Post. Zaniedbana powinność Drukuj Email
Autor: Piotr Karel   
środa, 27 maja 2020 00:00

Szósty rozdział Ewangelii Mateusza to część tekstu Kazania na Górze jakie wygłosił Jezus do swoich uczniów i tłumów jakie Go otaczały. Ten rozdział zaczyna się nauczaniem Jezusa na temat trzech dyscyplin życia duchowego każdego człowieka wierzącego. Te trzy dyscypliny stanowią filary pobożności człowieka i są – jak się okazuje – nie tylko praktykowane w chrześcijaństwie, lecz również i w innych religiach. Pan Jezus podkreśla ich ważność, jak równie wskazuje na właściwą formę praktykowania tych trzech filarów duchowego życia. Jakie to filary?

1. Dawanie jałmużny. 2. Modlitwa 3. Post

W zasadzie te trzy dziedziny religijnego życia były praktykowane daleko przed nastaniem ery chrześcijaństwa. Czytając Stary Testament i przyglądając się historiom opisanych w Biblii możemy łatwo zauważyć, że były one częścią życia i praktyki wielu mężów Bożych, którzy z inspiracji słowa Pana praktykowali zarówno: dawanie ( jałmużnę), jak i modlitwę oraz praktykowali post.

Więcej… [Post. Zaniedbana powinność]
 
Post w celu szukania oblicza Bożego Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
środa, 27 maja 2020 00:00

A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty... Dz. Ap. 13:2

Ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez post i modlitwę. Marek 9:29

Wszyscy, którzy mają moc duchową, aby walczyć z Bogiem i ludźmi, byli tymi ludźmi, którzy nauczyli się stanowczo wyrzekać swoich praw i trzymać swoje ciała pod kontrolą. Kiedy to czynili, Bóg zapalał w ich duszy ogień i wzmacniał ich bardzo na wewnętrznym człowieku, aby odnosili zwycięstwo, kiedy wszystko sprzysięgało się przeciwko nim i w ten sposób używał ich, aby błogosławić ludzi i narody.

Człowiek nie powinien odmawiać sobie pożywienia i napoju tak, aby zaszkodziło to jego zdrowiu. Ale duchowy post prowadzony w Biblijny sposób będzie błogosławił duszę i ciało jeżeli nie będzie skrajny. Każdy chrześcijanin, który jest gotowy, aby zapominać o swoim ciele i systematycznie pościć i modlić się o własną duszę i dusze innych, będzie zbierał żniwo błogosławieństwa, które będzie zdumiewające dla niego i wszystkich, którzy go znają. S. L. Brengle

J. G. Morrison powiedział: „Każdy wielki lider, który poruszył swoje pokolenie dla Boga, pościł.”

Więcej… [Post w celu szukania oblicza Bożego]
 
Kazanie na Górze - cz.21 Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 27 maja 2020 00:00

 
Siej dobre nasiona Drukuj Email
Autor: Piotr Karel   
wtorek, 26 maja 2020 09:05

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania  pt. "Siej dobre nasiona"   zamieszczonego  na naszym serwerze ftp w  folderze Piotr Karel - Kazania 2018 - 2020.

Zostało ono wygłoszone przez br. Piotra Karela pastora zboru w Kołobrzegu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Klejnoty Bożych obietnic - 26 maja Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 26 maja 2020 00:00

Lecz służyć będziecie Panu Bogu waszemu, a On błogosławić będzie chlebowi twemu i wodom twoim; i odejmę niemoc z pośrodku ciebie. 2 Mojż. 23, 25

Co za wspaniała obietnica! Bogu służyć - samo to, już jest wielką radością. Poza tym, jest to przywilej, że błogosławieństwo Boże we wszystkich sprawach spoczywa na nas! Nasze codzienne, zwykłe życie będzie błogosławione, jeśli my sami poświęceni będziemy Bogu. Nasz Pan Jezus wziął chleb i pobłogosławił go; my także pożywamy z tego błogosławionego chleba. Jezus pobłogosławił wodę i przemienił ją w wino! woda, którą pijemy, jest lepsza, niż wino, które rozwesela ludzi, gdyż każda jej kropla zawiera w sobie błogosławieństwo Boże. Błogosławieństwo to spoczywa na człowieku Bożym i zawsze pozostanie na nim.

Więcej… [Klejnoty Bożych obietnic - 26 maja]
 
Gdy Bóg pisze na ścianie Drukuj Email
Autor: Krzysztof Zaręba   
niedziela, 24 maja 2020 19:50

 
Krótki czas szatana Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
niedziela, 24 maja 2020 18:28

 
Nabożeństwo z CHWZ Kłodzko 24.05.2020 Drukuj Email
Autor: CHWZ Kłodzko   
niedziela, 24 maja 2020 13:30

 
Zbawienie jest darem łaski Bożej w Chrystusie Drukuj Email
Autor: Luber Andrzej   
sobota, 23 maja 2020 20:30

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania  pt. "Zbawienie jest darem łaski Bożej w Chrystusie" wygłoszonego przez  br. Andrzeja Lubera  pastora zboru w Czechowicach - Dziedzicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Pragnę Tobie dziś wyspiewać Drukuj Email
Autor: Syloe   
sobota, 23 maja 2020 00:00

 
Ponadczasowe lekcje z pamiętnika pogańskiego króla Drukuj Email
Autor: Krzysztof Zaręba   
czwartek, 21 maja 2020 20:46

 
Jeśli na piasku... Drukuj Email
Autor: Syloe   
czwartek, 21 maja 2020 00:00

 
Klejnoty obietnic Bożych - 20 maja Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
środa, 20 maja 2020 16:00

Ja przed tobą pójdę, a krzywe drogi wyprostuję, wrota miedziane skruszę, a zawory żelazne porąbię. ( Izaj. 45, 2)

Słowo to skierowane było do Cyrusa, ale służy także jako cząstka dziedzictwa Bożego dla wszystkich sług Pana. Idźmy tylko z wiarą naprzód, a droga będzie przed nami utorowana. Zostaniemy zachowani od przewrotności ludzkiej i podstępnej chytrości szatańskiej. Nie pójdziemy na manowce i drogi kręte tego świata. Miedziane wrota będą skruszone i umacniające je zawory żelazne będą rozbite. Nie będziemy musieli używać ani taranu, ani drągów żelaznych; Pan Sam dokona tego, co dla nas było niemożliwe, a stanie się to nieoczekiwanie.

Nie trudźmy się. Spieszmy naprzód ścieżką obowiązku, ponieważ Pan powiedział: „Ja przed tobą pójdę”. Nie należy do nas zadawanie takich pytań jak: po co? dlaczego? Powinniśmy śmiało dążyć naprzód, gdyż dzieło sprawowane przez nas, jest Pańskie i On Sam udzieli nam mocy do wykonania go. Wszelkie przeszkody muszą przed Nim ustąpić, ponieważ rzekł: „wrota miedziane skruszę”. Co może zahamować Boga, gdy postanowi wykonać Swój cel? Co udaremni Jego wyroki? Słudzy Boży mają niewyczerpane w Nim źródło pomocy. Droga wiary jest jedynie słuszna, choćby dla słabości ludzkiej była zatrzymywana.

Gdy Bóg dwukrotnie zapowiada, że coś wykona: „skruszę, porąbię” - nie ma miejsca na żadne wątpliwości.

 
Kazanie na Górze - cz.20 Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 20 maja 2020 10:41

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 144