeklętym i diabelskim niczym. Bezdenną przepaścią, w którą można wrzucać bez końca urojone nadzieje i resztki wiary. Komunikatem, który bez zbawiennego doprecyzowania nakłada ciężar określenia znaczenia na odbiorcę, łamiąc tym samym podstawową zasadę efektywnej komunikacji. Dodajmy, Bożą zasadę.

Słuchacz, nie mając do dyspozycji precyzyjnej definicji i zakreślonej słowom granicy, sam będzie zmuszony zdefiniować sobie „wspaniały plan”, a później wypełnić desygnatami frazę „możesz wszystko”. Każdy po swojemu, według własnych preferencji i oczekiwań. Ktoś uwierzy, że z Bogiem może wejść zimą na K2, mimo że obecnie z trudem wspina się na babciny strych. Ktoś inny, że wspaniały plan oznaczać musi własne pięć minut na Eurowizji, a jeszcze inny, że ciężko chora córeczka z pewnością wyzdrowieje, skoro z Bogiem możliwe jest wszystko. Bez dystynkcji i starannego rozróżnienia, bez zakreślenia precyzyjnej definicji – wszyscy zgodzą się z komunikatem, ale każdy zgodzi się na coś innego.

Więcej… [Bóg tkwi w szczegółach]
 
Zaufaj Panu! Drukuj Email
poniedziałek, 22 października 2018 00:00

W pewnych okresach naszego życia zdarzają się nam rzeczy niespodziewane, niepokojące i zniechęcające. Zastanawiamy się, czy stoi za tym działanie Boże i co ono może oznaczać?

Ta sama mądrość Boża, która wyznaczała drogi Jego ludu w czasach biblijnych, także i dzisiaj porządkuje życie chrześcijan. Może Bóg ma w tym dalekosiężny cel i chce umocnić w nas wiarę, ażeby "okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus".

A może przygotowuje nas w lekcjach samozaparcia i nie spolegania na sobie, by złamać w nas nieujawnione formy dumy i próżności.

Więcej… [Zaufaj Panu!]
 
Polegaj całkowicie na Bogu! Drukuj Email
Autor: Skowroński Andrzej   
poniedziałek, 22 października 2018 00:00

 
Cechy duchowego przywódcy - miłujący dobro Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
niedziela, 21 października 2018 10:00

„Biskup bowiem, jako włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku; ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre...”. (Tyt. 1,7-8)

Podczas mojej trzynastoletniej pracy pedagogiczno-administracyjnej w Instytucie Biblijnym Moody'ego miałem zaszczyt dość dobrze poznać nieżyjącego już doktora Culbertsona, wieloletniego rektora tej wielkiej uczelni. Dr Culbertson, kiedy miał zaledwie dwadzieścia jeden lat, jeszcze przed rozpoczęciem studiów w Instytucie Moody’ego, wybrany został na stanowisko biskupa Synodu Reformowanego Kościoła Episkopalnego (okręg Nowego Jorku i Filadelfii). Był to dla niego wielki zaszczyt i wyróżnienie, gdyż nie zdarzyło się jeszcze, aby na tak poważne stanowisko wybrany został taki młody człowiek. Ci, którzy znali dr Culbertsona dobrze, jego współpracownicy i studenci, wyrażali o nim zgodną opinię. „Ten człowiek - mawiali często - jest mężem Bożym”. Gdy zacząłem zastanawiać się nad kwestią miłowania dobra, natychmiast stanęła mi w myśli ta postać. Ten człowiek - pomyślałem sobie - z pewnością umiłował to, co dobre.

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - miłujący dobro]
 
Nauczyłem się polegać na Jego Słowie Drukuj Email
Autor: Przyjaciele z Cieszyna   
niedziela, 21 października 2018 00:00Wiele cierpiałem i płakałem,

miałem pytania o jutro.

Był czas, gdy nie rozróżniałem co dobre a co złe,

ale w każdej sytuacji

Bóg dał błogosławione pocieszenie,

że te próby przychodzą po to, by mnie wzmocnić.


Byłam w wielu miejscach

i widziałam tak wiele twarzy,

ale były momenty, gdy czułam się taka samotna.

Lecz w tej godzinie samotności

w tej drogiej godzinie samotności

Jezus dał mi poznać, że jestem Jego.

Więcej… [Nauczyłem się polegać na Jego Słowie]
 
Jak zyskać względy u Boga? Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 19 października 2018 00:00

W tych dniach codziennie ktoś stara się nam przypodobać i zyskać nasz głos w wyborach samorządowych. Tymczasem trwają wybory o niebo ważniejsze. Każdego dnia Bóg wybiera sobie ludzi, których ostatecznie chce mieć w Królestwie Bożym.  Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam [J 15,16]. Być w drużynie Syna Bożego - to prawdziwy zaszczyt i wieczna chwała. Jak więc zyskać względy u Boga i być Jego wybrańcem?

Absolutnie elementarnym i koniecznym warunkiem podobania się Bogu jest wiara w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Tylko w Jezusie i poprzez Jezusa możemy znaleźć upodobanie w oczach Bożych. Bez całkowitego oddania serca Chrystusowi Panu nic się u Boga nie liczy. Żaden nasz trud, żadne osiągnięcia, nic nie będzie miało znaczenia, jeśli nie jest powiązane z wiarą w Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim [J 3,36]. Bóg wybiera sobie ludzi tylko w ten jeden sposób. Gdy zaś już w Jezusa Chrystusa uwierzymy i On jest naszym Zbawicielem i Panem, to z tej wiary wynika wielka potrzeba serca, aby podobać się Bogu praktycznie i na co dzień. Oto krótki przegląd postaw gwarantujących upodobanie w Bożych oczach:
Więcej… [Jak zyskać względy u Boga?]
 
Małżeństwo, rodzina, miłość Drukuj Email
czwartek, 18 października 2018 00:00

Test małżeński

 Niektóre grzechy przeciw miłości:

1. Nie dokładam troski, by nasze małżeństwo coraz bardziej jednoczyło się w Bogu i Jego nauce.

2. Nie dostrzegam specjalnej sytuacji psychicznej i niedomagania fizycznego drugiej strony oraz nie wczuwam się w tę sytuację.

3. Nie znam newralgicznych punktów charakteru współmałżonka, a znając je mimo to je ranie intencjonalnie albo przez brak delikatności.

4. Pozwalam się obsługiwać z lenistwa i gruboskórności zamiast dzielić pracę i ciężary dnia po połowie.

5. Zamykam się w tajemniczym urażonym milczeniu i nadąsaniu.

6. Wdzieram się wścibsko i natrętnie w przyczyny „czarnego dnia” powodując pogłębienie depresji współmałżonka.

7. Odrzucam uparcie i opryskliwie gesty pojednania, pomocy, czułości i po konflikcie noszę długo urazę w sercu, zamiast samemu dążyć do pogodzenia.

8. W sprzeczce za wszelką cenę dążę, do wykazania swojej racji i wyższości pod względem inteligencji, wykształcenia, pochodzenia.

9. Nie interesuję się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka.

10. Nie dbam o wspólne interesy, sprawy, odwiedziny, wczasy.

11. Przypominam i wypominam grzechy z przeszłości, niedotrzymane dawno obietnice.

12. Chwalę dosadnie inne żony i mężów wobec współmałżonka.


Żony i mężowie - wzajemne poddanie

Mężom i żonom ap. Paweł daje jedną z najwspanialszych rad w całej Biblii, mówiąc, aby „ulegali jedni drugim w miłości Chrystusowej” /Ef. 5,21/. W ten sposób umieszcza on małżeństwo w najbardziej wzniosłym kontekście: szacunku i oddania Chrystusowi. Stwierdza on, że podstawą szczęśliwego małżeństwa jest wzajemne poddanie sobie męża i żony.

Więcej… [Małżeństwo, rodzina, miłość]
 
Cechy duchowego przywódcy - cieszący się dobrym imieniem Drukuj Email
Autor: Gene A.Getz   
środa, 17 października 2018 18:22

A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. (1 Tym. 3,7)

W młodości mieszkałem na farmie w stanie Indiana. Pewnego dnia, a pamiętam to tak dobrze, jak gdyby działo się wczoraj, mój ojciec poprosił mnie, abym pomógł sąsiadowi w łuskaniu kukurydzy. Niektórym z was, nawet tym, którzy dobrze znają tę czynność, chyba trudno byłoby wyobrazić sobie, jak łuskało się kukurydzę w tam tych czasach. Technologia stosowana obecnie znacznie różni się od tej, jaką stosowano wtedy. Nie było takich, jak dzisiaj, łuszczarek typu zbierakowego i suszarek dyszowych, dzięki którym farmer może w ciągu tygodnia wyłuskać zebraną kukurydzę z pola i sprzedać ją do miejscowego skupu. Kukurydzę magazynowano w specjalnych spichlerzach przez zimę (aby dokładnie wyschła), a następnie łuskano ją wiosną. Jak już wspomniałem zostałem wyznaczony przez moją rodzinę do pomocy sąsiadowi w wyłuskiwaniu jego zapasu kukurydzy.

Niektórzy ludzie zarabiali wówczas na życie jako operatorzy łuszczarek. Z tyłu ciężarówki umocowana była duża maszyna. Operator podjeżdżał tyłem do spichlerza i farmerzy łuskali kukurydzę. A jaka była moja funkcja? Zgarniać kukurydzę grabiami do pojemnika łuszczarki. Wykonując swoje zadanie zacząłem mówić o Jezusie Chrystusie człowiekowi, który był właścicielem łuszczarki. Miałem wówczas szesnaście lat i niedawno nawróciłem się, młody człowiek zaś, który stał koło mnie, o kilka lat starszy ode mnie - uczęszczał do tej samej grupy w Szkole Niedzielnej co ja. Znałem go więc i wiedziałem, że nie był chrześcijaninem.

Więcej… [Cechy duchowego przywódcy - cieszący się dobrym imieniem]
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 18 z 123