Paradoksy sukcesu - pierwsze wykłady Drukuj Email
Autor: CCNZ Gdańsk   
niedziela, 22 lipca 2018 00:00

Żyjemy w czasach mody na sukces. Pomimo tego, że ciężko określić czym on tak naprawdę jest – jesteśmy zachęcani (czasem wręcz przymuszani) by o niego walczyć.

W telewizji, Internecie czy też w witrynach księgarni chętnie przedstawia się nam ludzi sukcesu, tak różnych, że ciężko się połapać kto na to miano rzeczywiście zasługuje, a kto nie…? Czym jest prawdziwy sukces? Kto jest człowiekiem sukcesu? Czy w Kościele jest miejsce dla sukcesu? Czy chrześcijanin przestrzegający norm Pisma Świętego skazany jest na sukces czy wręcz przeciwnie? Jak odnaleźć się w społeczeństwie goniącym za sukcesem? Jeśli zadajesz sobie czasem takie pytania?

Paradoks wg słownika to: «twierdzenie zaskakująco sprzeczne z przyjętym powszechnie mniemaniem; też: sytuacja pozornie niemożliwa, w której współistnieją dwa całkowicie różne lub wykluczające się fakty» Sukces wg tegoż samego słownika to:

1. «pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu»

2. «zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji itp.»


W trakcie 8 wykładów zaplanowanych na 4 dni ukazano kilka takich paradoksów, czyli twierdzeń zaskakująco sprzecznych z przyjętym powszechnie mniemaniem na temat sukcesu.

Przyglądając się bohaterom wiary i rozważając fragmenty Pisma Świętego szukano głębokich odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

Może się okazać, że często to co nazywane jest sukcesem – jest w rzeczywistości przyczyną smutnej mierności. Z kolei to co określa się jako porażka – tak naprawdę to powód do chluby.

Jezus powiedział: „Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił?” [Ewangelia Łukasza 9,25]

Zapraszamy do wysłuchania bardzo aktualnych, wartościowych wykładów z cyklu "Paradoksy sukcesu" wygłoszonych w Centrum Chrześcijańskim "Nowe Życie" w Gdańsku.

Dzisiaj prezentujemy dwa pierwsze wykłady:

1."Prawdziwy sukces" - wygłoszony przez Tomasza Biernackiego.

Słuchaj

2."Sukces pośród łez" - wygłoszony przez Kubę Irzębka.

Słuchaj

 
Klejnoty obietnic Bożych - 21 lipiec Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
sobota, 21 lipca 2018 00:00

Ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne (Dan. 12, 3)

Jest to Słowo, które mnie ożywia. Dla błogosławieństwa tego warto żyć. Mądrość człowieka jest zaletą, Słowo Boże wszakże mówi tu o mądrości niebieskiej, którą Pan obdarza wszystkich. O, gdybym poznał mego Boga, mego Zbawcę! Pragnąłbym wtedy być prowadzony mądrością Bożą, stosowałbym w życiu moim mądrość niebiańską i chodziłbym w jej świetle. Czy życie moje jest mądre? Czy szukam tego, czego szukać powinienem? Czy żyję tak, by w godzinie śmierci mieć pokój i zadowolenie z mego życia? Tylko taka mądrość zapewni mi wieczny blask światłości niebieskiej.

Więcej… [Klejnoty obietnic Bożych - 21 lipiec]
 
Strumienie na pustyni - 20 lipiec Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 20 lipca 2018 00:00

Mając więc wielkiego arcykapłana ... Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Hbr. 4, 14. 16

Pan Jezus jest naszym największym Pomocnikiem w modlitwie. On jest naszym Pośrednikiem i Obrońcą orędującym za nami przed Ojcem oraz najwyższym Kapłanem, który w ciągu tych wszystkich wieków zajęty jest pośredniczeniem i modlitwą. To On przyjmuje nasze niedoskonałe modlitwy, usuwa wady, poprawia błędy i następnie według prawa swoich zasług odkupicielskich i sprawiedliwości, wyprasza u Ojca odpowiedź na nie. Bracie, czy omdlewasz w modlitwie? Twój łaskawy Orędownik, na podstawie swoich praw, już wyprosił na nie odpowiedź.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 20 lipiec]
 
Płonąć entuzjazmem dla Boga Drukuj Email
Autor: Leszek Najdzion   
czwartek, 19 lipca 2018 20:00

Jeśli istnieje coś, co przykuwa uwagę ludzi i sprawia, że zwracają szcze­gólną uwagę na to, co mówisz lub robisz, jest to entuzjazm! Słowo „entuzjazm" pochodzi od dwóch greckich słów: „en”, co znaczy „w" i „theos”, co znaczy „Bóg". Czyli „entuzjazm" dosło­wnie znaczy „w Bogu” lub („Bóg w nas”). Zatem naprawdę entuz­jastyczny człowiek to ten, który działa i mówi tak, jak gdyby był owładnięty przez Boga!

Słowo Boże mówi nam: Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według wszystkich twych sił (Kazn. Sal. 9,10). Biblia także mówi nam: Nigdy niech wam nie brakuje zapału, ale płomienni duchem, Panu służcie! (Rz 12,11). Pan chce, by Jego dzieci były szczerze oddanymi, niez­miernie ochoczymi robotnikami, pełnymi gorącego pragnienia, by Mu się podobać i służyć entuzjastycznie.

W istocie Jezus powiedział: Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak,żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust Moich! (...)Bądź więc gorliwy i nawróć się! (Ap 3,15.16.19).

Pan pragnie i potrzebuje płomiennych, pełnych żarliwości, entuzjastycznych zwolenników, którzy kochają Go bardziej niż wszystko inne na tym świecie! On potrzebuje uczniów, którzy zdecydowani są iść za nim dokądkolwiek poprowadzi, gdyż wiedzą, że znaleźli Prawdę!

Płomiennymi wyznawcami Boga powinno kierować współczucie, które było bodźcem działania apostołów i męczenników.

Więcej… [Płonąć entuzjazmem dla Boga]
 
Co będziesz żąć? Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 18 lipca 2018 00:00

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp opublikowane zostało nowe kazanie pt. "Co będziesz żąć?" wygłoszone przez br. Mariana Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Czy porzuciłeś pierwszą miłość? Drukuj Email
Autor: Jakubowski Tomasz   
wtorek, 17 lipca 2018 11:57

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kazania  pt."Czy porzuciłeś pierwszą miłość?" wygłoszonego przez br. Jakubowskiego Tomasza - lidera młodzieży ze zboru W KCh w Polkowicach podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 15.08.2018 r. w Zborze KZ w Nowej Soli przy ulicy Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Strumienie na pustyni - 17 lipca Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
wtorek, 17 lipca 2018 00:00

„Spokojnie będę się przyglądał z jego miejsca ...”  (Iz. 18, 4)

Asyryjczycy wyruszyli na wojnę przeciwko Etiopii. Naród ten opisany jest jako rosły i przystojny, znany z siły i budzący grozę. Pułki nacierały, lecz Bóg im się nie sprzeciwiał; pozornie było im dozwolone wypełnić swoje zamiary. Bóg spokojnie przyglądał się ze swojego przybytku. Słońce ciągle jeszcze oświetlało ich swoimi promieniami; lecz przed początkiem żniwa, całe dumne wojsko asyryjskie zostało pobite tak łatwo, jak gałązki są ścinane nożem winiarza, który opiekuje się swoją winnicą.

Zdumiewająca jest postawa Boga, który spokojnie przypatrywał się ze swojego miejsca. Jego spokój nie oznaczał aprobaty. On oczekiwał, by powstrzymać ich we właściwym czasie. W chwili, kiedy zamiary grzeszników już miały się urzeczywistnić, doprowadził do ich klęski.

Gdy patrzymy na zło na tym świecie, kiedy rozmyślamy o rozszerzaniu się nieprawdy, kiedy wzdrygamy się pod brzemieniem ucisku nienawidzących nas, wspomnijmy te dziwne słowa o Bogu, spokojnie przyglądającym się ze swojego przybytku. Ale istnieje i druga strona tej historii.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 17 lipca]
 
Cztery myśli dot. marnotrawnego syna Drukuj Email
Autor: Krzyżagórski Krzysztof   
niedziela, 15 lipca 2018 19:31

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Cztery myśli dot. marnotrawnego syna" wygłoszonego przez br. Krzysztofa Krzyżagórskiego podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 15.07.2018 r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul.Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Syn marnotrawny Drukuj Email
Autor: Sawron Stefania   
niedziela, 15 lipca 2018 00:00

Dzień  za  dniem  przemijają  powoli
I  już  mnie  nuda  ogromna   ogarnia
Nie mam  rozrywki ,  nie mam też  swawoli
Cóż  mam  tutaj  robić?  Młodość ma  jest  marna!

Pójdę do ojca,  niech da  część  pieniędzy
Która  w udziale  na mnie  zapisana
Nie  będę  przecież  ruszał  w  świat  do  nędzy
Lecz  zakosztuję  rozrywek  do  rana.

Więcej… [Syn marnotrawny]
 
Miłość wielu oziębnie Drukuj Email
Autor: Świątkowski Waldemar   
sobota, 14 lipca 2018 13:37

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Waldemar Świątkowski udostępnione zostało do pobrania  nowe kazanie wygłoszone przez br. Waldemara Świątkowskiego  pt. „Miłość wielu oziębnie”.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Uwolnienie od rozpaczy Drukuj Email
Autor: William Thomas   
czwartek, 12 lipca 2018 11:17

Ktoś powiedział, że całe życie polega na walce z rozpaczą. Rozpacz, zniechęcenie może prowadzić do załamania psychicznego, a nawet do samobójstwa. Dwa miesiące temu pewnej dziewczynie w Strasburgu próbowaliśmy świadczyć o Jezusie. Ona miała wielki problem ze swoją osobowością. Cierpiała na zaburzenia seksualne, nie wiedząc czy jest kobietą, czy mężczyzną, choć fizycznie była kobietą. I po trzeciej próbie samobójczej, wzięła pistolet i zastrzeliła się. Miała 22 lata.

Jest wiele rzeczy, które powodują niepokój i rozpacz w waszym życiu. Niektórzy z was mogą wpaść w rozpacz przez grzeszne nawyki, z których nie mogą się uwolnić. Próbujecie przezwyciężyć te nałogi, ale nie możecie sobie poradzić. Ktoś może wpadł w rozpacz z powodu pociągu do alkoholu lub narkotyków. Niektórzy mogą rozpaczać z powodu samotności, lub utraty męża albo żony. Ktoś inny może rozpaczać dlatego, że nie spełniały się jego pragnienia lub zamierzenia. Ktoś znów może mieć problemy małżeńskie. Przeżywasz problemy, bo oto osoba, którą poślubiłeś czy poślubiłaś okazała się inną po ślubie i nie chcesz kontynuować tego małżeństwa; chcesz uciec, ale i to nie jest takie proste. I chociaż żyjesz pod tym samym dachem ze współmałżonkiem, to jednak żyjecie w dwóch światach. Są dwa światy pod tym jednym dachem. Niektórzy być może rozpaczają z tego powodu, że nie są w .stanie j podołać wymaganiom życia małżeńskiego. Jeszcze inni z powodu zbuntowanych dzieci, które nie chce was słuchać. Inni dlatego, że nie widzą żadnych wyników w pracy zawodowej. Ktoś inny znów rozpacza może z tego powodu, że został zdradzony przez przyjaciół.

Więcej… [Uwolnienie od rozpaczy]
 
Nadszedł już czas by obudzić się Drukuj Email
środa, 11 lipca 2018 00:00


 
Spędź czas by być świętym Drukuj Email
Autor: Ewa Walczak   
poniedziałek, 09 lipca 2018 00:00

Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu; Gdyż jest napisane Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. (1 Piotra 1 15:16)


Spędź czas by być świętym,

Wciąż z Panem swym bądź,

Zawsze z Nim porozmawiaj,

Karm Jego Słowem się wciąż.


Relację miej z Bożymi dziećmi,

A słabym pomoc swą nieś,

O niczym nie zapominaj,

Szukając błogosławieństw.

Więcej… [Spędź czas by być świętym]
 
Nasza główna potrzeba Drukuj Email
Autor: P.J. Rogozin   
sobota, 07 lipca 2018 21:00

A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość (Kol 3,14).

Chrześcijaństwo, w czystej jego postaci, nigdy nie było przeznaczone przez Boga tylko dla katedr, ambon i ołtarzy; było ono przeznaczone dla odrodzonego człowieka, jego „nowego serca” i „ odnowionego życia”.
Prawdziwe chrześcijaństwo nie jest odejściem lub ucieczką od realnego, ale mocą do zwycięskiego życia. Dlatego, jeśli chrześcijaństwo, które osobiście przyjęliśmy i które wyznajemy w niedzielę, pozostaje w ścianach domu modlitwy lub zborowej sali, a nie idzie razem z nami w pozostałe dni tygodnia do pracy, na służbę, na zajęcia; jeśli ono nie zmienia naszego charakteru, nie ucieleśnia się w nas i nie okazuje się w naszym codziennym życiu – to nasze chrześcijaństwo jest fałszywe.

Chrześcijaństwo jako droga miłości, nie może być egoistyczne, formalne, obojętne na cudze nieszczęścia i obojętne na potrzeby otaczającego środowiska. Chrześcijanin bez miłości jest fałszywym chrześcijaninem, a chrześcijaństwo bez miłości jest fałszywym chrześcijaństwem.

I tak, mamy wystarczającą podstawę, aby powiedzieć, że tylko to, co wywyższone, co szlachetne, co oparte jest na wyrzeczeniu i poświęceniu samego siebie, co jest pełne miłości i wdzięczności ku Zbawicielowi, który nas odkupił, co jest pełne współczucia dla bliźniego, co usprawiedliwia się i wyjaśnia przez miłość - wszystko to i tylko to jest prawdziwym chrześcijaństwem.

Więcej… [Nasza główna potrzeba]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 109