Potrzeba Bożych rozstrzygnięć Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
poniedziałek, 28 lutego 2022 00:00

Boże! Podsuwaj królowi swoje rozstrzygnięcia... [Ps 72,1]. Tak modlił się król Salomon, świadomy swoich ograniczeń, słabości oraz naturalnych skłonności do myślenia i działania po swojemu. Na szczęście ów król izraelski żył wówczas w bojaźni Bożej i miał na tyle pokory, aby prosić o kierownictwo Ducha Bożego. Prawdopodobnie znał też słowa psalmu skomponowanego przez jego ojca, króla Dawida. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba [Ps 37,23-25].

Rozstrzygnięcia PANA i postępowanie po Bożemu bardzo często nie pasują do powszechnego sposobu myślenia i działania. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze [Iz 55,8-9]. W chwili zetknięcia się tak przeciwległych sposobów myślenia, w ludziach niewierzących budzi się zrozumiały sprzeciw. Gdy brakuje bojaźni Bożej i pełnego zaufania do Bożych rozstrzygnięć, nieszczęście jeszcze bardziej się potęguje. Oto biblijny przykład takiej sytuacji.

Więcej… [Potrzeba Bożych rozstrzygnięć]
 
Czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
niedziela, 27 lutego 2022 21:49

 
Nabożeństwo KCH Kołobrzeg - 27.02.2022 Drukuj Email
Autor: Administrator   
niedziela, 27 lutego 2022 21:07

 
Nabożeństwo CHWZ Kłodzko - 27.02.2022 Drukuj Email
Autor: Administrator   
niedziela, 27 lutego 2022 20:51

 
List do Filemona Drukuj Email
Autor: Mirosław Kulec   
sobota, 26 lutego 2022 11:29

 
Niech Pan okaże im miłosierdzie! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 25 lutego 2022 09:34

Od czasu gdy nasi Kochani, Bracia i Siostry w Chrystusie, jako uchodźcy wojenni z Donbasu przybyli w 2014 roku do Gdańska i przyłączyli się do Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE znajdując tu swój nowy dom, sytuacja na Ukrainie przestała być dla mnie sprawą obojętną. Dzisiejsza inwazja Rosji na ich kraj przepełniła mnie ogromnym współczuciem, zwłaszcza, że na Ukrainie żyją tysiące innych naszych współwyznawców. Jednocześnie w oczywisty sposób budzi się we mnie święty gniew i oburzenie. 

Wiadomo, że gdyby ludzie żyli w bojaźni Bożej i kierowali się Słowem Bożym, nie mielibyśmy na świecie poranków takich, jak dzisiaj. Niestety, od wieków ten świat nie chce być posłuszny Bogu. Obmyśla bezbożne plany i realizuje je po swojemu. Polityka świata, choćby nie wiem jak często używała imienia Bożego, jest daleka od ducha ewangelii Chrystusowej. Świat nie może więc liczyć na  błogosławieństwo Boże ani nawet o to nie zabiega. A my? Póki co żyjemy pośród ludzi tego świata. Czy w obliczu takich wieści jak dzisiejsze, Biblia daje nam jakieś wskazówki? Owszem. Syn Boży na odchodne powiedział swoim naśladowcom:

Więcej… [Niech Pan okaże im miłosierdzie!]
 
Bóg ochroną naszego życia Drukuj Email
Autor: Szymon Matusiak   
czwartek, 24 lutego 2022 09:40

 
Wejdź do Bożego odpocznienia Drukuj Email
Autor: Witold Dynak   
środa, 23 lutego 2022 11:30

 
Tajemnica duchowego boju i zwycięstwa Drukuj Email
Autor: Aleksander Barkoci   
wtorek, 22 lutego 2022 11:34

 
Wszystko z myślą o Królestwie Bożym Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 22 lutego 2022 00:00

Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane [Mt 6,33]. Słowa te padły z ust Jezusa, gdy mówił o ludzkiej trosce o byt. Co będziemy jeść? W co się ubierzemy? Jak zapłacimy nasze rachunki? - to powszechne postawy wśród ludzi. Chrześcijanie mogą i powinni zachowywać się inaczej, bo tego wszystkiego poganie szukają [Mt 6,32]. Stąd wezwanie Jezusa do skoncentrowania się przede wszystkim na nadchodzącym Królestwie Bożym. Jeżeli Boże sprawy będą najważniejsze w naszym życiu, to On zaspokoi nasze potrzeby. Jeżeli najpierw szukamy Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wtedy zauważymy, że nigdy nie będzie nam brakować podstawowych środków do życia.

Mówiąc krótko, Chrystus Pan zalecił nam przyjęcia postawy zapatrzenia się w Królestwo Boże. Jak się ją wyraża? Polega ona na codziennej świadomości, że jesteśmy w drodze do wspaniałego celu. Jest to narastająca w nas radość zbliżania się do upragnionego i chwalebnego miejsca spotkania z naszym ukochanym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Wyrażamy ją w każdy możliwy sposób dając znać naszemu otoczeniu, że chociaż ciałem jesteśmy jeszcze na ziemi, to sercem i duchem jesteśmy już w Ojcowskim Domu.

Więcej… [Wszystko z myślą o Królestwie Bożym]
 
Skarb w naczyniach glinianych Drukuj Email
Autor: Grzegorz Nowakowski   
poniedziałek, 21 lutego 2022 00:00

 
Nabożeństwo KCH Kołobrzeg - 20.02.2022 Drukuj Email
Autor: KCH Kołobrzeg   
niedziela, 20 lutego 2022 20:54

 
Nabożeństwo CHWZ Kłodzko - 20.02.2022 Drukuj Email
Autor: CHWZ Kłodzko   
niedziela, 20 lutego 2022 20:47

 
Wszystko z myślą o Królestwie Bożym Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 19 lutego 2022 18:55

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 191