Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ? Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
sobota, 09 października 2021 00:00

Na temat zbawienia napisano wiele książek. Praktycznie każdy Kościół ma swoje doktryny i nauczanie na temat zbawienia. Zbawienie jest to dar Bożej łaski przekazany dla każdego człowieka: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka (Rzym. 1,16); który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (I Tym. 2,4).

Wymienione wyżej wersety bardzo jasno potwierdzają prawdę dotyczącą zbawienia, które jest przekazane każdemu człowiekowi. Cena, która została poniesiona dla zbawienia opisana została następującymi wersetami: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją (Obj. 1,5); Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (I Jana 1,7); W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego (Efez. 1,7).

Więcej… [Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ?]
 
Dramat życia Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
piątek, 08 października 2021 17:49

Może rozpocząłeś drogę do realizacji marzeń, chciałeś zrobić coś nowego i mówiłeś – od jutra będzie inaczej. Było, ale bardzo krótko i potem znowu wpadłeś w stare koleiny. Czy odkryłeś już, że nie ma w Tobie mocy, żeby żyć według Twoich ideałów? Odkryłeś to już, czy jeszcze się łudzisz?

Trzeci z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Post, w którym Pan Bóg ma upodobanie Drukuj Email
Autor: Waldemar Świątkowski   
piątek, 08 października 2021 12:55

 
Korzeń goryczy Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
czwartek, 07 października 2021 17:41

Być może doświadczyłeś krzywd, upokorzeń, wielu niesprawiedliwości w swoim życiu i nosisz w sobie pretensje, żal do Boga. Pamiętaj, że zgorzknienie, nieprzebaczenie ukryte głęboko w sercu wyrośnie i będzie niszczyć różne sfery Twojego życia. Jak się ich pozbyć, jak uniknąć jeszcze większego cierpienia?

Drugi z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Życie z Jezusem Drukuj Email
Autor: Andrzej Guresz   
środa, 06 października 2021 20:00

 
Musisz się na nowo narodzić Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
środa, 06 października 2021 17:36

Pierwszą robotą Ducha Świętego w Twoim życiu jest przekonanie Cię o grzechu. Wszystko zaczyna się od tej świadomości.

Wyznać grzech to przyznać Bogu rację w tym, co mówi o Twoim sercu – że tak naprawdę jest podstępne, skorumpowane i niezainteresowane Nim.

Pierwszy z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Wola Boża względem nas - ekstremalna wdzięczność Drukuj Email
Autor: Tomasz Biernacki   
wtorek, 05 października 2021 17:32

 
Klejnoty Bożych obietnic - 05 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 05 października 2021 02:05

Przetoż ostatki Jakubowe w pośrodku wielu narodów będą jako rosa od Pana, jako ciche deszcze skrapiające trawę, których się nie spodziewa od człowieka, ani ich czeka od synów ludzkich. Mich. 5,7

Jeśli jest to prawda o Izraelu literalnym, to o ileż bardziej prawdą jest o Izraelu duchowym, wiernym narodzie Bożym. Jeśli święci są naprawdę takimi, jakimi być powinni, to są ogromnym błogosławieństwem dla tych, wśród których są rozsiani.

Są, jak rosa, gdyż w spokojny, a nie natrętny sposób odświeżają swoje otoczenie. Spokojnie, ale skutecznie wywołują życie, wpływają na wzrost duchowy i wnoszą radość tym, wśród których zamieszkują. Schodzą z nieba w świeżości, lśniąc jak diamenty w słońcu, ci błogosławieni mężowie i niewiasty, służą biednym i małym, aż każde źdźbło otrzyma swoją kroplę rosy. Słabi pojedynczo, natomiast w społeczności zwartej wystarczą całkowicie dla celów miłości, które Pan przez nich spełnia. Krople rosy odświeżają szerokie niwy. Panie, upodobnij nas do rosy!

Zdarzają się też ulewy błogosławieństw spływające na rozkaz Boga bez udziału i wysiłku człowieka. Działają dla Boga czy ludzie tego chcą, czy nie chcą; nie pytają o pozwolenie, jak nie pyta deszcz. Panie, uczyń nas śmiałymi i prędkimi w Twojej służbie, jak deszcze ulewne, gdziekolwiek los każe nam działać.

 
Gdzie jesteś Ojcze? Drukuj Email
Autor: Jacek Nitecki   
poniedziałek, 04 października 2021 19:22

 
Strumienie na pustyni - 04 października Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 04 października 2021 00:00

A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe ... Joba 42, 12

Job, pomimo problemów i cierpień, osiągnął swoje dziedzictwo dzięki wytrwałości w wierze i zaufaniu Bogu. Przechodził trudne doświadczenia, aby zostało potwierdzone to, co Bóg mówił o jego sprawiedliwości. Czy nie dlatego On zsyła smutek, by wykształtować mój charakter i przyoblec w szatę sprawiedliwości, której tak mało objawiało się we mnie do tej pory? Osiągam chwałę przez mrok, łzy i śmierć. Najdojrzalsze owoce, które przynoszę, rosną i dojrzewają na najbardziej szorstkiej ścianie. Boleść i utrapienie dały Jobowi wyższe pojęcie o Bogu i bardziej skromne myśli o sobie. „Teraz oko moje – wykrzyknął – widzi Cię!” Jest to dla mnie wielkim osiągnięciem, jeśli przez smutek i wyrzeczenia, zaczynam poznawać bliskość i wielkość Bożą, a skłoniwszy się przed Nim nisko, mogę powiedzieć: „niech będzie wola Twoja”. Job, w ciągu długich dni i nocy doświadczenia, przeniknął zasłonę i mógł wypowiedzieć: „wiem, że mój Zbawiciel żyje!”

Więcej… [Strumienie na pustyni - 04 października]
 
Samson - Boży pomazaniec obrzucony błotem Drukuj Email
Autor: Paweł Sochacki   
sobota, 02 października 2021 11:17

 
Klejnoty Bożych obietnic - 30 wrzesień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 30 września 2021 00:00

„Otwórz usta twoje, a napełnię je” (Psalm 81,11)

Jakaż to zachęta do modlitwy! Nasze wyobrażenia ludzkie prowadzą nas do tego, abyśmy prosili o drobne rzeczy, jako że zasługa nasza jest drobna; ale Pan chce, abyśmy prosili o wielkie błogosławieństwa. Modlitwa powinna być sprawą tak prostą, jak otworzenie ust - to ma być naturalny, niewymuszony gest. Gdy człowiek traktuje go na serio, otwiera usta szeroko; sam tekst zachęca nas do próśb błagalnych i żarliwych.

Tekst ten upoważnia nas jeszcze, abyśmy śmiało prosili Boga o wiele i wielkich błogosławieństw z Jego ręki. Przeczytaj cały werset i rozważ jego uzasadnienie: „Albowiem Ja Pan, Bóg twój Który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, otwórz usta twoje, a napełnię je”. Ponieważ Bóg nam tyle ofiarował, żąda więc, abyśmy o więcej jeszcze prosili i więcej oczekiwali.

Patrzcie! małe ptaszęta w gniazdach zdają się być tylko dziobkami otwartymi, gdy przylatuje matka, aby je nakarmić. I my bądźmy jak te ptaszęta. Przyjmijmy łaskę u każdych wrót. Pijmy ją, jak gąbka wsysa wodę, w której leży. Bóg gotów jest nas napełnić, jeśli gotowi jesteśmy stać się napełnionymi. Niechże potrzeby nasze skłonią nas do rozwarcia ust i łaknięcia; nie lękajmy się nawet otworzyć usta z krzykiem dziecka. Pan napełni usta otwarte.

 
Pozbądź się zmartwień Drukuj Email
Autor: Dawid Goryczka   
czwartek, 30 września 2021 00:00

 
Wierzę - co to znaczy? Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
środa, 29 września 2021 00:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 177