Nie bądź jak muł... Drukuj Email
Autor: Bogusław Wrzecionko   
czwartek, 05 maja 2016 11:19

Pouczę ciebie i wskażę ci drogę (...), będę ci służył radą a oko moje spocznie na tobie...

Każdy chciałby, by ta obietnica była aktualna w jego życiu. Jednak nie jest ona przeznaczona dla każdego. Jest tylko dla tych, którzy są blisko Boga.

Jak inaczej odebrać wskazówkę do życia, jeśli nie słuchamy głosu Boga? Jeśli nie spędzamy z Nim czasu?

Jak chcemy usłyszeć Bożą radę? Bóg pragnie i szuka relacji z nami, ale nie będzie krzyczał do nas między serialem a reklamą.

Kazanie rozpoczyna się w 7 min 28 sek.

 
Klejnoty Bożych obietnic - 02 maj Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
poniedziałek, 02 maja 2016 00:00

Kto sieje duchowi, z ducha żąć będzie żywot wieczny. (Gal. 6, 8)

Sianie ma pozór straty, gdyż składamy w ziemi dobre ziarno, aby go więcej nie zobaczyć. Sianie w duchu wydaje się nierealne, bo pracując z samozaparciem, pozornie nic nie otrzymujemy w zamian. Wszelako, gdy siejemy duchowi, pałając pragnieniem życia dla Boga, wypełnienia Jego woli i oddania Mu czci, nie sialiśmy daremnie. Życie pełne - żywot wieczny, będzie nagrodą naszą. Cieszymy się już na ziemi poznaniem Boga, obcując z Nim, radując się błogosławieństwem Bożym. To życie płynie dalej, jak wciąż pogłębiający się, stale poszerzający się potok, aż w końcu uniesie nas do oceanu bezgranicznej błogości, gdzie życie w Bogu będzie naszym działem na wieki.

Daj nam, Panie, dzisiaj siać nie ciału, którego żniwo jest zgnilizną, ale pozwól nam, w świętym przezwyciężaniu samych siebie, żyć dla Bożych, czystych celów; daj nam szukać Ciebie Samego - Pana naszego w posłuszeństwie, wobec pełnego łaski, Ducha Jego. Będzie to cudowne żniwo, gdy żąć będziemy żywot wieczny! Snopy swoje zwieziemy z radością do gumna wiecznego! Jakąż ucztą dla nas będzie to żniwo! Boże Ojcze nasz, dla Syna Twego Umiłowanego, daj nam mieć udział w tym święcie!

 
"Dobrodziejstwa" globalizacji Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 01 maja 2016 17:00

 
Dowód sądowy Drukuj Email
Autor: John Piper   
czwartek, 28 kwietnia 2016 00:00

Twitter i Facebook oddadzą swoje największe usługi jako dowód podczas Dnia Sądu, wykazując niezbicie, że brak modlitwy nie był spowodowany brakiem czasu. John Piper


 
Bóg Cię docenia Drukuj Email
Autor: Maciej Wilkosz   
wtorek, 26 kwietnia 2016 19:26

Bóg jest twoim Ojcem, który wszystko wie o tobie. To On cię ukształtował, powołał do życia, wie, co robisz nawet w ukryciu.

Bóg zna cię lepiej niż niejeden twój bliski. Może czujesz się niedoceniony w swojej służbie, pracy, może brakuje ci okazywanej wdzięczności za codziennie wykonywane obowiązki.

Bóg Ojciec jednak tworzy album twojego życia, zapisuje wszystko, co ciebie dotyczy, jest bardzo zaangażowany. Patrzy na serce, przeżywa razem z tobą i jest dumny z ciebie. Bóg docenia to, co robisz przez wiarę w ukryciu. Kiedyś wszystkim to objawi, a póki co - żyj wiarą, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

 
Opowieść o ogrodzie cz.II Drukuj Email
Autor: Aleksandra Kwiecień   
wtorek, 26 kwietnia 2016 19:20

...Nie trzeba być ekspertem z dziedziny ogrodnictwa, by zdawać sobie sprawę, że piękne ogrody nie wyrastają same z siebie, ich pielęgnacja natomiast wymaga sporego nakładu pracy, wysiłku i czasu...

Przyjrzyjmy się kolejnym aspektom pielęgnacji Ogrodu:

#5 Drzewo poznania dobra i zła – W ogrodzie w Edenie oprócz różnych drzew, rosło także drzewo poznania dobra i zła. Zanim Ewa skuszona przez węża nie skosztowała jego owocu, pierwsi ludzie nie znali tego rozróżnienia. Owoc z tego niezwykłego drzewa wydał się pierwszej kobiecie godny pożądania dla zdobycia mądrości (Rodz 3:6), doprowadził on jednak do upadku. W konsekwencji tamtych wydarzeń każdy z nas odziedziczył skażoną, grzeszną naturę. Niestety, bardzo często wcale nie jest łatwo odróżnić to, co dobre, od tego, co złe. Poznanie jest więc jednym z kluczowych elementów mądrego pielęgnowania Ogrodu. Jego brak powoduje poważne konsekwencje i wiąże się z wieloma innymi aspektami: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga (Oz 4:1) oraz: Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę (Oz 4:6). Duchowa mądrość, czyli duchowe rozpoznanie dobra i zła, jest warunkiem koniecznym właściwego wzrostu i owocowania w naszym Ogrodzie. Tutaj jednak znów wracamy do niezastąpionej osoby Właściciela Ogrodu, On bowiem jako najwspanialszy ogrodnik oraz Jego Słowa są źródłem wszelkiej mądrości i poznania.

Więcej… [Opowieść o ogrodzie cz.II]
 
Opowieść o ogrodzie cz.I Drukuj Email
Autor: Aleksandra Kwiecień   
niedziela, 24 kwietnia 2016 15:52

On nie pozwoli, by ktoś zniszczył Twe ogrody… Lubię te słowa, zapisane kiedyś przez pewną osobę na małej karteczce, którą noszę w mojej Biblii. Chociaż metafora ogrodu jest znanym toposem, wróciła ona do mnie jakiś czas temu wraz z refleksją i głębszym zrozumieniem pewnej niezwykłej prawdy.

Ogród w Edenie

Po stworzeniu świata, nie zostało założone żadne miasto, osada czy wieś. Bóg założył ogród. Potem zasadził Pan ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył (Rodz. 2:9).  Wszechmogący Stwórca w swojej nieograniczonej mądrości stwierdził, że to właśnie ogród będzie najlepszym miejscem dla człowieka – miejscem, w którym w harmonii będzie żyło całe stworzenie. Najwspanialszy Ogrodnik zatroszczył się, by Eden był dobrze nawodniony – wypływała z niego rzeka, która później rozdzielała się na cztery odnogi. Zadbał również, by wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i złą (Rodz 2:9). Ogród ten stał się symbolem raju na ziemi, do którego znajdujemy wiele odniesień w naszej kulturze. Raju, który został utracony na skutek nieposłuszeństwa i grzechu.

Więcej… [Opowieść o ogrodzie cz.I]
 
Usprawiedliwieni z Wiary Drukuj Email
Autor: Janusz Cieślar   
czwartek, 21 kwietnia 2016 09:22

My za nasze grzechy nie potrafimy sami zapłacić, nie możemy nic zrobić aby się od nich uwolnić. Nie możemy nic dołożyć do naszego zbawienia, to Jezus Chrystus przyszedł aby zapłacić własnym życiem za nasze grzechy. To On wykupił nasz list dłużny, tego nie jesteśmy w stanie pojąć naszym umysłem, ani zrozumieć.

Dlatego musimy to przyjąć wiarą, musimy przyjąć z wiarą że Jezus Chrystus oczyścił nas ze wszystkich grzechów, On je nam wszystkie przebaczył i jesteśmy wolni od nich. Jezus Chrystus usprawiedliwił nas, uczynił nas sprawiedliwymi i podpisał się swoją świętą krwią.

 
Tylko z łaski przez wiarę Drukuj Email
Autor: Jan Tołwiński   
czwartek, 21 kwietnia 2016 00:00

Gdybyśmy ten zasadniczy cel religii chcieli wyrazić słowami Biblii, powiedzielibyśmy, że każda religia usiłuje dać odpowiedź na to, jak człowiek może osiągnąć zbawienie.

Tak ogólnie pojęte zbawienie jest podstawową (zasadniczą) potrzebą człowieka. Nic więc dziwnego, że mimo wielkiego postępu cywilizacyjnego, ilość religii (wierzeń) i zainteresowania sprawami religii nie maleje, ale wprost przeciwnie - wzrasta.

W świecie religii możemy więc wyodrębnić generalnie trzy podejścia do kwestii osiągnięcia zbawienia.

Więcej… [Tylko z łaski przez wiarę]
 
Piekło – myśl Boża i myśli ludzkie Drukuj Email
Autor: Paciocha Ryszard   
wtorek, 19 kwietnia 2016 20:00

Zapraszamy (przypominamy) do wysłuchania  umieszczonego na naszym serwerze ftp - folder Ryszard Paciocha - kazania bardzo interesującego referatu pt.”Piekło - myśl Boża i myśli ludzkie” będącego częścią cyklu kazań pt.”Piekło - mit czy rzeczywistość? ” wygłoszonych dn. 02.06.2012 r. w zborze  KZ w Koszalinie.

Słuchaj

Niniejszy referat jest najczęściej odsłuchiwanym plikiem (kilkanaście tysięcy odsłuchań) na serwerze Radia Pielgrzym.

 
Miejsce zwane piekłem Drukuj Email
Autor: Robert Gromacki   
wtorek, 19 kwietnia 2016 10:47

Pytanie: Czy istnieje więcej niż jedno piekło?

Odpowiedź: W Biblii słowo "piekło" (jak również wyrażenie: "kraina umarłych" itp.) jest tłumaczeniem czterech różnych wyrazów z oryginalnych języków. Przestudiowanie fragmentów zawierających te słowa pokaże nam, że odnoszę się one do trzech różnych miejsc.

Szeol
Pisarze Starego Testamentu na określenie miejsca gdzie ludzie idą po śmierci fizycznej (czyli śmierci ciała), używali słowa Szeol (hebrajskie słowo). Jest ono (w języku polskim - przyp. tł.) tłumaczone na kilka sposobów. Tak więc słowem tym określa się miejsce pochówku (grób), jak również miejsce, do którego duch ludzki wstępuje oddzielony od ciała.

Po domniemanej śmierci Józefa Jakub stwierdził: "w żałobie zejdę do syna mego do grobu" (1. Mojż. 37,35). Job natomiast wyznawał: "Czego mam oczekiwać? Kraina umarłych moim domem" (Job 17,13). Dawid z kolei narzekał: "Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rzucone kości ich aż do bram krainy umarłych" (Ps. 141,7).

Więcej… [Miejsce zwane piekłem]
 
Pycha życia Drukuj Email
Autor: Ryszard Paciocha   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 09:16

W odpowiedzi prośbę słuchacza zapraszamy do wysłuchania umieszczonego na naszym serwerze ftp - folder Ryszard Paciocha - kazania archiwalnego zwiastowania  pt.”Pycha życia” wygłoszonego przez ś.p. brata Ryszarda Paciochę.

Słuchaj

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do słuchaczy o przekazanie na rzecz Radia Pielgrzym archiwalnych plików kazań wykładów i wszelkich opracowań tekstowych wygłoszonych/napisach przez brata Ryszarda Paciochę a niedostępnych na naszym serwerze ( patrz tutaj )celem archiwizacji.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Upadek nie musi być ostateczny Drukuj Email
Autor: Warren W. Wiersbe   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:57

Z pewnością zauważyliście, że wasz nieżonaty kuzyn uważa się za eksperta w sprawach małżeńskich, a wasza niezamężna ciocia wie więcej o wychowywaniu dzieci, niż dr Spock i James razem wzięci. Jak wszyscy, mamy swoje winy i upadki.

Nikt nie lubi popełniać błędów i nikt nie chce upadać. Błędy wprawiają nas w zakłopotanie, a upadki bolą nas. Czasami bolą one ludzi, których kochamy, a czasem także atakują pracę Pańską. Pan wybacza nam nasze błędy, a jeśli Mu pozwalamy, pomaga nam poprawiać się następnym razem. Ale czasem nasze błędy i upadki wracają, aby nas straszyć, a ich pamięć odbiera nam pokój i radość, jakiej potrzebujemy, jeśli mamy być dobrym świadectwem dla Chrystusa.
Gdy tylko pamięć zaczyna cię tak nękać, po prostu przypomnij sobie, że błędy nie są wieczne, a upadek nie musi być ostateczny.

To Teodor Roosvelt powiedział, że jedynym człowiekiem, który nie popełnia błędów jest ten, kto nic nie robi. Edison wydał przeszło 100.000 dolarów, aby otrzymać 6.000 próbek włókna, a tylko trzy z nich okazały się zadowalające, każda pomyłka przybliżała go do rozwiązania. Jego przyjaciel Henry Ford miał rację, gdy mówił, że pomyłka była okazją, aby zacząć od nowa i zrobić to lepiej.

Więcej… [Upadek nie musi być ostateczny]
 
Żeby nie wejść na minę Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 16 kwietnia 2016 10:00

 
<< pierwsza < poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 następna > ostatnia >>

Strona 185 z 225