Źle zaadresowana modlitwa Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 15 sierpnia 2022 00:00
Przypadający mi do czytania w dniu dzisiejszym fragment Pisma Świętego zdumiewająco zbiegł się z kultem, który 15 sierpnia osiąga w Polsce swój coroczny szczyt. Każdego roku boli mnie serce, że tylu moich Rodaków, kochanych, dobrych i pobożnych ludzi, tak dalece rozmija się z nauką Słowa Bożego. Jakże musiało zasmucać to Boga Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, gdy tłum ludzi zgromadzony wczoraj przed 'świętym' obrazem śpiewał: "Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być! O pozwól, Czarna Madonno, w ramiona Twoje się skryć". Takie wyznania i prośby powinny być skierowane wyłącznie do żywego, niewidzialnego Boga!

Wytwórcy bożków — oni wszyscy są niczym! Ich cacka nie przynoszą pożytku! Ich wyznawcy nie widzą i nawet nie wiedzą, że okryją się wstydem. Bo kto tworzy bóstwo lub odlewa figurkę na nic nieprzydatną? Okryje się on wstydem — wraz z towarzyszami! A rzemieślnicy? To też tylko ludzie. Niech się wszyscy zbiorą i staną, niech ich przeniknie lęk i ogarnie wstyd.

Więcej… [Źle zaadresowana modlitwa]
 
Nabożeństwo CHWZ Kłodzko - 14.08.2022 Drukuj Email
Autor: CHWZ Kłodzko   
niedziela, 14 sierpnia 2022 00:00

 
Nabożeństwo KCH Kołobrzeg - 14.08.2022 Drukuj Email
Autor: KCH Kołobrzeg   
niedziela, 14 sierpnia 2022 00:00

 
Nabożeństwo KZNH - 14.08.2022 Drukuj Email
Autor: KZNH Nowa Huta   
niedziela, 14 sierpnia 2022 00:00

 
Sam na sam z Bogiem Drukuj Email
Autor: Mirosław Kulec   
piątek, 12 sierpnia 2022 00:00

 
Brzemię Doliny Widzenia Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 10 sierpnia 2022 09:08

 
Mądrość Ewangelii Drukuj Email
Autor: Szymon Matusiak   
wtorek, 09 sierpnia 2022 09:11

 
Pokój, czy niepokój? Drukuj Email
Autor: Andrzej Szczyrba   
poniedziałek, 08 sierpnia 2022 12:42

 
Nabożeństwo KCH Kołobrzeg - 07.08.2022 Drukuj Email
Autor: KCH Kołobrzeg   
niedziela, 07 sierpnia 2022 09:53

 
Nabożeństwo CHWZ Kłodzko - 07.08.2022 Drukuj Email
Autor: CHWZ Kłodzko   
niedziela, 07 sierpnia 2022 09:51

 
Drugie przykazanie Drukuj Email
Autor: Henryk Turkanik   
sobota, 06 sierpnia 2022 23:00

„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani ładnego obrazu czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemię. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań" (Ex 20,4-6).

W I przykazaniu jest zakaz posiadania bałwanów, w II przykazaniu natomiast jest zawarty zakaz tworzenia i oddawania czci bałwanom.

Podczas, gdy I przykazanie ukazuje kto jest prawdziwym Bogiem, to II mówi, jak należy właściwie służyć prawdziwemu Bogu.

I przykazanie ukazywało podmiot najwyższej czci, II - zajmuje się sposobem jej wyrażenia.

Pan Jezus Chrystus odwołuje się do tego przykazania w czasie pokuszenia:

"Wtedy mu rzekł Jezus: idź precz, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu pokłon oddawać i jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10; por. Deut 6,13). Tylko Panu Bogu należy się wszelka cześć i chwała, i uwielbienie.

Z powodu obszernego materiału związanego z tym przykazaniem omówimy jedynie dwa zagadnienia, a mianowicie: formy oddawania czci Bogu i grzechy przeciwko czci oddawanej Bogu.

Więcej… [Drugie przykazanie]
 
Komu i czemu się kłaniam? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 06 sierpnia 2022 09:57

Na program ceremonii otwarcia tegorocznych Igrzysk Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth Games 2022), które od 28 lipca do 8 sierpnia odbywają się w Birmingham, złożyło się kilka bardzo widowiskowych inscenizacji. Wśród nich dziwna scena mnóstwa ludzi otaczających byka (ang. Raging Bull) i kłaniających się mu w geście uwielbienia. Czytelnikom Biblii taki obraz może kojarzyć się z bałwochwalczym kultem Baala, a już na pewno ze złotym cielcem, którego Izraelici w kryzysie wiary ulali sobie pod górą Synaj i zaczęli czcić jak Boga. 

Tymczasem w obozie zauważono, że Mojżesz opóźnia zejście z góry. Ludzie więc przyszli do Aarona i zażądali: Wstań i zrób nam jakichś bogów. Niech oni nas poprowadzą, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który wywiódł nas z ziemi egipskiej. Aaron odpowiedział: Pozdejmujcie zatem złote kolczyki z uszu waszych żon, synów i córek i przynieście je do mnie. Tak też się stało. Każdy, kto miał kolczyki, odpiął je i przyniósł do Aarona. On zaś zebrał je, przygotował formę i zrobił odlew cielca. Wtedy zawołali: Oto twoi bogowie, Izraelu! Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej! 

Więcej… [Komu i czemu się kłaniam?]
 
Biblijne napominanie Drukuj Email
Autor: Jurkowski Paweł   
piątek, 05 sierpnia 2022 00:00

 
Sens modlitwy o przyjście Jezusa Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 04 sierpnia 2022 13:06

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 202