Próby i doświadczenia w naszym życiu Drukuj Email
Autor: Reszka Bogusław   
wtorek, 05 września 2017 20:00

 
Klejnoty obietnic Bożych - 05 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 05 września 2017 00:00

Pan będzie z wami. 2 Kron. 20,17

Była to wielka łaska dla Jozafata, bo wyciągnęło przeciwko niemu wielkie mnóstwo: będzie to wielką łaską i dla mnie, gdyż jestem w wielkiej potrzebie, a nie mam ani mocy, ani mądrości. Gdy Pan jest ze mną, mało znaczy, kto mnie opuszcza. Gdy Pan jest ze mną, zwyciężę w boju życia, a im cięższe będą próby, tym świetniejsze będzie zwycięstwo. Ale jak upewnić się, że Pan jest ze mną?

Jest na pewno ze mną, gdy ja jestem z Nim. Kiedy buduję na Jego wierności, ufam Jego Słowu, słucham Jego przykazań, wtedy z pewnością jest przy mnie. Jeżeli przechodzę na stronę szatana, Bóg jest przeciwko mnie, i nie może być inaczej; ale gdy celem mego życia jest cześć Jego, pewien jestem, że i On mnie uczci. Jestem pewien, że Bóg jest ze mną, skoro w Jezusie widzę mego jedynego i osobistego Zbawiciela. Jeślim włożył duszę moją w ręce Jednorodzonego Syna Bożego, wiem z pewnością, że Ojciec użyje całej Swej mocy, aby mnie zachować, aby Syn nie został pohańbiony.

O, gdybym miał wiarę, aby przyswoić sobie, na dziś to krótkie, a słodkie zdanie. Spełnij Panie Słowo to na Twoim słudze! Bądź ze mną w domu, na ulicy, w polu, w sklepie, gdym w towarzystwie i kiedy sam jestem. Bądź też z wszystkim dziećmi Twoimi.

 
Czym jest Słowo Boże? Drukuj Email
Autor: Tatiana Ilczuk - Hydzik   
poniedziałek, 04 września 2017 00:00

„...Ci, którzy znają swojego Boga, będą mocni i będą działać” ( Dn 11,32)

Bóg stworzył niebo i ziemię swoim Słowem. Kiedy mówił, stworzył coś z niczego przez moc swojego Słowa. Bóg jako Stwórca nie tylko powołał świat do bytu, ale wszystko podtrzymuje mocą swego Słowa. Właśnie z tego powodu możemy wierzyć Bogu, że będzie czynił nowe rzeczy dzisiaj. Nawet w drobnych sprawach naszego codziennego życia.

Słowo Boże ma potężną moc – moc nad wieloma rzeczami, między innymi nad depresją. Jest jedynym czynnikiem w całym stworzeniu, które może przeniknąć serce człowieka. Nic innego nie może rozdzielić duszy człowieka od jego ducha, dopóki Słowo Boże nie przeniknie naszego życia, nasz duch zdominowany jest przez duszę. Jest ono jak tchnienie Boże pochodzące z serca samego Boga, dlatego jest pełne mocy i wypełnia Jego zamysły.

Więcej… [Czym jest Słowo Boże?]
 
Podążanie ku Bogu Drukuj Email
sobota, 02 września 2017 11:56

 
Ukorzyć się Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
czwartek, 31 sierpnia 2017 16:48

 
Czy nie chciałbyś ? Drukuj Email
środa, 30 sierpnia 2017 00:07

 
Związek jednego ciała Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
wtorek, 29 sierpnia 2017 16:41

Ponieważ miesiąc wrzesień w naszej społeczności oznacza serię kilku uroczystości ślubnych, a z drugiej strony, docierają do nas smutne informacje o rozpadzie małżeństw już zawartych i rosnącej w środowiskach ewangelicznych łatwości rozwodów, chcę ponownie przypomnieć, że Pismo Święte stoi na stanowisku nierozerwalności związku małżeńskiego. Oto klasyczna wypowiedź naszego Pana, Jezusa Chrystusa w tym temacie:

Gdy stamtąd wyruszył, przyszedł w granice Judei i Zajordania. I znów schodziły się do Niego tłumy, a On – jak to było w Jego zwyczaju – znów je uczył. Wtedy podeszli do Niego faryzeusze i, wystawiając Go na próbę, postawili pytanie: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A On odpowiedział: Co wam nakazał Mojżesz? Oni na to: Mojżesz zezwolił napisać oświadczenie rozwodowe i rozwieść się. Wówczas Jezus oświadczył: Przez wzgląd na upór waszych serc dał wam takie prawo. Jednak od początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dlatego człowiek opuszcza swego ojca i matkę, łączy się ze swoją żoną, i ci dwoje stają się jednym ciałem. Tak więc nie ma już dwojga – jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Po powrocie do domu uczniowie znów Go o to zapytali. Wówczas im powiedział: Kto się rozwodzi z żoną i poślubia inną, cudzołoży względem niej. I jeśli żona rozwodzi się z mężem i poślubia innego mężczyznę – cudzołoży [Mk 10,1-12].

Proszę na marginesie zwrócić uwagę, że już w czasach Jezusa pytanie o dopuszczalność rozwodu było z kategorii "wystawiania na próbę". Tak najczęściej bywa i dzisiaj. Problematyka jest bowiem złożona i za każdym razem inna. Ponadto, dość często pytania w tym zakresie padają nie tyle z ust osób osobiście przeżywających trudności w małżeństwie, co bardziej z ust rozmaitych "uczonych w piśmie i faryzeuszy", którzy mając w głowie gotowy już pogląd, ustalają sobie jedynie, kto jeszcze myśli tak samo "poprawnie" jak oni.
Więcej… [Związek jednego ciała]
 
Związanie starym życiem Drukuj Email
Autor: Cyrikas Andrzej   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 20:17

 
Sumienie między zatwardziałością a oczyszczeniem Drukuj Email
Autor: Filip Łapiński   
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 00:00

W poprzednich artykułach ("Anatomia sumienia" oraz "Przebudzone sumienie") poświęconych sumieniu zastanawialiśmy się nad naturą sumienia i podstawami jego funkcjonowania. Co jednak z problemem nieczystego sumienia? Jak przedstawia się interakcja Dobrej Nowiny z rzeczywistością tego wewnętrznego głosu?

Na najbardziej ogólnym poziomie, istnieje głęboka i oczywista zgodność między świadectwem Pisma Świętego i objawieniem udostępnionym wszystkim przez sumienie. Gdy cytujemy Biblię, mówiącą że "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzym 3, 23), wypowiadamy przecież tylko słowa, które jak echo powtarza nasze wnętrze. Istnieją sumienia czystsze bądź bardziej splugawione, głośniejsze bądź cichsze - ale w potomstwie Adama nie istnieje nikt o sumieniu czystym

Feralny dylemat

Wiemy (więcej mówią o tym poprzednie artykuły z serii), że splamione sumienie stanowi dla człowieka autentyczny problem. Jest wyzwaniem rzuconym jego nieustępliwie dążącej do integralności psychice. Kreuje przykry i ogłuszający czasem dysonans, który rozsadza harmonijną w zamiarze melodię ludzkich myśli. Jedno jest bowiem pewne - jeśli raptownie przebudzone sumienie zaczyna przemawiać z z mocą, nie jesteśmy w stanie ze spokojem znieść jego głosu. Nowina, którą przynosi jest zbyt druzgocząca; jesteś winny przed Bogiem! Stąd niemal natychmiast pojawia się paląca potrzeba uciszenia sumienia

Więcej… [Sumienie między zatwardziałością a oczyszczeniem]
 
By nie rozbić się o skały bezsensu Drukuj Email
Autor: Anna Kwiecień   
sobota, 26 sierpnia 2017 00:00

O przygniatającej rzeczywistości i odpowiedniej perspektywie postrzegania.

Czasami wypływamy na ocean bezsilności i rozczarowań. Czasami zaczynają nami miotać ogromne fale beznadziei i grozi nam niebezpieczeństwo roztrzaskania się o skały bezsensu. Czasami dotyczy to ogromnego okrętu „Życie”, czasami mniejszych stateczków „Praca”, „Dom”, „Rodzina”, „Zbór”. Nie raz będziemy musieli zmierzyć się z własną bezsilnością wobec wielu spraw i życiowych sytuacji, nie raz będziemy doświadczać rozczarowań, ale nie możemy pozwolić, aby podczas życiowego rejsu znikła z naszych oczu gwiazda nadziei i sensu. W przeciwnym razie znajdziemy się w wielkim niebezpieczeństwie.

 Nikt nie obiecał, że będzie lekko

Kiedy pojawiają się przeciwności czy cierpienie, kiedy zmagamy się z poczuciem bezsilności oraz rozczarowaniem najchętniej chcielibyśmy otworzyć Biblię i znaleźć w niej przepis, jak odmienić swoją sytuację. Jednak Boże Słowo nie jest zbiorem dobrych rad czy instrukcji jak żyć, by żyło się dobrze; nie przemieni okoliczności naszego życia, ale ma moc przemienić nas, nasz sposób myślenia i postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze kiedy czytam słowa apostoła Pawła pisane do Rzymian: przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu, przypominam sobie o tym, co powiedział Chrystus: światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. A jeśliby oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. (Ew. Mat 6:22-23). Boża prawda przemienia nasz sposób postrzegania i utrzymuje naszego wewnętrznego człowieka w zdrowiu i jasności.

Więcej… [By nie rozbić się o skały bezsensu]
 
Jak morska fala Drukuj Email
sobota, 26 sierpnia 2017 00:00

 
Wyznawanie i przebaczenie Drukuj Email
Autor: Walter Wjst   
piątek, 25 sierpnia 2017 01:00

Wróg nie tylko kusi do grzechu, lecz usiłuje go przedstawiać jako nieszkodliwy i próbuje zatuszować. To odnosi się do wszystkich ludzi, również tam gdzie jeszcze nie doszło do uznania grzechów i nawrócenia i gdzie mu się to naturalnie w dużym zakresie udaje. Ale tę taktykę stosuje też u wierzących.

W czasie naszych odwiedzin w jednym ze zborów słyszeliśmy o pewnym duńskim kaznodziei, który w zgromadzeniach głosił tzw. naukę doskonałości. Podczas jednego z zebrań pewien brat oświadczył w związku z tym, że od trzech miesięcy już nie grzeszy. Inny brat odpowiadając na to, powiedział: „Kochany bracie, jeżeli ty na prawdę miałbyś trzy miesiące nie grzeszyć, to te raz przez tę wypowiedź zgrzeszyłeś". Nie przypadkiem Jan w swoim pierwszym liście (1,8) musiał napisać: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma".

Przemilczenie ma złe skutki

W 32. Psalmie Dawid ma za szczęśliwego tego, któremu występki zostały przebaczone i którego grzech został zakryty. Z tym wiąże potem swoje osobiste wyznanie: „Gdy milczałem, schły kości moje". To się nie różni wcale od tego, czego i my dzisiaj tysiąckrotnie doświadczamy, chociaż wyrażamy to obecnie innymi słowami! Jak wiele nerwowych zaburzeń, jak wiele nerwic może być skut­kiem poczucia popełnianych uchybień? Dlaczego akurat dzisiaj, gdy ludzkość jest przecież tak uświadamiana i gdy istnieje tak wiele możliwości gabinety psychiatrów są wprost przepełnione? Bezsprzecznie nie należy każdego zaburzenia nerwowego i każdej depresji odnosić do poczucia winy. Ale istnienia wspomnianych objawów nie można jednak zaprzeczyć. Na pewno jest to powiązane z tym, że ludzkość coraz bardziej oddala się od Bożych przykazań..

W pewną miejscowości osiemnastoletnia dziewczyna po próbie samobójstwa została przewieziona do kliniki na oddział intensywnej terapii, gdzie jeszcze raz uratowano ją przed śmiercią. W czasie późniejszych duszpasterskich roz­mów ta młoda dziewczyna wyznała, że przyczyną samobójstwa było poczucie winy, z powodu legalnego usunięcia ciąży (jak to się dzisiaj nazywa), do którego krótko przedtem namówiła ją matka.

Naturalnie, nie zawsze musi dojść do tak poważnych skutków, jak też nie zawsze tak złe rzeczy muszą się zdarzyć. Ale już nieprzespane noce są też trudne do zniesienia, jeżeli przyczyną są wyrzuty sumienia z powodu nieuregulowanych uchybień.

Odpowiednio do tematyki, poniżej zostaną szerzej zgłębione sprawy uchybień i ich przebaczenia w życiu odrodzonych chrześcijan.

Więcej… [Wyznawanie i przebaczenie]
 
Mamo, przebaczam Ci..... Drukuj Email
piątek, 25 sierpnia 2017 00:00

Siedziała przede mną dojrzała kobieta, a jednak, gdy słuchałam jej opowieści, odnosiłam wrażenie, jakby były to zwierzenia małej, zranionej dziewczynki. Dawny ból wracał w każdym słowie, choć przecież minęło już tyle lat...
Jej matka była cudowną kobietą - tak przynajmniej sądzili wszyscy: jej współpracownicy, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, których miała bardzo wielu. Była bardzo pobożna, wrażliwa, troskliwa, czuła, pełna wewnętrznego ciepła. Jedynymi osobami, które miały odmienne zdanie, były... jej dzieci.

Więcej… [Mamo, przebaczam Ci.....]
 
Przebaczyć mordercy swojej córki Drukuj Email
czwartek, 24 sierpnia 2017 16:54

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 94