Klejnoty obietnic Bożych - 26 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 26 września 2017 00:00

Lud ten sam mieszkać będzie, a między narody mieszać się nie będzie. (4 Mojż. 23,9)

Kto by pragnął mieszkać między poganami i zaliczony być do nich? Nawet nominalne chrześcijaństwo jest tego rodzaju, że trudno jest w jego ramach iść śladem Pana. Jest w nim tyle mieszaniny i dodatków, że nieraz wzdycha się raczej za mieszkaniem na odległej pustyni. Z pewnością Pan żąda, aby lud Jego szedł osobną ścieżką i jawnie odchodził od dróg świata. Na mocy Bożego wyroku, przez odkupienie i powołanie, jesteśmy oddzieleni, a nasze doświadczenie wewnętrzne odróżnia nas wyraźnie od ludzi świata; miejsce nasze nie jest na targowisku próżności, ani w mieście zepsucia, ale na wąskiej ścieżynie, którą wszyscy prawdziwi, Boży pielgrzymi zdążać muszą ku Swemu Panu.

To powinno nas nie tylko pogodzić z chłodem i szyderstwem świata, ale skłonić nawet do przyjmowania z radością takiego zachowania się, jako części tego, co stanowi nasz udział w przymierzu. Nasze imiona nie są w tej samej księdze, nie jesteśmy z tego samego nasienia, nie przeznaczeniśmy do tego samego celu, nie ufamy w tego samego wodza; dobrze więc jest, że nie mieszamy się z ludźmi tego świata. Jeśli znajdziemy się w liczbie wyzwolonych, wtedy jesteśmy zadowoleni z naszej dziwnej samotności aż do końca.

 
Czy Bóg potrzebuje cierpliwości? Drukuj Email
wtorek, 26 września 2017 00:00


 
Łaknę Cię Panie Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 00:00

 
Kazania z regionalnego spotkania dla małżeństw Drukuj Email
niedziela, 24 września 2017 15:57

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazań wygłoszonych przez br. Wiesława Janika oraz Romana Jawdyka  podczas regionalnego spotkania dla małżeństw, które odbyło się 18.05.2017 r. w  w zborze CHWZ w Lubinie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Słuchaj 

 
Trojaki tryb stanu małżeńskiego Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 23 września 2017 18:26
Mąż i żona – to jeden człowiek, jedno ciało! Cudowny organizm wspaniale funkcjonujący, gdy obydwie jego połowy, on i ona, skupiają się na pełnieniu wyznaczonej im przez Boga roli. Mąż ma miłować żonę tak, jak Chrystus Kościół. Żona ma ulegać mężowi tak, jak Kościół Chrystusowi. Omówiliśmy to w poprzednim wykładzie.

Dlaczego tak łatwo przestajemy się troszczyć o małżeństwo? Często bardziej zabiegamy o swoją firmę biznesową, o przyjaciół, czy nawet o działalność kościelną, aniżeli o swoje małżeństwo. Lecz uwaga! Nikt nie "dostaje" partnera na zawsze. Dozgonna to ma być nasza odpowiedzialność za utrzymanie i pielęgnowanie małżeństwa. A małżeństwo może przechodzić rozmaite fazy współżycia. Czasem niespodziewanie znajdzie się na niebezpiecznym zakręcie. Czasem przychodzi na związek dwojaga ludzi jakaś próba i ciężkie doświadczenie. Dlatego teraz, na użytek tego rozważania posiłkując się obrazem komputera, porozmawiamy o trzech trybach stanu małżeńskiego. Małżeństwo może działać w trybie normalnym, w trybie awaryjnym (kryzysowym) bądź w trybie serwisowym (naprawczym).
Więcej… [Trojaki tryb stanu małżeńskiego]
 
Butne oczy Drukuj Email
Autor: Karel Piotr   
piątek, 22 września 2017 00:00

Serce czyste stwórz we mnie , o Boże, a ducha prawego odnów we mnie! (Ps. 51,13)

Tymi słowami modlił się król Dawid do Boga, gdy zgrzeszył podwójnym grzechem. Pamiętamy tę historię. Serce Dawida zostało zanieczyszczone i w konsekwencji został zerwany kontakt z Bogiem. Zawsze następstwem grzechu jest zerwanie społeczności z Bogiem, kiedy Duch Święty zostaje zasmucony, a świątynia naszych serc staje się siedliskiem przeciwnika Bożego.

Izraelici corocznie obchodzili święto Poświęcenia Świątyni na znak odnowienia przymierza z Bogiem i odnowienia poprzez oczyszczenie świątyni.

Nie chcę przez to powiedzieć, że tylko raz do roku powinniśmy robić porządki w naszych sercach, ale raczej przeciwnie każdego dnia pilnować serc naszych jako tej Bożej świątyni Ducha Świętego w nas.

Nie mniej jednak jest dobrą okazją, by skontrolować nasze serca przed Bogiem i pozbyć się wszelkiego grzechu i brudu.

Więcej… [Butne oczy]
 
Kłopoty ze wzrokiem? Drukuj Email
czwartek, 21 września 2017 00:00

 
Strumienie na pustyni - 20 wrzesień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
środa, 20 września 2017 20:00

Czy ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Jan 11, 40

Maria i Marta nie rozumiały tego, co czynił Pan. Obydwie zwróciły się ku Niemu ze słowami: „Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat”. Opierając się na tych słowach, można by tak zinterpretować ich myśli: „Panie, nie możemy zrozumieć dlaczego tak długo byłeś nieobecny. Nie rozumiemy, jak mogłeś dopuścić, by śmierć zabrała naszego kochanego brata, którego Ty też miłowałeś. Dlaczego dozwoliłeś smutkowi i cierpieniu zrujnować nasze życie, gdy Twoja obecność mogłaby nas od tego uchronić. Dlaczego nie przyszedłeś na czas? Teraz jest za późno, już cztery dni, jak on leży w grobie”. Na to wszystko Jezus odpowiedział stwierdzeniem jednej wielkiej prawdy: „Być może tego nie rozumiesz, lecz powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, to ujrzysz”.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 20 wrzesień]
 
Przed Twym ołtarzem łask Drukuj Email
wtorek, 19 września 2017 20:00

 
Klejnoty obietnic Bożych - 18 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
poniedziałek, 18 września 2017 21:00

A do Benjamina rzekł: Ten jest najmilszy Panu; będzie mieszkał przy Nim bezpiecznie; bronić go będzie na każdy dzień, a między ramiony Jego przebywać będzie. (5 Mojż. 33,12)

Nie ma większego bezpieczeństwa na to, które daje zamieszkiwanie blisko Boga. Dla najmilszych Mu nie może znaleźć Pan pewniejszego i obronniejszego miejsca. O, Panie, pozwól mi zawsze pozostawać w Twoim cieniu, blisko Twego zranionego boku. Chciałbym być coraz bliżej Ciebie; a kiedy raz dostąpię osobistego z Tobą zbliżenia, chcę wiecznie w nim pozostać.

Jakiej osłony Pan udziela wybranym! Nie okryje ich dach wspaniały, czy najmocniejszy schron, ani nawet skrzydło anioła, ale Sam Bóg. Nic nas złego nie spotka, gdy tak bronieni jesteśmy, a tą strażą darzy nas Pan przez cały dzień, jakkolwiek byłby długi. Pozwól mi, Panie, dziś odczuwać wyraźnie, że przebywam pod przykryciem miłości, osłonięty namiotem nieograniczonej potęgi.

Czy sensem trzeciego zdania jest to, że Pan pragnąłby przebywać w Swojej świątyni, na górach Benjamina, czy też tam, gdzie jest punkt oparcia Benjamina; albo może raczej tkwi tu sens, że my sami oprzemy się ramionami na Przedwiecznym? Tak, czy inaczej, Pan jest schronieniem i mocą Swoich świętych! Panie, posilaj mnie zawsze Swoją mocą, a wystarczą mi moje ramiona.

 
Wierność idei jednego ciała Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
niedziela, 17 września 2017 19:37
W poprzednim wykładzie zatytułowanym "Związek jednego ciała" podkreśliliśmy prawdę, że mąż i żona – to jeden człowiek! Lecz na początku stworzenia (Bóg) "uczynił ich mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i swoją matkę, a połączy się z żoną i będą oboje jednym ciałem" tak że już nie są więcej dwojgiem (ludzi), lecz jednym człowiekiem. Co więc Bóg połączył, niech człowiek nie rozdziela [Mk 10,6-9 w przekładzie Biblii Poznańskiej]. Jak ciało człowieka ma charakter nienaruszalny tak i związek małżeński  jest jednym ciałem. Rozdzielanie tego ciała na połowę jest makabrycznym jego okaleczaniem i uśmiercaniem. Kto się tego dopuszcza grzeszy przeciwko własnemu ciału, żeby nie powiedzieć, że jest samobójcą.

Bardzo potrzebujemy takiego rozumienia jedności w małżeństwie, bowiem zbyt często zdarza nam się podział między małżonkami na "ty – ja" i  "moje – twoje". A przecież jedno ciało nie śpi jednocześnie w dwóch różnych łóżkach i nie rozjeżdża się na urlop w dwie strony świata. Idea małżeństwa jako "jednego człowieka" oznacza, że w danej chwili myślimy i działamy zgodnie, że nikt nie nazywa swoim tego, co posiada, ale wszystko jest wspólne. Wspólna także jest nasza odpowiedzialność za nienaruszalność "jednego ciała".  Jak to robić?
Więcej… [Wierność idei jednego ciała]
 
Miasto Boga - Jerusalem Drukuj Email
Autor: Zand   
sobota, 16 września 2017 20:00


The Hoppers to rodzinny zespół muzyki gospel wywodzący się z Północnej Karoliny i występujący na scenie od 1957 roku.

Dzięki piosence Jerusalem (Jeruzalem) zespół stał się na nowo znany i popularny i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane

jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (Objawienie 21:2)

Jeruzalem, chcę kroczyć po twoich złotych ulicach

Biec tam, gdzie przechadzali się aniołowie

Chcę odpocząć na brzegach twej rzeki

W mieście Boga, w Jeruzalem

W Bożym mieście…

 
O, Jeruzalem Drukuj Email
piątek, 15 września 2017 20:00

1. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Do domu Pana pójdziemy!
2. Stanęły stopy nasze W bramach twych, o Jeruzalem!
3. Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,
Całe w jedno zespolone,
4. Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana,
Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana!
5. Wszak tam postawione są trony sądu,
Trony domu Dawidowego.
6. Proście o pokój dla Jeruzalemu!  Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!
7. Pokój niech panuje w murach twoich,
A spokój w twoich pałacach!
8. Ze względu na braci moich i przyjaciół
Będę ci życzył pokoju.
9. Ze względu na Pana, Boga naszego,
Będę szukał dobra twego. Ps. 122:1-9 (BW)

Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, Niech uschnie prawica moja! Ps. 137:5 (BW)

 
Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie (17) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
środa, 13 września 2017 00:00

„Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich.” (Ps. 119,47-48)

Już od ponad trzech tysięcy lat Słowo Boże jest dla ludzi źródłem pokrzepienia i zachęty. Wciąż na nowo potwierdza się to, że Biblia jest w pełni godna zaufania i zawiera doskonałe wskazania dotyczące wiary oraz życia.

Słowo Boże pokazuje, kim jest Bóg oraz w jaki sposób możemy żyć w społeczności z Nim.

Studiuj siedemnastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt. "Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie"

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 97