Więcej niż pieśń Drukuj Email
Autor: Henryk Hukisz   
poniedziałek, 09 listopada 2015 22:32
 Wierzę, iż każdy chrześcijanin ma swoje ulubione pieśni, lub nawet tylko jedną, którą najchętniej śpiewa szczególnie w czasie burzy, niekoniecznie atmosferycznej. Jak już nieraz dzieliłem się na tym blogu, moim ulubionym stylem jest Southern Gospel, lecz mam też kilka tzw. „worshipów”, które chętnie nucę, szczególnie, gdy jestem sam, a to z racji braku zdolności śpiewaczych. Do tej grupy należy pieśń, która zawsze porusza mnie wewnętrznie, tak, że nawet oczy się nieraz zaszklą z tego poruszenia. Jest to pieśń „The heart of worship”, angielskiego lidera muzycznego i piosenkarza,  Matt’a Redman’a,
Słowa tej pieśni powstały w wyjątkowej sytuacji. W kościele Soul Survivor w Watford, na północno-zachodnich przedmieściach Londynu, pastor Mike Pilavachi usunął na jakiś czas wszelkie instrumenty muzyczne. Powodem tego dość dramatycznego posunięcia był przerost muzyki nad treścią śpiewanych pieśni podczas uwielbiania Boga. Wówczas Matt, rozmyślając w samotności nad prawdziwym wielbieniem Boga w społeczności kościoła, napisał słowa, które  po niedługim czasie stały się hymnem uwielbiania Boga ze szczerego serca.
Więcej… [Więcej niż pieśń]
 
Ostrożniej z zaufaniem do proroków Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 07 listopada 2015 21:08

 
Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - Petra obrócona w pustynię Drukuj Email
Autor: Administrator   
sobota, 07 listopada 2015 00:00

W czasach biblijnych Petra zwana była Sela a cały jej region: Seir. Do VI w. p.n.e., mieszkali w niej Edomici, potem Nabatejczycy.

Petra była centrum międzynarodowego handlu, przechodziło przez nią wiele szlaków kupieckich, miasto było bogate i bezpieczne, gdyż wejście do niego stanowił wąski przesmyk skalny. W Petrze szerzyła się więc pycha, arogancja i okrucieństwo. Mieszkańcy Petry czcili Duszara - Boga słońca, przelewali niewinną krew składając ofiary z ludzi. Jeremiasz prorokował o upadku tego wielkiego i żywego w tym okresie miasta:

Jer. 49:16
16. Strach przed tobą i zuchwałość twojego serca omamiły ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę - mówi Pan.

Jer. 49:17
17. Edom będzie budził grozę; ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jer. 49:18 18. (...)Nikt tam nie zamieszka i żaden człowiek się tam nie zatrzyma.

Izaj. 34:9-15
...Z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził. Pelikan i jeż zagnieżdżą się w niej, a sowa i kruk będą w niej mieszkać; ... nie będzie tam dostojnych narodów, królestwa nie będzie się obwoływać...Jego pałace porosną cierniem, pokrzywy i osty będą w ich zamkach; i stanie się mieszkaniem szakali, siedzibą strusi. Świstaki natkną się na hieny i fauny będą się wzajemnie nawoływać... Tam wąż będzie się gnieździł i znosił jaja, wylęgał je i zbierał młode przy sobie, tam tylko sępy skupiać się będą, jeden z drugim.

Ezech. 35:1-15 Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie, góro Seir, wyciągnę rękę przeciwko tobie i obrócę cię w straszliwe pustkowie. (...) Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem.

Powyższe proroctwa wypełniły się w stosunku do Petry co do joty. Obrano nowy szlak handlowy na korzyść Palmiry. Handel Petry obumierał. Ludzie opuścili domy i świątynie. Miasto zamieniło się w pustkowie. Wszystko co pozostało to stada dzikich kóz i ptasie gniazda oraz piasek. I znów spełniło się proroctwo, które w czasie, gdy zostało wypowiedziane przez Jeremiasza, wydawało się nie do pomyślenia. Petra opustoszała i zamieniła się w pustynię.


 
Praktyczny wymiar przyjaźni Drukuj Email
Autor: Waldemar Czerniejewski   
wtorek, 03 listopada 2015 15:22

 
Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - Mezopotamia, upadek Babilonu Drukuj Email
sobota, 31 października 2015 00:00

Babilon było miastem brudu, wyuzdania i żądzy. Bóg zapowiedział jego upadek, zapowiedział też że nigdy nie będzie odbudowane.

Izaj. 13:17-22 Oto Ja pobudzę przeciwko nim Medów... I stanie się z Babilonem, perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia; żaden Arab nie rozbije tam namiotu ani pasterze nie zatrzymają się tam z trzodami. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Mieszkać tam będą strusie i wyprawiać swoje harce kosmacze. Hieny będą wyć w jego pałacach, a szakale we wspaniałych zamkach.

Przez wiele wieków wydawało się, że proroctwo się nie spełni. Aż nadeszła noc gdy Medowie i Persowie wkroczyli do miasta a Babilon upadł.

Babilon, najpotężniejsze miasto świata. Babilon — stolica narodu, który wziął w niewolę lud Boży. Babilon poszedł już w zapomnienie. Tylko historycy i archeologowie wygrzebują z piasku dowody istnienia pierwszego wymienionego w Biblii "królestwa ze złota". Spełniły się słowa Boże wypowiedziane przez proroka. Na terenie zamieszkałym za dni Izajasza ludzie dzisiaj nie mieszkają. Arabowie nie zakładają tu osad.

Więcej… [Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - Mezopotamia, upadek Babilonu]
 
Czy jest co świętować? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 31 października 2015 00:00

 
Bóg ma swój cel i czas Drukuj Email
Autor: Nicol Poręba   
piątek, 30 października 2015 23:00

Świadectwo br. Nicola z Francji - zbór ChWZ w Zabrzu - 05.04.2015 r.

 
...zacznij naśladować Jezusa Drukuj Email
wtorek, 27 października 2015 11:11


 
Proroctwa biblijne o czasach ostatecznych Drukuj Email
Autor: dr Allen Atkins   
sobota, 24 października 2015 11:28

Zapraszamy do wysłuchania kazania, które wygłosił dr Allen Atkins podczas nabożeństwa w zborze KZ w Lesznie.

Kazanie rozpoczyna się w 37 min. klipu.

 
Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - "Tyr utopiony w morzu" Drukuj Email
sobota, 24 października 2015 10:00

Prorok Ezechiel zapowiedział Tyrowi dość osobliwy koniec. Prawdopodobieństwo dokładnego jego wypełnienia się wciąż zadziwia. Ezechiel 28: …Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem i zamieszkuje w siedzibie bogów pośród mórz...

Ezech. 26:3-9,14,19: Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza .... Jego miasta podległe na lądzie będą pobite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz. I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami. (...) Obrócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem gdzie rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem mówi Wszechmocny Pan. (...)
Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wody.

W roku 586 przed Chrystusem Nabuchonodozor, tak jak zapowiadało proroctwo, zaatakował Tyr. Ale ludzie umknęli z dobytkiem i skarbami na pobliską wyspę. Przez 240 lat miasto Tyr leżało w gruzach a jego mieszkańcy nadal żyli na wyspie.

W końcu Aleksander Wielki wysłał swoje wojsko na Tyr, ale zastał je w ruinach, na wyspę zaś nie mógł się dostać bo mieszkańcy obwarowali ją wodnymi zaporami. Nie dał jednak za wygraną. Opracował plan: Postanowił wybudować drogę z lądu do wyspy. Budulec wziął z miasta Tyr. Wojsko wrzuciło całe miasto do morza. Zeskrobali nawet piach. I tak spełniło się proroctwo, miasto Tyr zostało płaskie i nagie jak wierzchołek skały i przykryją je "wielkie wody".

Spełnienie się tego proroctwa zmieniło geografię Libanu. To co było wyspą jest teraz półwyspem. "I nigdy nie będziesz odbudowane".

To proroctwo wypełniło się bardzo dokładnie.

 
Dzień walki z otyłością Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 24 października 2015 08:29

 
Ty również potrzebujesz! Drukuj Email
poniedziałek, 19 października 2015 20:00

W kopalni węgla pracował pod powierzchnią ziemi młody, wierzący górnik. Pewnego dnia dane mu było przeżyć przy pracy niezwykle trudne doświadczenie. Wszystko układało się na opak. Odprowadzony przez niego wózek pełen węgla wykoleił się na zakręcie szyn i to tak nieszczęśliwie, że młody górnik w żaden sposób nie mógł go z powrotem wyprowadzić.

Więcej… [Ty również potrzebujesz!]
 
Ach potrzebuję Cię, w dniach dobrych jak i w złych Drukuj Email
Autor: Henryk Hukisz   
poniedziałek, 19 października 2015 19:15
Chociaż dzisiaj nie śpiewa się już ze „Śpiewnika Pielgrzyma”, to nadal pamiętam wiele numerów, pod którymi znajdują się moje ulubione teksty, śpiewane kiedyś podczas nabożeństw. Jedną z takich pieśni jest numer 320, czyli „Ach, potrzebuję Cię”.
Przypuszczam, że dzisiaj większość młodego pokolenia, nie zna już tych wspaniałych treści, jakie ongiś śpiewano. Dlatego pozwólcie, że przypomnę z niej chociaż kilka strof.

Ach potrzebuję Cię, Łaskawy Panie mój

Twe imię skałą mą, W nim jest pociechy zdrój!

O Panie drogi Panie, Potrzebuję Ciebie

Ja muszę mieć Cię zawsze, Błogosław mi!

Ach potrzebuję Cię, O Jezu, przy mnie stój

Bym został wiernym Ci, Przez cały życia bój!

Obawiam się, że takie słowa, pomimo najnowszych aranżacji i zmian stylu i melodii wykonywania tej pieśni, nie cieszą się powodzeniem wśród współczesnych chrześcijan. A to dlatego, że obecnie kładzie się nacisk na spoleganie na sobie samym. Zwracanie się o pomoc, szczególnie  w miejscach publicznych, traktowane jest jako przejaw słabości. Obecnie głosi się hasła chrześcijaństwa „maczo”, propaguje się „power” i samorealizację w zdobywaniu zaszczytnych celów, jakie wyznaczają fachowi doradcy od osiągania sukcesów w życiu.
Więcej… [Ach potrzebuję Cię, w dniach dobrych jak i w złych]
 
Ach, potrzebuje Cię mój Panie Drukuj Email
niedziela, 18 października 2015 19:15

Piękna, wokalna  interpretacja znanego hymnu "Ach, potrzebuje Cię" (ŚP 320). Aż trudno uwierzyć, że wszystko zaśpiewał jeden człowiek!

Nasza inicjatywa idzie jednak nie w kierunku wskazania oczywistej perfekcji wykonania tej pieśni, ale raczej w celu inspiracji by wziąć śpiewnik, zawołać członków rodziny i ... śpiewać!

Pamiętam te chwile z domu rodzinnego, kiedy w niezapomnianej atmosferze właśnie tak robiliśmy.

Dzisiaj ta tradycja upada, bo...o nią nie dbamy.Często masowa, populistyczna rozrywka, emitowana przez nasze TV wygrywa.

Więcej nie piszę...idę pośpiewać z żoną! Na chwałę Bogu!

 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 195 z 225