Klejnoty obietnic Bożych - 21 listopad Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 21 listopada 2019 00:00

Obejrzyjcie się na Mnie, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi; bom Ja Bóg, a nie masz żadnego więcej. Izaj. 45,22

Oto obietnica obietnic. Leży ona u podstawy naszego duchowego życia. Zbawienie przychodzi przez wejrzenie na Jezusa, Który jest „sprawiedliwym Bogiem i Zbawicielem”. Jakaż prosta wskazówka: „Obejrzyjcie się na Mię”! Jak bardzo to wymaganie odpowiada rozumowi! Toć stworzenie musi obejrzeć się na Stworzyciela Swego. Już dość długo patrzyliśmy gdzie indziej; jest pora, by patrzeć tylko na Niego, Który budzi nas do oczekiwania i przyrzeka dać zbawienie.

Czyż nie spojrzymy zaraz? Nie powinniśmy nic przynosić z nas samych, tylko spojrzeć w górę ku naszemu Panu do Jego tronu, do którego wzniósł się z krzyża. Jedno spojrzenie: nie wymaga to żadnego przygotowania. Nie są tu potrzebne ani dowcip, ani mądrość, ani bogactwo, ani siła. Wszystko, czego nam potrzeba jest w Panu, Bogu naszym, a skoro wszystkiego od Niego oczekujemy, wszystko stanie się nasze wraz ze zbawieniem.

Pójdźcie stojący z daleka! Spójrzcie tutaj! Wszystkie krańce ziemi, zwróćcie oczy wasze w tę stronę! Jako ludzie z najodleglejszych krain widzą słońce i mogą się nim radować, podobnie i wy, którzy stoicie na skraju śmierci, a leżycie tuż u wrót piekła, możecie jednym spojrzeniem posiąść światło Boże, żywot niebiański, zbawienie przez Jezusa Chrystusa, Który jest Bogiem, a przeto zbawiać może.

 
Strumienie na pustyni - 18 listopad Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 18 listopada 2019 00:00

A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Łuk. 7, 23

Czasem bywa bardzo trudno nie zgorszyć się z Pana Jezusa Chrystusa. Zgorszenie może zależeć od okoliczności: znajduję się w więzieniu, uciśniony trudnymi warunkami życia, na łożu choroby, na miejscu nie cieszącym się popularnością - gdy właśnie miałem nadzieję na szerokie możliwości. Tak, to prawda, ale On wie najlepiej, co jest dla mnie bardziej pożyteczne. Moje otoczenie wyznaczone jest przez Niego. On zamierza przez nie wzmocnić moją wiarę, pociągnąć do ściślejszej społeczności ze sobą i umożliwia dojrzewanie mojej mocy. W więzieniu moja dusza powinna by kwitnąć.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 18 listopad]
 
Nie bójmy się mówić ludziom prawdy Drukuj Email
Autor: Cyrikas Andrzej   
poniedziałek, 18 listopada 2019 00:00

 
Strumienie na pustyni - 17 listopad Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
niedziela, 17 listopada 2019 00:00

"Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada! A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?" (Łuk. 18:6-7)

Nie my rozporządzamy Bożymi terminami. Jeśli pierwsze uderzenie w krzemień nie wywoła iskry, musisz powtórzyć je po raz drugi. Bóg słyszy modlitwy, lecz może nie odpowiedzieć na nie w tym „terminie”, który wyznaczyliśmy Mu według swoich pojęć. On objawi się naszym szukającym sercom, ale nie zawsze wtedy i tam, gdzie właśnie zadecydowaliśmy w naszych przypuszczeniach, że powinno się to wykonać. Stąd niezbędne są usilne, wytrwałe i nieustające prośby. W okresie krzemienia i stali, nie znano zapałek. Czasem trzeba było krzesać i dziesięć razy, aby wywołać iskrę na knocie i byliśmy nadzwyczaj zadowoleni, gdy w końcu udało się to osiągnąć.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 17 listopad]
 
Powołani do nadziei i chwały Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
piątek, 15 listopada 2019 01:00

Piaty, ostatni z wykładów wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Młodzieżowej w zborze CHWZ w Zabrzu.

 
Świętemy Bogu oddaj cześć Drukuj Email
Autor: CHWZ Zabrze   
piątek, 15 listopada 2019 00:00

 
Powołani do pokoju Drukuj Email
Autor: Łukasz Tyc   
czwartek, 14 listopada 2019 01:00

Czwarty z wykładów wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Młodzieżowej w zborze CHWZ w Zabrzu.

 
Klejnoty obietnic Bożych - 14 listopad Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 14 listopada 2019 00:00

Jeśli o co prosić będziecie w Imieniu Moim, Ja uczynię. Jan 14,14

Jakże wiele zawiera w sobie ta obietnica! „O co”! Więc czy mała, czy wielka - wszystkie moje potrzeby zawierają się w tym „o co”. Pójdź, duszo moja, czuj się wolna przed tronem łaski i usłysz Pana, mówiącego: „otwórz usta twoje, a napełnię je”.

Jaka mądra obietnica! Mamy prosić w Imieniu Jezusa. To co ośmiela nas, jest zarazem uczczeniem Jego. To jest stała zasada prawna. Nieraz wszelka inna podstawa prawna jest zaciemniona, szczególnie taka, którą czerpiemy z naszego własnego stosunku do Boga, albo z naszego doświadczenia Jego łaski; ale i w takim czasie Imię Jezus posiada tę samą moc przed tronem Bożym, a przeto na niej możemy polegać.

A jakaż to pouczająca obietnica! Nie powinienem o nic prosić, do czego nie mógłbym przyłożyć ręki i pieczęci Chrystusa. Nie powinienem ważyć się na użycie Imienia mego Pana przy prośbie egoistycznej, lub kapryśnej. Mogę użyć Imienia Pana mego tylko w takiej modlitwie, do której On uciekłby się, gdyby był w moim położeniu. Jest to wielki przywilej, upoważniający mnie do składania próśb w Imieniu Chrystusa Pana, czyli tak, jakby On Sam prosił; nasza miłość do Niego nie pozwoli nigdy Imienia Jego dołączyć do prośby, do której On nie przyłączyłby się.

Jeśli mogę pieczęć Jego położyć na mojej modlitwie, mam już to, czego szukam u Ojca.

 
Nie ma problemu by Bóg rozwiązać nie mógł Drukuj Email
Autor: CHWZ Zabrze   
czwartek, 14 listopada 2019 00:00

 
Powołani do służby Drukuj Email
Autor: Andrzej Poręba   
środa, 13 listopada 2019 01:10

Trzeci z wykładów wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Młodzieżowej w zborze CHWZ w Zabrzu.

 
Strumienie na pustyni - 13 listopad Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
środa, 13 listopada 2019 00:00

Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim ... 1 Mojż. 18, 19

Bogu potrzebni są ludzie, na których On może polegać. Pan mógł powiedzieć o Abrahamie; „Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana ... tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział". Na Bogu można polegać, a On chce, abyśmy i my byli stanowczy, zdecydowani i wytrwali. Wiara właśnie na tym polega. Bóg szuka ludzi, na których mógłby złożyć cały ciężar swej miłości, mocy i wiernych obietnic.

Parowozy Boże posiadają dość siły, by pociągnąć wszelkie ciężary, które do nich doczepimy. Często lina, którą przymocowujemy do parowozu okazuje się zbyt słaba, żeby utrzymać ciężar naszych modlitw, dlatego Bóg poddaje nas ćwiczeniu, uczy nas, abyśmy byli wytrwali i niezachwiani w życiu wiary. Skorzystajmy więc z naszych lekcji i zajmijmy mocne stanowisko. Bóg wie, że jesteś zdolny znieść zsyłane na ciebie pokuszenie.

Gdyby tak nie było, On nie posłałby go. Jego ufność w stosunku do ciebie jest wyjaśnieniem wszystkich życiowych doświadczeń, choćby jak były gorzkie. Bóg zna nasze siły i mierzy je co do milimetra. Nigdy nie było przypadku, by na jakiegoś człowieka Bóg posłał tak trudne doświadczenie, które byłoby ponad jego siły.

 
Schowaj mnie pod skrzydła swe Drukuj Email
Autor: CHWZ Zabrze   
środa, 13 listopada 2019 00:00

 
Powołani do uświęcenia Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
wtorek, 12 listopada 2019 01:00

Drugi z wykładów wygłoszonych podczas tegorocznej Konferencji Młodzieżowej w zborze CHWZ w Zabrzu.

 
Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz Drukuj Email
Autor: CHWZ Zabrze   
wtorek, 12 listopada 2019 00:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 136